PLB VALDYBOS NAUJIENLAIŠKIS

2018/12

„Ar pilietybės išsaugojimas padės išsaugoti tapatybę?“

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henke dalyvavo iniciatyvos „Idėja Lietuvai“ ir klubo „City Alumni“ surengtoje diskusijoje „Ar pilietybės išsaugojimas padės išsaugoti tapatybę?“ Dalia Henke teigia: „Mums ir Lietuvai labai svarbus kiekvienas lietuvis, kai gyvename globaliame pasaulyje, kur visos tautos susimaišo ir reikia branginti kiekvieną pilietį.“

Nuotr. Andrius Ufartas (Delfi.lt)

PLAČIAU:

Diskusijos vaizdo įrašas:

„Lietuvių organizacijos užsienyje – telkiantis ir aktyvus Globalios Lietuvos programos dalyvis“

Gruodžio 7–8 dienomis Druskininkuose vyko Užsienio reikalų ministerijos organizuotas forumas „Lietuvių organizacijos užsienyje – telkiantis ir aktyvus Globalios Lietuvos programos dalyvis“. Į forumą buvo pakviesti trijų kartų diasporos atstovai: organizacijų atstovai ir asmenys, savo veikla kuriantys Lietuvą, kad ir kur jie  šiandien begyventų. Forume dalyvavo net devyni Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos nariai.

Užsienio reikalų ministerijos nuotr.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos posėdžiai

Gruodžio 8 d. vyko Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos posėdis, kuriame dalyvavo 9 Valdybos nariai. Pagrindinis posėdžio klausimas – PLB ir PLJS lyderių suvažiavimas, skirtas Pasaulio lietuvių metams ir Chartos 70-mečiui paminėti. Suvažiavimas vyks Nidoje 2019 m. liepos 1–4 d. Suvažiavime bus diskutuojama, kaip stiprinti užsienio lietuvių organizacijų bendradarbiavimą kraštuose, kuriama kraštų lietuvių bendruomenių ir PLB valdybų bendros veiklos vizija, svarstoma, kaip geriau panaudoti lietuvių bendruomenių potencialą Lietuvos garsinimui kraštuose, ir kiti klausimai.

Suvažiavimui rengti PLB valdyba kreipėsi paramos į Lietuvių Fondą (JAV), Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją.  

Lietuvių Fondas (JAV) suteikė 5 tūkst. JAV dolerių paramą suvažiavimui organizuoti.

PLB ir PLJS pirmininkų suvažiavimui ruošiantis

PLB pirmininkė Dalia Henke, PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis ir atstovybės reikalų vedėja Virginija Grybaitė gruodžio 6 d. lankėsi Nidoje, kur susitiko su Neringos savivaldybės meru Dariumi Jasaičiu ir mero pavaduotoju Narūnu Lendraičiu, aptarė būsimo suvažiavimo organizacinius klausimus. 

Nuotr. (iš kairės): Vida Bandis, Darius Jasaitis, Dalia Henke, Virginija Grybaitė, Narūnas Lendraitis

Bendradarbiavimas su „Tapatybė.lt“

Gruodžio 9 d. PLB pirmininkė Dalia Henke ir Valdybos nariai Vida Bandis, Rimvydas, Baltaduonis, Rolandas Žalnierius susitiko su prodiuserinės kompanijos „Tapatybė.lt“ prodiuseriu Vladu Linausku aptarti tolimesnio bendradarbiavimo tarp Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ir „Tapatybė.lt.“ PLB ir „Tapatybė.lt“ sėkmingai bendradarbiavo rengiant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui skirtą renginį “Šimtas Lietuvos veidų – sujunkime Lietuvą“, kuris įvyko š.m. liepos 1 dieną Vilniaus rotušės aikštėje.

Naujas referendumo įstatymas

Žurnalistas Tadas Grabys laidoje „Info diena“ (lnk.lt) klausė PLB Valdybos nario, LR Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisijos pirmininko Rimvydo Baltaduonio, ar nežlugs referendumas dėl Lietuvos pilietybės išsaugojimo. Rimvydas Baltaduonis teigia: „ Nežlugs, jei VISI suprasime, kokie svarbūs Lietuvos valstybės kūrimui buvo dvi pilietybes turėję Jonas Basanavičius, Adolfas Ramanauskas-Vanagas, Jonas Kronkaitis. Privalome suprasti!“

Žiūrėkite pokalbio įrašą

Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas

Gruodžio 10 d. VDU atstovybėje Vilniuje vyko antrasis Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumo iniciatyvinės grupės susitikimas. Jame dalyvavo PLB pirmininkė Dalia Henke ir Valdybos narės Vida Bandis bei Jūratė Caspersen. Susitikimo metu buvo nutarta parengti simpoziumo aprašą ir biudžetą, atsižvelgiant į Pasaulio lietuvių metų minėjimo planus, ieškoti sinergijos su kitomis organizacijomis. Numatyta preliminari Mokslo ir kūrybos simpoziumo data – 2019 m. spalio–lapkričio mėn. 

2018 metų lituanistinio švietimo metų premija

2018 metų lituanistinio švietimo metų premija skirta Londono darželio-mokyklos „Obelėlė“ direktorei ir mokytojai Alvijai Černiauskaitei. Lietuvos metų mokytojo premijos analogu A. Černiauskaitė įvertinta už aktyvią ir kūrybišką lituanistinio švietimo veiklą, tautinių vertybių diegimą mokykloje ir lietuvių bendruomenėje, ryšių su Lietuva stiprinimą. 2018 metais ji išrinkta Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Švietimo komisijos pirmininke.

A. Černiauskaitė – aktyvi pasaulio alytiškių bendruomenės narė, 2018 metais paskelbta Alytaus ambasadore Jungtinėje Karalystėje. Jos iniciatyva Alytuje pradėtas sodinti Pasaulio alytiškių skveras. Mokytoja Alvija taip pat aktyviai dalyvavo steigiant Lietuvybės centrą Alytuje, kurį gali lankyti iš užsienio sugrįžę lietuvių vaikai.

Planuojama, kad lituanistinio švietimo mokytojo premija A. Černiauskaitei bus įteikta Lietuvoje Kovo 11-ąją, teikiant ir Lietuvos metų mokytojų premijas.

Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisijos pasitarimas

Gruodžio 13 d. Seime vyko Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisijos pasitarimas, kuriame dalyvavo komisijos pirmininkas, PLB Valdybos narys Rimvydas Baltaduonis ir PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis. Pasitarime buvo aptartas komisijos pavasario sesijos, kuri vyks 2019 m. balandžio 9–12 d. posėdžių darbotvarkės projektas.

Nuotr. LR Seimo kanceliarijos

Pirmieji naujos Lietuvių Bendruomenės Kipre nariai. D. Staponkutės nuotr.

Telkiasi naujos lietuvių bendruomenės

PLB PLėtros komisija, kuriai vadovauja Sigita Šimkuvienė aktyviai bendrauja ir talkina naujai besikuriančioms lietuvių bendruomenėms. Jau įsisteigė Pietų Afrikos, Kipro lietuvių bendruomenės. Gruodžio 22 dieną Šri Lankoje vyks  steigiamasis Šri Lankos – Indijos Lietuvių Bendruomenės susirinkimas.

PLB valdyba sveikina naujas lietuvių bendruomenes, tapsiančias Pasaulio Lietuvių Bendruomenės dalimi!

Apie  naujai įsteigtą Kipro lietuvių bendruomenę skaitykite čia: 

2019 metais ketvirtą kartą organizuojamos Lietuvių kalbos dienos

PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis dalyvavo gruodžio 4 d. Kalbos komisijos surengtame švietimo, kultūros ir kt. institucijų atstovų pasitarime dėl Lietuvių kalbos dienų organizavimo 2019 m. vasario 16 d. – kovo 11 d. Pasitarimo dalyviai aptarė 2016–2018 m. Lietuvių kalbos dienų prioritetus, Lietuvoje ir užsienyje surengtus renginius.

Kalbos komisija kviečia bendradarbiauti ir kartu organizuoti 2019 m. vasario 16 d. – kovo 11 d. Lietuvių kalbos dienas šalies įstaigose ir institucijose, lietuvių bendruomenėse užsienyje. 

Naujasis globalios Lietuvos ambasadorius – Rimvydas Baltaduonis

Gruodžio 11 d. Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas Utenos ambasadoriaus ženkliuką ir pažymėjimą įteikė jau trečiajam Utenos ambasadoriui - PLB Valdybos nariui, Seimo ir PLB komisijos pirmininkui Rimvydui Baltaduoniui. Ambasadoriaus ženkliuko ir pažymėjimo įteikimo ceremonijoje dalyvavo Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Zita Ringelevičienė, VšĮ Utenos verslo informacijos centro projektų vadybininkas Paulius Čyvas, „Globalios Utenos" kuratorius ir užsienyje gyvenančių  uteniškių „globėjas" (nuotr.)

Nuotr. Utenos rajono savivaldybės

PLB Sporto reikalų komisijos pirmininkas L. Misevičius Meksikoje minint vasaros Olimpinių žaidynių 50-metį

2018-iesiems einant į pabaigą PLB Valdybos narys, Sporto reikalų komisijos pirmininkas, ŠALFASS pirmininkas Laurynas R. Misevičius lankėsi Meksikos sostinėje Mechike, kuri  buvo minimas 1968 m. Olimpinių žaidynių 50-metis, taip pat gruodžio mėnesio pradžioje buvo prisaikdintas A.-M. Lopez Obrador, 58-asis šalies prezidentas. Laurynas Misevičius aplankė Majų imperijos istorinę vietovę Čičen Itsa (Chicen Itza), kurioje iki šiol stūkso septintuoju naujojo pasaulio stebuklu laikoma piramidė. L. Misevičius dėmesį atkreipė į prieš maždaug 900 m. indėnų įrengtą šiuolaikinį krepšinį primenančio žaidimo su kamuoliu aikštelę, kurioje praėjusio tūkstantmečio pradžioje dviejų čiabuvių komandos vyrai rungėsi, kas įmes nedidelį kamuoliuką į 7 m. aukštyje pakabintą krepšio pavidalo lanką. Besilankant indėnų palikuonių kaimelyje vienas lietuvių krepšininkų gerbėjas paprašė Lauryno padovanoti jam vardinius marškinėlius būtent su Misevičiaus pavarde (nuotraukoje).

PLB Finansų komisijos pirmininkė Eglė Garrick lankėsi Lietuvoje

Gruodžio mėn. PLB Valdybos narė Egle Garrick (Australija) lankėsi Lietuvoje, dalyvavo Užsienio reikalų ministerijos surengtame forume. Taip pat Eglė Garrick Vilniuje susitiko su skautais akademikais ir perskaitė pranešimą apie Australijos akademikų skautų sąjūdžio (toliau - ASS) istoriją ir veiklą. Po pranešimo vyko diskusijos apie dabartinę skautų akademikų veiklą Lietuvoje ir išeivijoje.
ASS veikė Australijoje nuo 1947 m., kai pirmieji skautai, tarp jų ASS nariai, atvyko į Australiją. ASS skyriai veikė Sidnėjuje, Adelaidėje ir Melburne. Ilgainiai ASS veikla sustojo, tačiau šiais metais švenčiant Lietuvos skautavimo šimtmetį, Australijos LSS vėl atgaivino ASS veiklą, tautinėje stovykloje Melburne buvo atskira programa ASS, šios pastovyklės viršininkė buvo ilgametė skautė Eglė Garrick.

Nuotr. Eglė Garrick (antra iš dešinės) susitikime su skautais akademikais. 

Facebook
PRENUMERUOTI

PLB valdyba

PLB pirmininkė Dalia Henke

El. paštas: pirmininke@plbe.org

PLB atstovybė Lietuvoje: Gedimino pr.53, 

Seimo III rūmai, 212 k. Vilnius

El. paštas: plbav@lrs.lt

www.plbe.org

www.pasauliolietuvis.lt

SHARE FORWARD

Atsisakyti

MailerLite