DAEAA, Khoa Học viện Anh ngữ Liên kết ở Châu Á, chia sẻ các mục tiêu và mục tiêu chung. Ngày 11 tháng 6 năm 2019, DAEAA đã tổ chức lễ khai mạc chính thức nhằm duy trì phong trào sản xuất thông qua việc tăng cường quan hệ đối tác giữa các thành viên của họ.
 
Các thành viên của hiệp hội hợp pháp và đã thông qua các tiêu chuẩn của hiệp hội. Hiệp hội này bảo vệ quyền và lợi ích của các trường ngoại ngữ trực tuyến và ngoại tuyến và thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh và phát triển tích cực giữa các học viện bằng cách củng cố và hợp tác với nhau....

Sự kiện đặc biệt này là dành cho mục đích khánh thành chính thức của Khoa Học viện Anh ngữ liên kết ở Châu Á (DAEAA). Trong vài năm qua, SMEAG đã hợp tác chặt chẽ với DAEAA trong việc thực hiện các hoạt động bóng rổ cho học sinh của chúng tôi. Học sinh của chúng tôi không chỉ gặp khó khăn thông qua các môn thể thao mà họ còn được gặp gỡ các sinh viên khác từ các trường ngôn ngữ khác nhau. Ngoài việc cạnh tranh với nhau, tất cả những người tham gia có thể giao tiếp và gắn kết với nhau bằng việc sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh. Với điều này, SMEAG thực sự rất vui mừng là một phần của sự kiện quan trọng này!

Các trò chơi bóng rổ DAEAA đã được chứng minh là thành công trong việc thiết lập mối quan hệ và tạo ra tình bạn có ý nghĩa cho các sinh viên của SMEAG, Học viện 3D, QQ English và các trường ngôn ngữ khác. Và để tiếp tục những chuỗi tuyệt vời của kết quả tuyệt vời này, sẽ có nhiều hoạt động thể thao khác ngoài bóng rổ. Thật vậy, việc học không bị giới hạn trong bốn bức tường của lớp học và bài học không phải lúc nào cũng được dạy bằng sách. 🏀🏀🏀

SMEAG GROUP

SMEAG Global Education | Study English |  SEE MORE

SMEAG PHILIPPINES

SMEAG Global Education | Study English |  SEE MORE

GLOBAL SCHOOL

GAC| Private School | 4th Campus |  SEE MORE

JUNIOR CAMP

SMEAG Junior Camp | Study English  |  SEE MORE

SMEAG AUSTRALIA

Melbourne Campus | Learn English | SEE MORE

SMEAG ONLINE

Online Education | Study English  |  SEE MORESMEAG

info@smenglish.com

032-520-9208

www.smeag.com

You received this email because you signed up on our website or made a purchase from us.

Unsubscribe
MailerLite