Posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej

Warszawa, 14 marca 2018 r. 

W trakcie posiedzenia członkowie Rady omawiali m.in. sprawy budżetowe, rozmawiali o statusie prac nad projektem ustawy o zawodzie farmaceuty, pilotażu opieki farmaceutycznej oraz przyczynach braku leków w aptekach. Omówiono także zjawiska i tendencje odnotowane po wejściu w życie nowelizacji Prawa farmaceutycznego (tzw. „Apteka dla Aptekarza”). Tematem, który spotkał się z dużym zainteresowaniem członków była e-recepta, omówiono kwestie wdrożenia i pilotażu. Spotkanie było również okazją do podsumowań oraz omówienia planów pracy na kolejne miesiące.

NIA o projekcie rozporządzenia w sprawie recept

Aptekarze nie zgadzają się na przerzucenie na nich odpowiedzialności za określenie poziomu odpłatności za lek. Zmiana zaproponowana przez resort zdrowia w projekcie rozporządzenia w sprawie recept wywołała natychmiastową reakcję ze strony Naczelnej Izby Aptekarskiej.

"Projekt zakłada między innymi, że jeśli lekarz nie poda na recepcie poziomu odpłatności za lek, to właśnie farmaceuci mieliby decydować, czy pacjent otrzyma lek refundowany ze zniżką, czy pełnopłatny. Dotyczy to sytuacji, w której wskazanie będzie zależne od wieku lub płci pacjenta. Pamiętajmy, że w przeciwieństwie do lekarza, farmaceuta nie ma dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta oraz systemów potwierdzających dostęp pacjenta do świadczeń. Nie jest więc w stanie zweryfikować wskazania medycznego, choćby ze względu na płeć pacjenta, a także stopnia odpłatności za lek" - wskazał Tomasz Leleno. Czytaj artykuł na pulsfarmacji.pl

Rzecznik prasowy Naczelnej Izby Aptekarskiej o tym, że samorząd aptekarski negatywnie zaopiniuje tę zmianę mówił także w Radiu Szczecin 

Dwaj wiceministrowie zdrowia zdymisjonowani

Premier Mateusz Morawiecki zmienił skład swojego rządu. Podkreślił, że chce skład swojego gabinetu odpolitycznić i skupić się na urzędnikach-specjalistach. W resorcie zdrowia stanowiska stracili wiceministrowie Piotr Gryza i Marek Tombarkiewicz.

"Kontynuujemy prace związane ze zmianami strukturalnymi. W dużym stopniu to nie są zmiany personalne, ani polityczne, ale usprawniające pracę rządu"- powiedział Mateusz Morawiecki. W sumie rząd Mateusza Morawieckiego odchudzony został o 17 wiceministrów. Natomiast kolejne kilka nazwisk poznamy w najbliższych tygodniach. Czytaj więcej

Zakaz reklamy aptek chroni interes pacjentów

Naczelna Izba Aptekarska podtrzymuje swoje stanowisko w kwestii utrzymania zakazu reklamy aptek, w rozumieniu art. 94a ust. 1 Prawa farmaceutycznego. Tym samym nie podziela obaw przedstawicieli Konfederacji Lewiatan, sugerujących konieczność zmian w kierunku liberalizacji tego przepisu.

Zdaniem Naczelnej Izby Aptekarskiej, ewentualne złagodzenie obowiązującego zakazu reklamy aptek mogłoby stanowić zachętę dla części podmiotów komercyjnych do tworzenia programów lojalnościowych, ostatecznie prowadzących do nadmiernej konsumpcji preparatów, a więc szkodliwych dla pacjenta. Czytaj więcej

Health Challenges Congress 2018

W dniach 8-10 marca br. odbył się Kongres Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress – HCC). W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach już po raz trzeci spotkali się specjaliści ze świata medycyny, farmacji, nauki, gospodarki, a także przedstawiciele polityki i administracji. Samorząd aptekarski w wydarzeniu reprezentował Marek Tomków, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Jak co roku, wydarzenie stało się znaczącym w skali Europy forum wielowątkowej debaty dotyczącej kluczowych zagadnień dla systemu ochrony zdrowia. Tegoroczna edycja kongresu przyciągnęła ok. 300 prelegentów i ponad 2,5 tys. gości.

Pierwszego dnia kongresu odbyła się, ważna z punktu widzenia pacjentów, debata pt. „Polacy – lekomaniacy?”. Oprócz Marka Tomkowa, wiceprezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej, uczestniczyli w niej: Andrzej Madej –  kierownik oddział chorób wewnętrznych Szpitala Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach; Bogusław Okopień – konsultant krajowy w dziedzinie farmakologii klinicznej oraz kierownik Katedry Farmakologii oraz Kliniki Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach; Paweł Olczyk – kierownik Zakładu Farmacji Aptecznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Violetta Skrzypulec-Plinta – prorektor ds. rozwoju i promocji na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Spotkanie poprowadziła red. Agata Pustułka z Dziennika Zachodniego.

O wzroście czy też spadku liczby aptek nie decydują tylko przepisy prawa - wiceminister zdrowia odpowiada na interpelację dotyczącą "Ady"

Na wstępie należy wyjaśnić, iż nie jest zgodnym z prawdą twierdzenie, jakoby nowelizacja przepisów prawa farmaceutycznego ustanowiła „niemożliwe do obejścia bariery na rynku aptek” grożące powstaniem lokalnych monopoli - informuje wiceminister w odpowiedzi na interpelację posłanki Joanny Scheuring-Wielgus w sprawie nowelizacji ustawy – Prawo farmaceutyczne, a dokładniej wprowadzenia zasady "Apteka dla Aptekarza". 
- W tym kontekście można wskazać, iż – jak wynika z analizy jednej z firm wyspecjalizowanych w wyszukiwaniu lokalizacji (DataWise) – w Polsce istnieje około 800 atrakcyjnych miejsc, w których można otworzyć aptekę. Zastosowana w ww. przypadku metoda pozwoliła wytypować na mapie Polski miejsca, gdzie otwarcie apteki byłoby możliwe, a wytypowane lokalizacje są atrakcyjne, co sprawdzono na podstawie indeksu atrakcyjności handlowo-usługowej - dodaje wiceszef resortu zdrowia. Czytaj cały artykuł

Rozporządzenie ws. szkoleń ciągłych - komunikat NIA

W związku z opublikowanym 8 marca br. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach lub hurtowniach farmaceutycznych (Dz.U. z 2018 poz.499), oraz informacją o rzekomym ograniczeniu możliwości zdobywania punktów edukacyjnych, Naczelna Izba Aptekarska przekazuje następujące wyjaśnienia:

Wchodzące w życie przepisy określające sposoby zdobywania punktów edukacyjnych nie uległy zmianie i brzmią identycznie od kilkunastu lat. Czytając nakaz zdobywania punktów w drodze wykładów, seminariów i ćwiczeń należy pamiętać, że rozporządzenie pozwala realizować je z zastosowaniem nowoczesnych metod dydaktycznych, adekwatnych do przedmiotu oraz celu kursu, w szczególności z uwzględnieniem internetowych programów edukacyjnych. Czytaj cały komunikat

Refundacja związana z płcią i wiekiem - kto decyduje o odpłatności za lek

To farmaceuta, nie lekarz, określi stopień odpłatności za lek – zakłada projekt rozporządzenia ws. recept. Zdaniem ekspertów nowe prawo sprawi, że za leki zapłacimy więcej.

Jeśli na recepcie lekarz nie określi poziomu odpłatności za lek, wyrób medyczny lub środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, będzie musiał upewnić się, czy pacjentowi przysługuje na nie refundacja związana z płcią czy wiekiem. Regulacja, zawarta w paragrafie 8 nowego rozporządzenia do ustawy – Prawo farmaceutyczne, wywołała burzę w środowisku farmaceutów. Oznacza bowiem, że gdy w okienku na wpisanie poziomu odpłatności medyk nie napisze „100 proc." lub „X", farmaceuta zostanie zmuszony do ustalenia odpłatności za lek. Czytaj artykuł na rp.pl

Nowy numer Aptekarza Polskiego 138/116E

Plik w formacie PDF po kliknięciu w okładkę

Działo się...

Sprawozdawczy Zjazd OIA w Krakowie

W dniach 2 – 4 marca 2018 roku w Targanicach k. Andrychowa odbył się Sprawozdawczy Zjazd Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie. Szczegóły na stronie oia.krakow.pl

XX Zjazd Sprawozdawczy Aptekarzy OIA w Łodzi

W sobotę, 3 marca 2018 roku odbył się w Łodzi XX Zjazd Sprawozdawczy OIA w Łodzi. Zjazd poprzedziła uroczystość wręczenia członkom OIA w Łodzi wyróżnień samorządowych. Szczegóły na stronie oia.lodz.pl

Zapowiedzi...

21-23.03.2018 Göteborg - Farmacja szpitalna kongres EAHP

Kongres będzie miejscem inauguracji dwóch ekscytujących inicjatyw EAHP: narzędzia do samooceny oraz programu ośrodków wymiany i doskonalenia farmaceutów SILCC. Narzędzie do samooceny umożliwi farmaceutom ocenę stopnia zaawansowania procesu wdrażania założeń Europejskiej Deklaracji Farmacji Szpitalnej w danym szpitalu. Więcej.

17.03.2018 Katowice - Konferencja naukowo-szkoleniowa - Rola Farmaceuty w procesie leczenia pacjenta

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne Oddział w Katowicach, Śląska Izba Aptekarska oraz Edukacja i Medycyna zapraszają na konferencję naukowo-szkoleniową, która odbędzie się 17.03.2018 r. w Katowicach. Za udział w konferencji będzie można uzyskać 4 punkty "miękkie" oraz 4 punkty "twarde". Więcej

7.04.2018 Białystok - Konferencja naukowa - Wpływ czynników fizjologicznych i patologicznych na działanie leków

Okręgowa Izba Aptekarska w Białymstoku zaprasza 7 kwietnia 2018 roku do Hotelu Ibis Styles (Aleja Piłsudskiego 25, Białystok) na szóstą Edycję Spotkań Akademii Farmaceuty. Farmaceuci zdobywają 10 punktów edukacyjnych „twardych” (po zaliczeniu testu sprawdzającego) przyznanych przez Gdański Uniwersytet Medyczny oraz 2 punkty „miękkie” przyznane przez Okręgową Izbę Aptekarską w Białymstoku. Więcej

NIA

ul.Długa 16, 00-238 Warszawa

e- mail: nia@nia.org.pl

tel. (+48 22) 635 92 85; 635 06 70

http://www.nia.org.pl/

Masz uwagi, chcesz zgłosić temat?

iwona.klita@nia.org.pl

MailerLite