Κύριοι/ες,

 

σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η εν θέματι Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης που αφορά τροποποίηση της Πρόσκλησης της δράσης  «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο εταίρο/Περιφερειακή Μονάδα του ΕΦΕΠΑΕ, ανάλογα με την Περιφέρεια υλοποίησης της επένδυσης.

ΕΦΕΠΑΕ

info@efepae.gr

Τηλεφωνικό Κέντρο

210 6985210 

από Δευτέρα έως και Παρασκευή

 9.00 π.μ έως 5.00 μ.μ.  

www.efepae.gr

Σεβαστουπόλεως 113, ΤΚ 11526 Αθήνα

----

ΕΠΑνΕΚ

infoepan@mou.gr 

Γραφείο Πληροφόρησης Κοινού του ΕΠΑνΕΚ

Τηλεφωνικό Κέντρο

 801 11 36300

από Δευτέρα έως και Παρασκευή

 8.00 π.μ έως 7.00 μ.μ.  

www.antagonistikotita.gr

Λεωφ. Μεσογείων 56, Αθήνα

 

 

 

Εάν επιθυμείτε να μην λαμβάνετε ενημερώσεις από τον ΕΦΕΠΑΕ πατήστε παρακάτω

Unsubscribe