RI Apygardos 1462 Valdytojo Algimanto Lukoševičiaus NAUJIENLAIŠKIS

2017/18 Rotary metai, sausis

Mieli sesės ir broliai, 

Kalendoriuje pasikeitė metai, bet rotarietiški  tęsiasi.  Tik dabar - būdamas Valdytoju, galiu teisingai įvertinti visų  Apygardos darbų mąstą. Darome tikrai daug. Valdytojui tenka suktis, norint dalyvauti renginiuose :).

Įsteigtas naujas Interact klubas

Metai prasidėjo simboliškai - sveikinome naują, jau keturioliktą, Interact  klubą susikūrusi Plungėje. Renginys buvo puikiai organizuotas.

Noriu  padėkoti   komiteto Pirmininkui Egidijui Buikai, kuris atsakingai ir, manau, su atsidavimu  rūpinasi Interact  klubais. Rezultatai puikūs. Svarbiausia bendraudamas su jaunaisiais rotariečiais matau jų motyvuotą požiūrį į tokio pobūdžio veiklą.

Auga puikus jaunimas, kuris po kelių metų papildys Rotaract ir, tikiuosi, Rotary gretas. Skatinkime tai.

Rotaract naujienos

Matomiausias Rotaract metų darbas - REM - puikiai pavyko. Buvo malonu pasveikinti dalyvius Valdovų rūmuose.

Tinklapyje rasite daug informacijos apie renginį.

Rotaract 50-metis

Noriu priminti visiems klubams, kad vasario mėnesį  sukaks 50 metų nuo chartijos įteikimo pirmam Rotaract klubui. Tai gražus Jubiliejus.

Kviečiu visus klubus pasveikinti savo ir kituose miestuose įsikūrusius jaunimo klubus. Bendraukime, dalinkimės planais, darykime projektus kartu. Informuokite Apygardą apie įvykusius susitikimus. Siųskite nuotraukas šiais kontaktais. Skatinkime vieni kitus veikti kartu. Tai bus vaisingi darbai. Aš tuo tikiu.

Rotary International Prezidento žodis

Ian H.S. Riseley

2017- 2018 RI Prezidentas

Rotary organizacijos stiprybė yra įvairovė. Ši idėja kilo prieš daugelį dešimtmečių, kai buvo pasiūlyta klasifikacijų sistema. Tuomet mintis buvo labai paprasta: klubas, kuris vienija skirtingo išsilavinimo, įvairių profesijų ir gebėjimų narius be jokios abejonės yra kur kas pajėgesnis klubas nei tiek, kurie nepasižymi tokia įvairove.

Vienas iš pačių aktualiausių mūsų įvairovės aspektų yra mūsų organizacijos narių amžius. Vadovauti organizacijai ateityje gali tik stiprūs, jauni ir ambicingi rotariečiai. Pakvieskime jaunimą į klubus šiandien ir tokiu būdu užtikrinsime sėkmingą organizacijos gyvavimą rytoj.

Negalime kalbėti apie įvairovę nepaliesdami moterų vaidmens mūsų organizacijoje. Sunku patikėti, kad dar prieš tris dešimtmečius moterys negalėjo tapti Rotary narėmis. Nepaisant visų mūsų pastangų situaciją keisti, praeities palikimas dar gajus ir šiandien. Dar nemažai žmonių mano, kad Rotary organizacija yra skirta tik vyrams. Tai kenkia ne tik mūsų viešajam įvaizdžiui, bet ir mūsų narystės klausimams. Nors šiandien moterys sudaro 21% visų Rotary narių, mums dar reikia nueiti ilgą kelią. Mes turime pasiekti, kad Rotary organizacijoje būtų vienodas skaičius moterų ir vyrų.

Nesvarbu, kas mus atvedė į Rotary. Mes čia likome todėl, kad matome prasmę ir tikime, kad mūsų buvimas organizacijoje prisidės prie pasaulio gerovės. Kurdami klubus, kurie atspindi pasaulį su visa jame egzistuojančia įvairove, mes toliau sukursime ilgalaikes vertybes, kurias puoselėja Rotary: Skatinkime Pokyčius

Projektas sąžiningiausies policijos pareigūnams

Klubų daromi projektai reikalingi ir matomi visai Lietuvai. Mūsų šaliai aktualus šūkis "Aš neimu ir neduodu kyšio".

Vilniaus 1000-mečio RK jau septintus metus sveikina ir apdovanoja Kelių Policijos Departamento  pareigūnus,  labiausiai prisidėjusius prie to, kad šūkis taptų realybe.

Naudodamasis proga renginyje papasakojau apie Rotary organizaciją ir mūsų tikslus. Tik labai gaila, kad TV reportaže, kurį transliavo TV3, Rotary vardas nebuvo paminėtas.

Vilniaus-Kauno Dipolio RK išrinktas lyderiaujančiu klubu centrinėje ir rytų Europoje

Rotary Be a Vibrant Club - tai narystės stiprinimo leidinys, kuriame aprašomos kiekvieno regiono idėjos ir pavyzdingiausi klubai. Jame pateikiama 11 skirtingų klubų lyderystės pavyzdžių, kurie gali būti naudingi kitiems. 

Džiugu, kad į šių metų leidinį pateko mūsų Apygardos klubo patirtis. Tai Vilniaus-Kauno RK "Dipolis" istorija. Kviečiame susipažinti šioje nuorodoje

Vibrant Club - tai gyvybingas savo identitetą turintis klubas, kuriame sėkmingai veikiantys nariai kuria prasmingus prjektus, yra lankstūs, nebijantys iššūkių bei naujų idėjų. 

Verta paskaityti skirtingų pasaulio regionų klubų idėjas ir gauti naudingų patarimų. Tai galite padaryti šioje nuorodoje.

Klubų lankymas

2017 metais aplankiau 40 klubų. Liko 12.  Kiekviena kelionė ypatinga.

 

Plungės RK (Prezidentas - Arvidas Mačiuitis)

Klube  lankiausi naujojo Interact klubo šventės proga, bet užteko laiko pažinti klubo narius ir darbus. Klubas daug dėmesio skiria darbui su jaunimu, o jų projektas vaikų darželyje su gimnastikos  kamuoliais įgauna pagreitį, nes rezultatai stebinantys. Tai puikus Global Grant projektas kartu su Danijos 1460 Apygarda.

Vilniaus  1000 - mečio RK (Prezidentas - Dominykas Kubilius)

Pagrindiniai projektai - pagalba jaunimui. Visi žinome pagalba telefonu "Jaunimo linija". Jau rašiau apie kitą sėkmingą ir svarbų projektą "Aš neimu kyšio". Tai puikus sumanymas, kuris daro garbę visai organizacijai.

Puikus, jaunatviškas, draugiškas, motyvuotas ir kitus motyvuojantis klubas.

 

Šiaulių "Vykinto" RK (Prezidentas - Stasys Lukys)

Klubas šį mėnesį švenčia 10-ties metų Jubiliejų. Aplankiau klubą eilinio susirinkimo dieną, bet nuvykau pasveikinti dar kartą 10 metų proga. Klubo projektai  įspūdingi.

Klubo Prezidentų  inauguraciją organizuojama vis kitoje su Lietuvos istorija sietinoje vietoje. Tai jau vyko Krokuvoje, Lvove,  Odesoje ir pan. 

Klubas daro bendrus projektus  su Čikagos lietuvių RK. Kartu  pirkta įranga ligoninės vaikų skyriui. Klubas remia Dienos centrą ir vykdo dar daug įdomių darbų.  Ilgalaikis projektas su Kuršėnų Pavenčių vaikais, gyvenančiais bendrabutyje. Klubas padeda remontuoti ir įrenginėti pastatą, o svarbiausia, bendrauja su vaikais.

Švenčiant klubo gimimo dieną buvo pranešta apie naują  ypatingai reikalingą  ir atsakingą projektą. Numatoma remti naujai kuriamą  Šiaulių Paliatyvinės slaugos centrą. Šventės metu į klubą buvo priimtas naujas brolis. Renginyje dalyvavo daug svečių iš visos Lietuvos.

Vilniaus Vyčio RK (Prezidentė - Olga Skrebnevskienė)

Tai puikus, jaunatviškas klubas. Gausiai susirinkime dalyvavę  rotariečiai džiugino susiklausimu ir gera nuotaika. Tai jaunas klubas.  Chartija įteikta 2016 m. Daug didelių užmojų, kurie jau sėkmingai vykdomi. Pagrindinė kryptis - pagalba vaikams. Klubas ambicingas, laukime iš jų didelių darbų.

Trakų RK (Prezidentas - Tomas Kazlauskas)

Klubo nariai vadina save kolekcionierių klubu. Pagalba lietuviškoms mokykloms Baltarusijoje ir Kaliningrado srityje užima svarbią vietą darbų sąraše. Jau 15 m. remia Lėlių teatro pastatymus Trakų pilyje. Paremta  knygos  "Šv. Jonas Nepomukas - Trakų globėjas" leidyba.

 

Kauno Hansa RK (Prezidentas - Arnoldas Dudonis) Jaunas, energingas, veiklus. Paklausiau, kas į klubą atėjo iš Rotaract klubo. Dauguma dalyvavusių pakėlė rankas.  Klubas gavo chartiją 2016 m. Lankymosi klube dieną apie sportą ir jo užkulisius pasakojo brolis R. Plungė iš Kauno RK. Visi didžiausi sumanymai ir projektai  laukia ateityje. Sėkmės jiems.

Kelmės RK (Prezidentė – Irina Petkevičienė)

Tai 20-asis Rotary klubas, kuris įkurtas 1998 m. ir pirmasis, kuriame moterys tapo rotarietėmis. Su klubiečiais  pasidžiaugėme jų atliktais darbais. Per praėjusius 20 metų klubas, įvairiomis formomis vaikams, šeimoms ir organizacijoms  suteikė labdaros už 1,5 mln. eur.  Prie to žymiai prisidėjo partneriai iš Norvegijos, Danijos ir Vokietijos. Šiuo metu klubas padeda įrengti  Kelmės senosios mokyklos muziejų, šefuoja gausią šeimą.

Klubų lankymą susio mėnesį baigiau bendrame trijų Panevėžio klubų susirinkime į kurį atvyko Ambasadorius Vygaudas Ušackas. Ta pačia proga pasikeitėme nuomonėmis apie bendrus projektus ir susitikimus, kuriuos galime kartu rengti ateityje. 

Džiaugiuosi, kad šiais rotarietiškais metais ruošiamės priimti į Apygardą du naujus, Rotaract  pagrindu susikūrusius, klubus. Viliuosi, kad naujų klubų gali būti ir daugiau, nes tam aktyviai ruošiamasi. Iniciatoriams noriu palinkėti sėkmės ateinant į mūsų draugišką būrį.

Apygardos komitetų rubrika

Egidijus Buika

Rotary International Apygardos 1462

Interact komiteto pirmininkas

 

Prabėgęs pusmetis buvo labai aktyvus bei greitas kaip ir pats Interact jaunimas.

Kiekvienų metų rugsėjį vyksta didžiausia naujų narių priėmimo banga į klubus. Tada planuojama metų veikla ir pasidalinama atsakomybėmis. Klubai organizavo mokomuosius seminarus, labdaros projektus, kalėdinius renginius, padėjo Rotary ir Rotaract klubams jų veikloje. Taip pat dalyvavo Rotariadoje bei Rotary konferencijoje Bistrampolyje.

Ypatingai džiaugiamės atgimusiais Vilniaus International ir Kauno Interact klubais. Didelis ačiū krikštatėviams ir Rotaract nariams, kurie padėjo klubams “pabusti”.

Taip pat sveikiname keturioliktą Interact klubą įsisteigusį Plungėje. Greičiausiai tai buvo pirmojo Pasaulyje šiais metais Interact klubo inauguracija! Puiki renginio programa, daug svečių iš kitų Interact klubų ir gražūs atsiliepimai žiniasklaidoje.

Tad kviečiame visus, ieškančius prasmingos veiklos, moksleivius, surasti savo mieste Interact klubą ir jungtis į jaunųjų lyderių bendruomenę.  Mūsų jau 200 narių!

O jei, jūsų mieste dar nėra Interact, tai turbūt jau šiemet vietinis Rotary klubas inicijuos jo įsteigimą ir tai bus jo prasmingas projektas pažymėti Lietuvos 100-metį!

Su gimtadieniu – LIETUVA!   

 

GIMTADIENIAI

Sausį chartijas yra gavę šie klubai - Klaipėdos Concordia 1826 ir Klaipėdos Maris!

Sveikinu!

Sausio mėnesį buvo minima nelaimingiausia metų diena. Rotary tokių dienų nebūna. Priekyje vasaris -  trumpiausias mėnuo. Dirbdami ir ilsėdamiesi, šeimose ir su draugais - būkite sveiki bei laimingi. 

 

RI Apygardos 1462 Valdytojas Algimantas Lukoševičius

 

Rotary International Apygarda 1462

www.rotary.lt

www.rotariada.lt

www.facebook.com/rotarylithuania

SHARE TWEET FORWARD
MailerLite