EkoNu! nyhetsbrev - Mars 2019

Sakta blir dagarna varmare och vi går mot vår igen. Detta är nu sista nyhetsbrevet inom projektet EkoNu! - För ekobranschen i Svenskfinland som tar slut sista mars.

Vi har redan lämnat in ansökan till NTM-centralerna i Österbotten och Nyland om ett nytt tre-årigt ekoprojekt och håller tummarna för att beslutet kommer snabbt och att det är positivt! 

Det nya projektet kommer i så fall att bygga på spridning av information, vilket betyder att vi håller kvar hemsidan, vår facebook-sida och instagram. Vi meddelar er prenumeranter så fort vi vet mer!

Resultat och höjdpunkter under projekt EkoNu´s verksamhet

Linda Pellfolk utvärderade under hösten 2018 projekt EkoNu!- För ekobranschen i Svenskfinlands verksamhet. Enligt utvärderingen uppskattades av de finlandssvenska ekoaktörerna bl.a. projektets breda informationsspridning på svenska, demonstrations- och ekosortförsöken och de kompetenshöjande temadagar. Resultatmässigt kan nämnas om projekt EkoNu´s verksamhet under cca tre år är; 119 st personer har använt ekomentorns kunskapsråd,  492 st personer prenumererar på nyhetsbrevet och hemsidan www.ekonu.fi uppdateras kontinuerligt med projektinformation och –resultat. Till vår stora glädje har projektets ekosortförsök i östra Nyland också väckte stort intresse bland ekoaktörer nationellt. Årligen har vi också arrangerat en gemensam sammankomst för de tre regionerna, den s.k. Ekotankesmedjan för ekologisk odling/produktion i Svenskfinland. Och den offentliga måltiden var i fokus speciellt under år 2018, dvs projektets mål var då att via ekotemaveckor inspirera kommunerna/städerna att använda mera ekologiska råvaror i sina menyer.  

Luomufoorum 2019

Årets ”Luomufoorumi” seminarium arrangerades i Tammerfors 13.-14.3. med temat ”Luomun kasvuloikka” dvs på svenska ”Ett språng framåt i tillväxt för eko”.
På seminariet presenterades och diskuterades olika alternativ och möjligheter för att höja ekologiska spannmålsproduktionen och konsumtionen av ekologiska produkter i Finland. Seminariet avslutades med en valdebatt där olika partier var inbjudna att delta. Seminariet filmades och presentationerna samt valdebatten (på finska) finns nu att se på ProLuomus hemsida: www.proluomu.fi

Regenerativt Jordbruk

En introduktionskurs i regenerativa odlingsmetoder ordnades på Åland 8-10 februari av Ekologiska odlarna på Åland. Kursen drogs av Martin Beck från Danmark. Martin är en fristående rådgivare med närmare 20 års yrkeserfarenhet och till hans kärnkompetenser hör bland annat jordfruktbarhet, regenerativa odlingsmetoder och kompostering.

Regenerativt jordbruk handlar mycket om markbiologi och balansen mellan marklevande mikroorganismer och dess symbios med växterna samt markens näringsämnen. Man satsar på att bygga upp mullhalten i marken igen genom att stimulera rätt processer i jorden med hjälp av mångfald. 

Med humusbyggande processer som leder till mera mull i jorden får man en högre odlingssäkerhet, mindre utlakning av näringsämnen till vattendrag, högre skördar och en odlingsmark som bättre står emot klimatförändringen. Samtidigt binder man koldioxid från atmosfären och kan med det bromsa klimatförändringen.
Läs ett kort referat från kursen på vår hemsida:
Regenerativt jordbruk med Martin Beck från Danmark

Observationsskifte i Rimal 2017-2018

Under åren 2017-2018 följde vi med ett observationsskifte hos Håkan Back i Rimal, Korsholm. Observationerna gjordes av Ulrika Wikman, ProAgria Lantbrukssällskapet.

Syftet var att observera skiftet och se hur de valda odlingsåtgärderna påverkade tistelförekomsten. År 2015 var skiftet fullt av tistel och rätt stora plantor. Odlaren har använt sig av olika typer av mekanisk bearbetning samt olika grödor och insådder för att få bukt med problemet. Nu finns resultatet med bilder från observationerna på EkoNu!s hemsida

Ekostatistik

Visste du att i Egentliga Finland produceras största mängden ekologiska ägg och äpplen i Finland? Och på motsvarande sätt kan man i Österbotten stoltsera med största mängden ekologiskt odlade morötter och i Nyland med den största mängden ekogetter och en stor åkerareal av ekohavre. Närmare info om produktionsinriktningarna i regionerna Österbotten, Nyland och Egentliga Finland  se; www.ekonu.fi/startsida/statistik/

Enligt Livsmedelsverket fanns det år 2018 5 006 st ekogårdar i Finland med en ekologisk odlingsareal på 290 600 hektar. Den ekologiska arealen är nu ca 13,1 % av den totalt odlade arealen i Finland. I Österbotten är den totala ekoodlingsarealen(eko- och omläggningsareal) nu 23 912 hektar, vilket är 12,20 % av regionens totala åkerareal.  I Nyland är den totala ekoodlingsarealen nu 26 237 hektar, vilket är 14,50 % av regionens totala åkerareal.  I Egentliga Finland är den totala ekoodlingsarealen 29 706 hektar, vilket är 10,10 % av regionens totala åkerareal.
Ekologisk certifierat skogsområde i Finland är idag ca 12 miljoner hektar, varav 4 000 hektar ekocertifierad skog finns i Österbotten. 

HÄNDELSEKALENDER
Ekotankesmedja 11.4.2019

Årets Ekotankesmedja hålls torsdagen den 11.4. på Campus Kungsgården i Gamla Vasa med start kl. 10 till kl 16. Under dagen behandlas aktuella och intressanta ämnen bland annat om framtida ekoförbindelser och upphandling av ekolivsmedel till offentliga måltidsservicen. Närmare info med detaljprogram på www.ekonu.fi
Varmt välkomna!

- Micaela Ström & Ann-Sofi Ljungqvist, EkoNu!