view_in_browser
Aktualności Farmacja Samorząd Prawo
Newsletter NIA
Aktualnie, Regularnie, Przystępnie
Forum Ochrony Zdrowia

www.forum-ekonomiczne.pl

Jednym z kluczowych tematów dyskusji poruszonych podczas Forum Ekonomicznego jest ochrona zdrowia. Temat tak obszerny i wielowątkowy, że zasługujący na odrębne wydarzenie, czyli Forum Ochrony Zdrowia.

Gościem debaty zatytułowanej "Czy służba zdrowia może istnieć bez ludzi? O kadrach medycznych i ich kompetencjach" będzie prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

Wsród panelistów znajdą się również: dr hab. Maciej Krawczyk, prezes Krajowej Izby Fizjoterapeutów, Zofia Małas, prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, prof. dr hab. Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej, Alina Niewiadomska, prezes Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, Józefa Szczurek - Żelazko, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia. Więcej informacji o wydarzeniu dostępnych jest tutaj.

Ustawa o zawodzie
www.nia.org.pl

NIA o projekcie ustawy o zawodzie farmaceuty

Ustawa o zawodzie farmaceuty, to jedna z najbardziej oczekiwanych przez środowisko regulacji. Jej celem jest wprowadzenie do aptek dodatkowych usług dla pacjentów oraz określenie czym jest opieka farmaceutyczna i na jakich zasadach może być prowadzona. Przepisy formułują również obowiązki i uprawnienia farmaceuty w systemie ochrony zdrowia. Uwagi do projektu ustawy przedstawiła Naczelna Izba Aptekarska.

Dodatkowe usługi dla pacjentów

Projekt ustawy definiuje opiekę farmaceutyczną jako świadczenie zdrowotne oraz dopuszcza możliwość prowadzenia przez apteki dodatkowych usług na rzecz pacjentów, takich jak m.in. przeglądy lekowe, obsługa urządzeń medycznych czy- odbywająca się jedynie za zgodą lekarza – kontynuacja recept dla tzw. pacjentów stabilnych, a więc tych, którzy od lat leczą się tymi samymi lekami. Wszystko po to, aby wykorzystać potencjał farmaceutów i aptek, które w przyszłości mają stać się lokalnymi centrami zdrowotnymi. Jest to szczególnie istotne z uwagi na rosnącą liczbę pacjentów w wieku senioralnym oraz stopniowo malejącą liczbę lekarzy i pielęgniarek.

Wprowadzenie rozwiązań systemowych jest koniecznością. Dziś szacuje się, że 6-13 proc. hospitalizacji to skutek nieprawidłowego zażywania leków, czego skutkiem mogą być interakcje czy powikłania polekowe zagrażające zdrowiu, a nawet życiu pacjentów. 

Europejskie i światowe trendy

Podobne rozwiązania funkcjonują m.in we Włoszech, Danii, Belgi, Wielkiej Brytanii i Kanadzie, gdzie w ramach przeglądów lekowych dedykowanych pacjentom z chorobami przewlekłymi m.in astmą, farmaceuta przyczynia się do znacznej poprawy przestrzegania zaleceń lekarskich oraz efektywności kosztowej farmakoterapii. Francja wprowadzając w 2013 r. wsparcie terapeutyczne dla pacjentów przyjmujących doustne leki przeciwzakrzepowe zrealizowała w ciągu pierwszego roku funkcjonowania opieki ponad 161 tys. konsultacji farmaceutycznych w 63% aptek. 90% pacjentów oceniło usługę za komplementarną do porady lekarskiej, a ponad 74% z nich uznało, że przyczyniła się do poprawy stanu ich wiedzy na temat choroby. Czytaj więcej tutaj.

Farmaceutów jest wciąż za mało

www.radio.opole.pl

Marek Tomków o braku farmaceutów, kampanii społecznej i ustawie o zawodzie farmaceuty.

Obejrzyj materiał video.

Co z karami dla farmaceutów?


MGR.FARM
Minister Zdrowia uwzględnił uwagi NIA w sprawie kar dla aptek

Decyzją Ministra Zdrowia treść rozporządzenia dot. ogólnych warunków umów na realizację recept  jakie NFZ podpisuje z aptekami  zostanie istotnie zmodyfikowania. Resort zdrowia wydłużył też o 7 dni konsultacje projektu zmian.

– Decyzją ministra Łukasza Szumowskiego treść rozporządzenia dot. OWU dla aptek zostanie istotnie zmodyfikowana, m.in. w celu uwzględnienia uwag Naczelnej Izby Aptekarskiej. Nowa treść projektu zostanie upubliczniona do dodatkowych, 7-dniowych, konsultacji – zapowiedział na Twitterze wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Czytaj więcej tutaj.

www.rp.pl
Nie będzie kar dla farmaceutów za błędną realizację recepty

Resort zdrowia zrezygnuje z 600 zł kary za błędną realizację recepty. Nie będziemy karać za PESEL – zapewnia „Rzeczpospolitą"  wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.

Nasz wtorkowy artykuł o trzykrotnej podwyżce kar za nieprawidłową realizację recepty, np. błędne odczytanie, a przez to sprawozdanie do Narodowego Funduszu Zdrowia, odbił się szerokim echem w środowisku farmaceutów. Solidarność z aptekarzami, którzy mieliby być karani za nie swoją pomyłkę, wyrazili też lekarze. Czytaj więcej tutaj.


Zmiany dla seniorów
www.medexpress.pl

Od przyszłego roku leki dla seniora będzie mógł wypisać lekarz specjalista

1 lipca 2020 roku lekarze specjaliści będą mogli wypisywać recepty zgodnie z programem „Leki 75+”, przypomina Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Chmielowiec.

Rozwiązanie przychylne seniorom wejdzie w życie 1 lipca 2020 roku. Aktualnie pacjenci muszą podwójnie korzystać z wizyt lekarskich. Zarówno w POZ, jak i w przychodzi specjalistycznej. Schody zaczynają się w momencie, gdy lekarz specjalista zalecił pacjentowi określony lek, jednakże tylko lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może wystawić receptę.

Wielkie zmiany

Rozszerzenie rozwiązań w zakresie e-zdrowia nastąpiło 9 sierpnia, dzięki podpisaniu przez Prezydenta RP specjalnej ustawy. Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta wielokrotnie postulował wprowadzenie rozszerzonych uprawnień dla pacjentów, w ramach których program „Leki 75+” zostałby poszerzony o lekarzy specjalistów. Zmiany wprowadzone ustawą pozwolą m.in. lekarzom specjalistom na wypisywanie recept bez konieczności dodatkowych wizyt pacjentów. Co więcej, lekarze specjaliści przed wystawieniem recepty zobowiązani będą do dokonywania za pośrednictwem systemu elektronicznego weryfikacji ilości oraz rodzaju przepisanych pacjentowi leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Czytaj więcej tutaj.


Apteka receptą na niską wyszczepialność Polaków
MGR.FARM

Dlaczego farmaceuci powinni wykonywać szczepienia w aptekach?

Zdaniem ekspertów Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy umożliwienie farmaceutom przeprowadzenia wybranych szczepień ochronnych w aptekach, może znacząco odciążyć system opieki zdrowotnej, ułatwić dostęp do szczepień. Niestety z pomysłu nie wykorzystano w projekcie ustawy o zawodzie farmaceuty.

Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty w swoich założeniach miał m.in. rozszerzyć uprawnienia farmaceutów do wykonywania szczepień i umożliwić ich realizację w aptekach. Ten ogólnoświatowy trend, wyznaczony również w dokumencie „Polityka lekowa państwa 2018-2022”, nie znalazł odzwierciedlenia w projekcie ustawy. 

Jak podkreślają eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy, umożliwienie farmaceutom przeprowadzenia wybranych szczepień ochronnych w aptekach, może znacząco odciążyć system opieki zdrowotnej, ułatwić dostęp do szczepień. Jak pokazały doświadczenia europejskie, przyczynić się do podniesienia poziomu wyszczepialności przeciw grypie, który w naszym kraju jest zastraszająco niski. Leży to w szeroko rozumianym interesie społecznym, ponieważ może przyczynić się do poprawy sytuacji epidemiologicznej kraju, a co za tym idzie lepszego zabezpieczenia zdrowia i życia ludzi.

– Dyskusje na temat wzmocnienia roli opieki farmaceutycznej w obszarze zwiększania wyszczepialności polskich pacjentów trwają już od jakiegoś czasu. Przedstawione obecnie zapisy nie są spójne z wcześniejszymi założeniami, a przede wszystkim z założeniami „Polityki Lekowej Państwa 2018-2022”. Szczepienia w aptekach to nowa idea dla Polski, ale w wielu krajach Europy to już bardzo intensywnie wdrażany i realizowany standard –informują przedstawiciele Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy.

Korzyści z tego rozwiązania w Polsce widzi coraz więcej środowisk. Zdaniem Ekspertów OPZG to niezbędny element poprawy dostępności szczepień dla dorosłych, dzięki któremu możemy mieć szanse na realizację celów wyznaczonych przez WHO.

Niewydolność systemu przyczyną niskiej wyszczepialności

Wyszczepialność przeciw grypie w Polsce kształtuje się na poziomie ok. 4% w przypadku całego społeczeństwa i ok. 14% wśród osób powyżej 65 roku życia, podczas gdy Światowa Organizacja Zdrowia rekomenduje osiągnięcie poziomu 75% u osób starszych. Jedną z przyczyn niskiej wyszczepialności jest ograniczona wydolność systemu, w którym realizowane są szczepienia. Przeprowadzone w tym roku analizy prawne i systemowe połączone z konsultacjami wśród środowisk medycznych wskazują to rozwiązanie jako korzystne dla całego systemu opieki zdrowotnej, na co wskazał m.in. raport prawny dotyczący tego zagadnienia przygotowany przez kancelarię prawną DZP. Czytaj więcej tutaj.

Po pierwsze farmaceuta - kampania edukacyjna
ww.nia.org.pl

Czym jest opieka farmaceutyczna? Jakie usługi może obejmować?

W Polsce z roku na rok rośnie liczba oaób potrzebujących profesjonalnej opieki medycznej. Co za tym idzie, wydłużają się również kolejki pacjentów czekających na wizytę lekarską. Czy można temu zapobiec? Przedstawiamy najnowszy spot zrealizowany w ramach kampanii edukacyjnej popierwszefarmaceuta.

Dowiedz się więcej na http://www.popierwszefarmaceuta.pl

www.nia.org.pl

Włącz się w kampanię i promuj zawód razem z nami !

Ulotki informacyjne dla pacjentów oraz raport: „Farmaceuta w Polsce. Ogólnopolskie badania wizerunkowe 2019” stanowią część kampanii zainicjowanej przez Naczelną Izbę Aptekarską i Fundację Aflofarm.

„Po pierwsze farmaceuta” to inicjatywa, która ma za zadanie wzmocnić wizerunek zawodu farmaceuty w Polsce. Punktem wyjścia kampanii były ogólnopolskie badania przeprowadzone przez niezależną agencję badawczą Biostat. To pierwsze tak kompleksowe badanie, w którym wzięli udział nie tylko farmaceuci, lecz również pacjenci.

Wszystkie wnioski wynikające z badania znalazły się w raporcie: „Farmaceuta w Polsce. Ogólnopolskie badania wizerunkowe 2019”, a najważniejsze z nich również na ulotkach informacyjnych. Z treści materiałów dowiedzieć się można m.in. jak postrzegany jest w Polsce zawód farmaceuty, w czym może pomóc magister farmacji oraz czym jest opieka farmaceutyczna i jaką rolę może odegrać w polskim systemie opieki zdrowotnej.

Raport dostępny jest zarówno w wersji elektronicznej na stronie popierwszefarmaceuta.pl, jak również drukowanej.

Wszystkich farmaceutów, którzy jeszcze go nie widzieli bądź chcieliby dokonać bezpłatnego zamówienia egzemplarza wraz z ulotkami informacyjnymi dla pacjentów, zachęcamy do kontaktu e-mailowego: kontakt@popierwszefarmaceuta.pl i aktywnej promocji naszego zawodu.

Wydarzenia
www.olsztyn.oia.org.pl
VIII Żeglarskie Mistrzostwa Polski Aptekarzy 30.08 - 01.09

Okręgowa Izba Aptekarska w Olsztynie organizuje w dniach  30.08-01.09.2019 r. VIII Żeglarskie Mistrzostwa Polski Aptekarzy.  

Regaty odbędą się w Imionku koło Pisza w Ośrodku Żeglarskim Wrota Mazur, nad jeziorem Roś. Gospodarzem regat będzie firma Everest 6 Sp. z o.o. Miasteczko Żeglarskie Wrota Mazur. Przewidujemy start  około 30 jachtów. Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

www.nia.org.pl
Ogolnopolski Dzień Aptekarza 2019

Debata z udziałem ekspertów, podsumowanie kampanii promującej zawód farmaceuty oraz odznaczenia dla zasłużonych - to główne punkty tegorocznej agendy Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza.

Oficjalne 15. obchody Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza odbędą się 26 września br., w dniu święta patronów aptekarzy i farmaceutów Kosmy i Damiana. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Minister Zdrowia Łukasz Szumowski. Naczelna Izba Aptekarska, która co roku organizuje uroczystą galę z tej okazji, w tym roku zaprasza do warszawskiego Teatru Syrena. Czytaj więcej o wydarzeniu.


Share to Facebook Share to Facebook Share to Twitter Share to Twitter Forward email Forward email
Naczelna Izba Aptekarska

ul. Długa 16, Warsaw
Poland

tel. 226350670
nia@nia.org.pl
Anulowanie subskrypcji
MailerLite