Latvijas Universitātes fonds –

nesavtīgs atbalsts izcilībai!

Ziedot / donate / жертвовать

Lai arī kādā valodā runātu, mūs vieno mērķis atbalstīt! Tagad ziedošanas portāls ir pieejams trīs valodās – latviešu, angļu un krievu. Paldies, thanks, спасибо!

Darbības virzieni un prioritātes

  • Stipendijas studentiem;
  • Pētniecības un mācību vides attīstības projekti;
  • Infrastruktūras uzlabošanas projekti.

Pateicamies par ziedojumu 2019. gadā! Aicinām turpināt labos darbus arī turpmāk!

Atskatāmies uz 2019. gadu

Ziedojumi palīdz uzplaukt talantiem, īstenot ieceres un plānus. Kopumā 2019. gadā ieguldījumu Latvijas Universitātes attīstībā snieguši 243 mecenāti, kā arī anonīmie atbalstītāji, ziedojot 886 129 eiro.

LASĪT >>

IKKATRS ZIEDOJUMS IR SVARĪGS!

2019. gada ziedotāju ieguldījums akadēmiskajā izcilībā

Apkopojums par ziedojumiem lielākajām kampaņām portālā ziedot.lu.lv.

LU Gadsimta stipendija

2019. gadā 39 atbalstījuši ziedojuši 1038 eiro.

"Ir svarīgi, ka tie, kas dara un kam sanāk, redz, ka ir novērtēti. 

Stipendija ir lielisks veids, kā motivēt cilvēkus neapstāties!

stipendijas ieguvēja, LU filozofijas studente Sofija Anna Kozlova

Kristīnes Krūmas piemiņas stipendija

2019. gadā 4 atbalstītāji ziedojuši 270 eiro. Vienas stipendijas apmērs – 3 000 EUR/akad. gadā.

"Stipendijas iegūšana kalpo kā lielisks sākuma punkts turpmākajai izaugsmei un profesionālajai attīstībai.

stipendijas ieguvēja, LU tiesības zinātnes maģistrante Gabriela Šantare

Kaspara Ērgļa piemiņas stipendija

2019. gadā 12 atbalstītāji ziedojuši 335 eiro, bet kopējais fonds sasniedz 3 030 eiro, līdz ar to atbalsts tiks sniegs vismaz turpmākos 9 gadus.

"Šīs stipendijas saņemšana man ir pamudinājums, jo mani centieni vainagojušies panākumiem – arī meitenei ir vieta zinātnē.

stipendijas ieguvēja, LU fizikas maģistrante Antra Gaile

Izcilības stipendija optometrijā

2019. gadā 34 atbalstītāji ziedojuši 2 220 eiro. Stipendija radīta pēc prof. emer. Ivara Lāča iniciatīvas ziedot kampaņai par godu viņa 70 gadu jubilejai

"Brīdī, kad maģistra grāds jau ir pavisam tuvu, gribas cerēt uz sava darba nozīmīgumu. Stipendija motivē darīt pēc iespējas labāk un kvalitatīvāk.

stipendijas ieguvēja, LU maģistrante Polīna Vinogradova

Temīdas statujas rekonstrukcija

2019. gadā ziedoti 856 eiro. Visvairāk ziedojuši 2019. gada vasaras bakalaura un maģistra studiju LU Juridiskās fakultātes absolventi.

Jauno pētnieku stipendija

2019. gadā 8 atbalstītāji ziedoja 345 eiro. Vienas stipendijas apmērs ir 2200 EUR/ akad. gadā.

Atbalsts veicinās visu zinātņu nozaru uzplaukumu.

Terry Glossop piemiņas projekts

2019. gadā 13 atbalstītāji saziedoja 2 010 eiro.

Līdzekļi tiks novirzīti LU  stipendijai vai projektam onkoloģijas jomā.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Turpini atbalstīt izaugsmi!

Lai no jauna iemirdzas zvaigžņu globuss!

Līdz ar Astronomiskās observatorijas simtgadi LU Muzejs plāno izveidot mūsdienīgu ekspozīciju par astronomisko pētījumu attīstību Latvijas Universitātē.

Viens no ekspozīcijas centrālajiem eksponātiem būs lielais zvaigžņu globuss, kas 20. gs. 30. gados iegādāts LU studentu mācību vajadzībām.

Gadu gaitā globuss stipri cietis, zudis tā krāsojums ar zvaigžņu un zvaigznāju figūru elementiem, bojāti konstruktīvie elementi, tāpēc tam ir nepieciešama nopietna restaurācija. Kopējais mērķis – 3 000 EUR.

ZIEDOT JAU TAGAD!

Vivat, crescat, floreat Universitas Latviensis in aeternum!

"Latvijas Universitātes fonds", nodibinājums

Adrese: K. Barona iela 49-24, Rīga, LV-1001

Telefons: +371 20127040

E-pasts: fonds@fonds.lv

 

fonds.lv | ziedot.lu.lv | friendslu.com

Email Website Facebook Youtube
MailerLite