Rydbo Saltsjöbads nyhetsbrev

Nyhetsbrev # 2 - 6 april 2017

Städdag 22 april

Årets städdag är tänkt att ägnas åt upprensning av stränderna på föreningens mark.
Under åren har skräp i form av bryggrester, virke, bojar mm blivit liggande och i vissa fall även övergivna båtar.
Detta är tänkt att samlas ihop på lämpliga platser för borttransport.
Lämpliga platser är markytor nära körbar väg och som där kan nås av kranbil.
Områdesansvarig får själv bestämma lämplig plats. Transport beställs sedan av föreningen.

Gällande båtar, jollar, kanoter etc. som ligger upplagda på stränderna har föreningen genom bryggpolicyn sagt att dessa ska förvaras på den egna tomten vintertid.
Båtar etc. som trots detta ligger kvar ska märkas tydligt med namn och adress enligt info i föreningens nyhetsbrev.
Omärkta båtar, kanoter etc. ska transporteras bort. Om möjligt bärs/ dras
dessa till uppsamlingsplatserna för övrigt skräp.
Efter städdagen meddelar resp. områdesansvarig till föreningen var avfall kan hämtas. Skicka till: greger.forslow@rydbosaltsjobad.se alt till  hans.ward@rydbosaltsjobad.se

Om tid finns kan traditionell städning av grönområdena utföras med rensning av grenar, sly etc. Efter städningen samlas alla som vanligt vid Stora Badet för korvgrillning kl. 12:00.

Årsmöte 23 april

Glöm inte att vi har årsmöten nu på söndag!

Information, agenda och årsmöteshandlingar hittar du på hemsidan!

Valborg

Valborgsmässoelden blir i år på Norsundsängen precis intill Norsundviken. Samling kl. 19:30 och så startar vi elden kl. 20:00. Föreningen bjuder på lite att dricka och tilltugg.

Simskola

För din sommarplanering: Simskola Täby sim som förra året vecka 30 - 31, måndag - torsdag.
Mer information och amälan kommer!

Cykelfest

I år anordnar Helene och Helena en cykelfest för alla boende i Rydbo Saltsjöbad. Ett perfekt sätt att lära känna och umgås med båda nya och gamla vänner i området. Läs mer!

Svavelsövägen 37

Byggnadsnämnden godkände bygglovsansökan på fastigheten Svavelsövägen 37. Det innebär att vi i förlängningen kan få 12 hushåll på de tre fastigheterna som ursprungligen bestod av en fastighet med en bostad. En förtätning som rimmar illa med detaljplanens utfästelser.  Föreningen kommer att överklaga beslutet. 

Detaljplan "Nya Skåvsjöholmsvägen"

Föreningen har lämnat yttrande på utställningshandlingarna. Sista dag för synpunkter är den 19 april. Tag del av vårt svar genom kontakt med styrelsen. 

Härliga vårpromenader!

Tänk på att vårt område har fantastiska skogar, stränder och ängsområden, så du behöver inte bara "ta en promenad runt ön" utan utnyttja våra fantastiska gemensamma ytor! Här hittar du några fina promenadstråk vi rekommenderar!

Påfyllning av sand

I år fyller vi på med mer sand på våra gemensamma badstränder. Du som vill beställa sand till egen strand med samma leverans; hör av dig till Henri Söderblom via henri.soderblom@gmail.com före den 1 maj. 

Datum i kalendern

22 april - Städdag kl 10 - 12

23 april - Årsmöte kl 10 - 13. Plats Skåvsjöholm

30 april - Valborgsmässofirande,  Norsundsängarna

3 juni - Cykelfest

23 juni - Midsommarfirande (Lillsundsvägen arrangerar)

Styrelsen i april genom Marianne Lidbrink

Rydbo Saltsjöbads Väg & Fastighetsägareförening

Mer information finns alltid på www.rydbosaltsjobad.se eller på vår Facebooksida