Flash Art Czech & Slovak Edition Vám prináša týždenný prehľad diania!

AKTUALITY

Nová vizuálna identita VŠVU

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave víta začiatok ďalšieho semestra v novom šate. Po dlhšom období mení nielen svoju vizuálnu identitu, ale predstavuje aj vlastné písmo a vynovenú webovú stránku. O tieto zmeny sa, okrem iných, postarala dvojica dizajnérov Andrej & Andrej (Andrej Barčák a Andrej Čanecký).

vsvu.sk

(ONLINE) VÝSTAVY

TRNAVA Margaréta Petržalová – Make it nonchalant / Adam Šakový – Nerast / Julián Filo – Filozofia gesta, GJK

TRNAVA Rachel Jutková: Čo sa stane, ak si oblečieš maľbu, odfotíš sa v nej a postneš to na Insta? Galéria Výklad

ONLINE PODUJATIA

16/2 17:00 online prednáška, Urban Talks: MASS Design group, CAMP

16/2 18:00 úvodní přednáška hostující umělkyně, letní sem. 2020/2021 - Anetta Mona ChișaŠaloun - The Studio of Visiting Artist AVU Prague

16/2 19:00 online prednáška / fcbk live, Martin Zaiček: Projekt TatryMalý Berlín

 

17/2 11:00 online diskuze, Kultura, věda a image státu: Veřejná a kulturní diplomacie ČRČeská centra a Ústav mezinárodních vztahů a další

 

18/2 19:00 séria online podujatí k storočnici Josepha Beuysa, Beuys Will Be Beuys #1Goethe-Institut Bratislava

 

19/2 BANSKÁ ŠTIAVNICA 19:00 online otvorenie, Gábor Kristóf: Picnic on the Driving RangeSchemnitz Gallery

 

21/2 18:00  25. aukce aukční síně ArtkunstLivebid

VÝZVY . GRANTY . ŠTIPENDIÁ

SK Slovenský podcast o výtvarnom umení Kunstfilter, ponúka možnosť informovať o vašich umeleckých udalostiach. Ak organizujete výstavu, prehliadku, vzdelávací alebo iný projekt spojený s výtvarným umením, píšte na adresu kunstfiltersk@gmail.com

SK Mesto Nitravyhlásilo verejné obstarávanie na vytvorenie novej webovej stránky mesta, do 15/2.

SK Súťaž na návrh risografík na tému Trnavský kraj príbehov. Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj (KOCR Trnavský kraj) vyhlásila verejnú neanonymnú súťaž na návrh risografík na tému Trnavský kraj príbehov. Súťaž je určená pre širokú verejnosť najmä však pre výtvarníkov, ilustrátorov, grafikov a grafických dizajnérov/ky. Každý autor/ka alebo štúdio, môže do súťaže predložiť maximálne 5 rozdielnych návrhov. Do 15/2.

SK FPU / výzvy

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o finančnú podporu pre oprávnených/é žiadateľov/ky v nasledujúcich podprogramoch:

Výzva č. 5/2021, do 22/2. 

Výzva č. 6/2021, do 1/3

Predbežný harmonogram výziev 2021

SK Kiosk festival: Open call 2021. Open Call vyzýva poradiť si s priestorom Novej synagógy, v ktorom bude počas budúceho roka sídliť monumentálne dielo Juraja Gábora. Podrobnosti v linku a prihlasovanie do 25/2

SK Hlavné mesto SR Bratislava vyhlásilo pre rok 2021 výzvu v grantovom programe Strategická podpora kultúrnych podujatí, v ktorom podporí etablované kultúrne akcie. V podpore kultúry a komunít pokračuje aj Nadácia mesta Bratislavy, ktorá zverejňuje harmonogram výziev pre rok 2021:

Výzva Grantový program Kultúra pre oblasť Tvorba a uvedenie diela, do 26/2

Výzva Grantový program Kultúra pre oblasť Kultúrne priestory, do 26/2

Výzva Štipendijný program Umenie, do 26/2

SK European Roma Institute for Arts and Culture - ERIAC | Umelecké rezidencie vo Florencii pre 2 rómskych súčasných umelcov v roku 2021, prohlasovanie do 1/3.

SK Mobilitný program i-Portunus vyhlásil výzvu pre podporu krátkodobých rezidenčných programov. Medzinárodne činní umelci musia pochádzať z krajín participujúcich na programe Kreatívna Európa. Podporené budú projekty, ktoré rozvíjajú medzinárodnú spoluprácu, uzávierka 14/3 pre architektov a kultúrnych profesionálov pôsobiacich v oblasti architektúry a 15/4 pre hudbu a kultúrne dedičstvo. Viac: https://www.i-portunus.eu

SK Dotácia pre oblasť kultúry a kreatívneho priemyslu, do 31/3.

SK Prihlasovanie do Ceny Oskára Čepana 2021 je sprístupnené na webovej stránke oskarcepan.sk. Výzva bude otvorená do 31/3. Cena Oskára Čepana je ocenením pre vizuálne umelkyne a umelcov do 40 rokov, bez obmedzenia média. Udeľuje sa každoročne od roku 1996. O finalistkách a finalistoch rozhoduje medzinárodná odborná porota. Laureátka/laureát získava finančnú satisfakciu, dvojmesačný rezidenčný pobyt v New Yorku a samostatnú výstavu. Výstava finalistov/finalistiek sa uskutoční koncom roka v Bratislave, výstavné priestory sú v rokovaní. Organizátor verí, že všetky okolnosti dovolia zrealizovať 26. ročník Ceny plnohodnotne. Cenu Oskára Čepana organizuje Nadácia – Centrum súčasného umenia, spoluorganizátorom je collective.

SK Festival Tehláreň vyhlasuje otvorenú výzvu pre výtvarné, filmové, hudobné, literárne a divadelné umenie. Výzva je určená pre začínajúcich umelcov, študentov alebo absolventov umeleckých škôl, nepodlieha žiadnej téme ani médiu. Je možné prihlásiť sa ako jednotlivec alebo skupina s existujúcim aj novým dielom / projektom. Výzva je otvorená do 31/3. Ďalšie informácie na webe www.tehlaren.sk a soc. sieťach festivalu.

SK Fond solidarity VŠVU. Podpora študentom, pedagógom a zamestnancom, ktorí sa ocitli vo finančnej tiesni a je pre nich problematické zaplatiť si testovanie v súkromných laboratóriách. IBAN: SK 3809 0000 0000 5174111336, Slovenská sporiteľňa, a. s. (SLSP), Transparentný účet.

SK Súťaž Poster Quadrennial Bardejov 2021. Poster Quadrennial Bardejov (PQB) je medzinárodná súťaž plagátov konajúca sa pravidelne so štvorročnou frekvenciou v meste Bardejov. Buduje prezentačnú platformu grafického dizajnu na východnom Slovensku a vytvára podmienky na prezentáciu diel vizuálnych umelcov. Prihlasovanie do 31/5.

SK Darujme.sk | Spoločnosť J. Krejcara: "Zachráňme spolu Liečebný dom Machnáč. Nezisková organizácia Spoločnosť Jaromíra Krejcara vznikla za jediným účelom - vykonávať takú činnosť, ktorá bude viesť k záchrane a k pamiatkovej obnove Liečebného domu Machnáč v Trenčianskych Tepliciach. Vašu pomoc potrebujeme, aby sme mohli zaplatiť služby, ktoré nevieme realizovať sami v rámci nášho voľného času a odhodlania. Potrebujeme zaplatiť súdnych znalcov, spracovateľov odborných posudkov, jazykových korektorov, grafikov, architektov... Viac o tom, čo robíme na jaromirkrejcar.com."

 

CZ Ministerstvo kultury vydalo výzvu na podporu projektů zaměřených na poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií. 15/2. Culutrenet.cz

CZ Institut umění – Divadelní ústav (IDU) ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Českým centrem Bukurešť vypisují výběrové řízení na měsíční tvůrčí pobyt v oblasti výtvarného umění a fotografie během léta 2021 (červen, červenec nebo srpen) v Bukurešti, max. doba trvání rezidence je 30 dní. do 20/2

CZ Přihlašování do Best in Design 2021 je spuštěno do 28/2. Přihlas se do soutěže, získej titul Best in Design 2021 a vyhraj až 1 500 €.

CZ Nadační fond Škoda Auto a Bohemian Heritage Fund vyhlašují program Kultura má zelenou, do 28/2. Projekt vypisuje dvě otevřené kulturní výzvy, které dohromady rozdělí 1,2 milionu korun.

CZ Národní soutěž muzeí Gloria musaealis 2020 – výzva. Do 28/2/2021 mají muzea a galerie v ČR možnost podat přihlášky do XIX. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis. 

CZ Ministerstvo kultury ČR a Památník národního písemnictví vyhlásili 56. ročník soutěže Nejkrásnější české knihy roku. Nakladatelé, grafičtí designéři, kulturní instituce i studenti mohou své knihy do soutěže přihlašovat do 28/2. Zdroj: Culturenet.cz

CZ Město Rožnov pod Radhoštěm hledá novou podobu své vizuální identity a zve grafické designéry k účasti ve vyhlášené soutěži, do 1/3.

CZ Institut umění – Divadelní ústav (IDU) vyhlašuje výzvu pro pořadatele akcí z oblasti výtvarného umění, jejichž obsahem nebo součástí je prezentace současného českého výtvarného umění pro zahraniční experty a publikum, které se uskuteční v roce 2021, do 10/3.

CZ OPEN CALL | Mural Art Vltavská 2021, do 12/3.

CZ Projekt BILANCE navazuje na otevřenou výzvu k mobilní galerii ART_c-19 (facebookovou skupinu stránky Linhartovy nadace), která vznikla v reakci na nouzový stav. Protože se podařilo shromáždit opravdu krásnou uměleckou práci, rozhodli jsme se posunout projekt ještě o kus dál a toto úsilí zBILANCOVAT. Tvůj “umělecký profil" představíme veřejnosti prostřednictvím sociálních sítí, našeho webu, speciálního newsletteru a youtube kanálu. Newslettery s uměleckými prezentacemi budou odcházet průbežně (začneme již v průběhu měsíce února) ve čtrnáctidenních intervalech.  Do 25/3, info.

CZ Ministerstvo kultury – podpora kulturních projektů vysílaných do zahraničí na rok 2021. Termíny uzávěrek pro podání žádosti do dotačního výběrového řízení: 1. kolo – 30. září 2020, 2. kolo – 31. března 2021Podmínky, formuláře a termíny pro podání žádostí jsou zveřejněny na webu MK. Zdroj: Culturenet.

CZ UMPUM, Projekt P výzva, do 31/3.

CZ 3. výzva pro OSVČ v programu COVID – KULTURA, do 30/4.

CZ Ministerstvo financí – Národní kontaktní místo pro Fondy EHP a Norska v ČR vyhlašuje Otevřenou výzvu pro předkládání žádostí o grant na bilaterální iniciativy z Fondu pro bilaterální vztahy (dále jen Fond) v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021, do 17/6.

CZ Studio Bubec - 2 výzvy. 

- uvnitř / venku - společný tvůrčí pobyt v Studiu Bubec 30/8 - 12/9, do 30/6

- rezidenční program: nabídka individuálních a skupinových rezidencí ve Studiu Bubec

 

W World Illustration Awards 2021, do 15/2.  Světové ceny za ilustraci, uznávané jako nejprestižnější ceny za ilustraci na celém světě pořádané AIO (Association of Illustrators), byly nedávno otevřeny pro přihlášky do svého vydání 2021. Zdroj: Culturenet.

W Rethinking The Future Architecture Awards 2021 invites the trendsetters, the pioneers, and the leaders - Firms dealing with the global contemporary challenges head-on - with continuous innovation and excellence, and bring the best of such projects into the light to inspire the next generation. There are many design competitions, but Rethinking The Future Award 2021 promises to be the most prominent of the year. D: 15/2.

W Conference/online brainstorming and meeting Voices Of Culture: Status and Working Conditions of Artists and Cultural and Creative Professionals. The fourth topic of Voices of Culture 2019 – 2021 will ask questions about the challenges and opportunities for the status and working conditions of artists and cultural and creative professionals. How can new priorities, policies, actions and funding streams better address this issue? Application deadline 21/2.  

W Portugalská organizace We Are Interactive hledá partnery pro evropský projekt spolupráce v oblasti umění a technologie. Věnují se tvorbě interaktivních zážitků díky zapojení 3D umění, augmentované reality nebo motion designu. Zdroj: Culturenet.

W CURAPROX | Design Challenge. Bring your artto thousandsof bathrooms with Curaprox. D 2/3.

W Open call | BBA Artist Prize 2021, d 15/3.

W Open call | Driving the Human invites designers, artists, scientists, initiatives, and agents from any other field of expertise, from anywhere in the world, to join us in shaping sustainable and collective futures that combine science, technology, and the arts in a transdisciplinary and collaborative approach. Our Open Call invites proposals that critically engage with the present and propose alternatives current developments and disruptions, reflecting on what makes us human, and reexamining our relationship with society, the planet, and life itself. D 9/4.

PRACOVNÉ PRÍLEŽITOSTI

SK Galéria Jána Koniarka v Trnave | výberové konanie na pozíciu p.r. a mediálny manažér/-rka, do 22/2.

SK Pixelfederation hľadá obsadenie pre tieto pozície: game designer, 3D artist, producer, internal tools PHP programmer. Viac info tu.

 

CZ Moravská galerie v Brně hledá dokumentátora či dokumentátorku na plný pracovní úvazek, do 15/2 a online specialista/specialistka a DTP operátor/ka, do 21/2. Zdroj: Culturenet.cz.

CZ uMĚNÍM – Platforma pro kreativní učení, z. s., vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice administrátora/ky projektu Profesionalizace platformy uMĚNÍM a pozice koordinátora/ky platformy uMĚNÍM.. D 17/2. Zdroj: Culturenet.cz.

CZ Goethe-Institut hledá angažovanou kolegyni či kolegu na pozici projektové asistence na zkrácený úvazek (75 %) od 1. dubna 2021. Vzhledem k době trvání projektů financovaných EU je pozice vypsána na dobu určitou do 31. 8. 2021. Více zde.

CZ Česká centra vyhlašují výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ky Českého centra Madrid, do 21/2. Zdroj: Culturenet.cz.

CZ Kreativní Praha | konkurz - ředitel/ka, do 23/2.

CZ Muzeum města Brna – konkurz – ředitel/ka, do 28/2.

CZ Kunsthalle Praha – konkurz kurátor/ka vzdělávacích programů. Zdroj: Culturenet.

CZ Město Litoměřice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích. D 26/3.

ARTYČOK.CZ

FILM – Vzdoruj jako les

Film Marka Meduny ze sympozia Vzdoruj jako les, které proběhlo 31. 7. - 2. 8. 2020 na lesním a lučním pozemku mezi obcemi Hnátnice a Písečná v Orlických horách.

Film představuje druhý ročník lesního sympozia Vzdoruj jako les, který byl setkáním zástupců lesních, rostlinných a mezidruhových společenstev, odborníků z oblasti lesního a půdního hospodářství a oborů týkajících se krajiny, kurátorů, umělců, aktivistů a všech, kteří se nevejdou do tohoto pojmenování. Společný čas nám kromě povídání, pozorování a odpočinku naplnily přednášky, lesní kino, čtení, meditace, sdílení příběhů, lesní dětská skupina, lesní kuchyně, performance, koncert a výstava.

KHB

Radovan Čerevka / Komentovaná video-prehliadka

Umelec v komentovanej prehliadke približuje svoj najnovší umelecký výskum, obsiahnutý vo výstave Budovanie skutočného tela v Kunsthalle LAB. Ide o dystopickú post-humánnu víziu, komplexnú site specific inštaláciu, ideovo sústredenú okolo kultu tela a zušľachťovania telesnej schránky. Je voľným pokračovanie autorovho záujmu o manifestáciu sily a militarizáciu súčasnej reality. Tentokrát vychádza z hyperbolizovanej fetišizácie silného maskulínneho tela, ktorého kultúra je rozvíjaná prostredníctvom užívania výživových doplnkov podporujúcich rast svalovej hmoty. Radovan Čerevka kriticky pracuje s ikonografiou a vizuálom týchto preparátov, ktorých fragmenty monumentalizoval, znásobil a osadil do takzvanej chemickej pláže (podľa kurátora výstavy Árona Fenyvesiho) z týchto biochemických práškov. Protiváhu tvorí inštalácia pripomínajúca archeologické fragmenty v zelenom svetle, podobnom svetlu v bojových okuliaroch používaných na nočné videnie. Umelec tak ponúka víziu potenciálnej, novej reality. Viac o výstave nájdete tu

ARTYOUCANEAT.SK

EXPERIMENT 1. ČASŤ: ROBERT CYPRICH

Výstavný projekt Experiment je sprístupnením časti pozostalosti Roberta Cypricha, ktorú uchoval český umelec a kurátor Jan Mlčoch. Po jeho smrti sa k nemu riadením osudu dostalo niekoľko škatúľ Cyprichovho archívu, ktorý pozorne utriedil a sprehľadnil. Sám ako akčný umelec a performer neoficiálnej českej scény sedemdesiatych rokov k Cyprichovmu intenzívnemu až seba-spaľujúcemu životu pristupuje s empatiou toho, kto poznal konfliktnosť „oných rokov“. Výstava pracuje s dielami ako zástupnými ukážkami rôznych fáz Cyprichovej tvorby a jej variabilných polôh. Nejde o monografické spracovanie autora, ale vo výberovom zastúpení poukazuje na dôležitý aspekt – na Cyprichovo hľadanie zmyslu umeleckej tvorby v komunikácii, v „poetizácii“ civilného. V jeho snažení vytvárať podnety a šíriť ich tak, aby samotná tvorba bola životnou praxou.

Extenzívna situácia je paralelným participatívnym projektom umelkýň a umelcov, ktorých diela interpretujú, ale aj aktualizujú odkaz Cyprichových myšlienok, jeho umeleckých a teoretických konceptov. Pre samotnú výstavu vznikli autorské diela a performatívne vystúpenia. Tie reaktualizujú zmysel tvorby, ktorá bola výrazne založená na spolupráci, na kolektívnom prenose alebo zdieľaní zážitku.

Aj keď je Robert Cyprich legendou slovenskej neoavantgardnej scény, patrí k jej strateným a nepoznaným postavám. Koncom 80. rokov sa z prostredia umenia potichu vytrácal, takže v roku 1996 zomrel takmer v absolútnej izolácii. Jeho najbližší priateľ Milan Adamčiak v nekrológu napísal, že bol „skvelým a citlivým pozorovateľom umenia a života. Nekompromisným kritikom, tlmočníkom túžob a želaní, kunsthistorikom, ktorého školou boli kontakty.“

www.tranzit.org

artyoucaneat.sk/experiment-1-cast-robert-cyprich

PREDPLATNÉ | ipredplatne.sk

.

Facebook Website

Flash Art Czech & Slovak Edition

Flash Art Czech and Slovak Edition je realizovaný s finančnou podporou Fondu na podporu umenia / hlavný partner časopisu, Ministerstva kultury České republiky a Státního fondu kultury České republiky a nezávislého vydavateľa Flash Art srl. Gea Politi a Cristiano Seganfreddo.

Flash Art Czech & Slovak Edition

www.flashart.cz

https://www.facebook.com/flashartczsk/

 

Informácie o výstavách a akciách posielajte na:

newsletter@flashart.cz

  

MailerLite