➕co powinien robić junior, typ never w TypeScript, debuggowanie w chrome i wskazówki do CSS'a
Zobacz w przeglądarce
Sent by MailerLite