Klubmail fra Danmarks Skiforbund

Nyt fra sekretariatet

Danmarks Skiforbunds repræsentantskabsmøde

Bestyrelsens beretning udsendes medio uge 20.

Det har været et meget aktivt år og der er sket en masse siden sidste repræsentantskabsmøde. Derfor udskydes udsendelsen af beretningen.

Du finder de udsendte bilag her

Danmarks Skiforbunds strategiudvikling

Den 26. april blev der afholdt et strategiudviklingsmøde for forbundets klubber. De deltagende klubber blev præsenteret for strategien, og man gennemgik forbundet 5 udviklingsspor.

DIF godkendte i januar forbundets strategispor, som udspringer af den overordnede sportslige vision og dækker følgende fem områder:

  • Rekruttere medlemmer blandt de 5% af danske skiløbere, som vil blive bedre på ski og sikre at disse melder sig ind i en skiklub
  • Sammen med jer klubber, udvikle et sportsligt tilbud til jeres medlemmer hele året rundt (bredde)
  • Etablere et sportsligt udviklingsmiljø forankret hos jer i klubberne (konkurrence/elite)
  • Etablere nationale faciliteter så skiløbet bliver tilgængeligt for jeres medlemmer
  • Styrkelse af det internationale arbejde, til gavn for hele ski-Danmark.

De fem spor kommer til at være rammerne for vores fælles udvikling af skisporten over de næste fire år.

Der vil på et senere tidspunkt blive udsendt mere information om strategiudviklingen.

Danmarks Skiforbund var vært for FIS Nordisk langrends kongres 2017

Årets Nordisk Langrends kongres blev i år afholdt i Idrættens Hus, hvor deltagerne fra de Nordisk lande, Estland, Letland og Litauen, evaluerede den afsluttede sæson, samt planlagdeden kommende sæson.

Læs mere her 

Nyt fra Sporten

 Alpin Kraftcenter Danmark

Nye sæsonplaner og beskrivelser for alpint i 2017/2018 er nu klart. Der har siden januar været arbejdet hårdt i det alpine kraftcenter i samarbejde med medlemsklubberne om beskrivelser af setup for den kommende sæson.

Læs oplæg mm.

Resultater

Vest Cup & Øst Cup

Kalender

Se aktivitetskalenderen på Danmarks Skiforbunds hjemmeside

Klubmailen

Arkiv: Du finder tidligere klubmail her...

 

Har du indlæg til Klubmailen bedes du sende det til klub@skiforbund.dk

Danmarks Skiforbund

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20 
DK-2605 Brøndby

info@skiforbund.dk

Facebook Youtube Instagram
MailerLite