11/10/2017

Lehdistötiedote

Vuoden 2017 tasa-arvoindeksi: edistystä etanan vauhdilla

 

Päivitetty tasa-arvoindeksi antaa kuvan sukupuolten tasa-arvon tämänhetkisestä tilanteesta Euroopassa. Edistystä tapahtuu, mutta yleisesti ottaen erittäin hitaasti. EU:n tulos on 66,2 pistettä sadasta eli vain neljä pistettä parempi kuin kymmenen vuotta sitten. Parhaiten on pärjännyt Ruotsi, jonka pisteet ovat 82,6, ja viimeiseksi on jäänyt Kreikka 50 pisteellä. Eniten edistystä on tapahtunut Italiassa, joka on ottanut suuren 12,9 pisteen harppauksen ja noussut sijalle 14.

”Etenemme etanan vauhdilla. Sukupuolten tasa-arvon toteutuminen yhteiskunnassa on edelleen kesken, ja kaikissa Euroopan unionin maissa on parantamisen varaa. Joillakin aloilla erot ovat vielä suurempia kuin kymmenen vuotta sitten. Tasa-arvoindeksistämme käy selvästi ilmi, vastaavatko hallitusten toimintalinjat naisten ja miesten erityistarpeisiin ja toimivatko ne”, Euroopan tasa-arvoinstituutin (EIGE) johtaja Virginija Langbakk sanoo.

”Tasa-arvoindeksin uudet tulokset osoittavat, että epätasa-arvoa on kaikilla elämän aloilla. Se tarkoittaa, että EU:n on toimittava. Ehdotan tänä vuonna lisätoimenpiteitä, jotka auttavat kasvattamaan naisten vaikutusmahdollisuuksia ja takaamaan saman palkan samasta työstä. Tasa-arvossa ei ole kyse siitä, että naisista tehtäisiin enemmän miesten kaltaisia, vaan siitä, että luodaan ympäristö, jossa molemmat sukupuolet voivat tehdä valintoja tasa-arvoisesti ja osallistua kokonaisvaltaisesti yhteiskunnalliseen elämään sekä  työ- ja perhe-elämään”, oikeus-, kuluttaja- ja tasa-arvoasioista vastaava komission jäsen Věra Jourová sanoo.

Päätöksenteko tasa-arvoistunut eniten

 

Kymmenen viime vuoden aikana sukupuolten tasa-arvo on edennyt vauhdikkaimmin päätöksenteossa, erityisesti yksityisellä sektorilla. Tämä osoittaa, että poliittinen ja julkinen painostus voi toimia, ja että sillä on onnistuttu synnyttämään muutoksia yksityisten yritysten hallitusten kokoonpanoissa. Sukupuolten tasa-arvo päätöksenteossa parani kymmenen viime vuoden aikana lähes kymmenen pistettä ja on nyt 48,5 pisteessä. Pistemäärä on kuitenkin edelleen kaikista aloista matalin. Tämä johtuu etupäässä naisten ja miesten epätasa-arvoisesta edustuksesta politiikassa. Se puolestaan viestii EU:n hallinnon demokratiavajeesta.

Tuore tasa-arvoindeksi antaa uuden ja entistä kattavamman kuvan vallan jakautumisesta. Politiikan ja talouden alojen päätöksenteon lisäksi tulokset kertovat, kuka käyttää valtaa mediassa, tutkimuksessa, urheilussa ja liikunnassa. Media-alalla journalistiikan opiskelijoista selkeästi suurempi osa on naisia (kaksi kolmasosaa valmistuneista), mutta harvat pääsevät johtoasemiin. Media-alan päätöksentekijät ovat pääosin miehiä (naisten osuus EU:n julkisten yleisradioyhtiöiden hallitusten puheenjohtajista on 22 prosenttia). Tutkimusrahoituksen alalla naisten osuus tutkimusrahoitusorganisaatioiden johtohenkilöistä on alle kolmannes (27 prosenttia). Tilanne on tätäkin huonompi urheilun ja liikunnan alalla, sillä naisilla on urheilujärjestöjen johtoasemista koko EU:n alueella hallussaan vain 14 prosenttia.

Edistys hiipunut – naiset tekevät edelleen suurimman osan kotitöistä

 

Kehitys on taantunut 12 maassa naisten ja miesten kotitöihin käyttämän ajan osalta. Vain kolmasosa miehistä osallistuu päivittäin ruoanlaittoon ja kotitöihin, kun taas naisista lähes kaikki (79 prosenttia) osallistuvat. Miehillä on myös enemmän aikaa liikuntaan, kulttuuriin ja vapaa-ajan harrastuksiin. Erityisesti maahanmuuttajanaisilla on perheenjäsenistä huolehtimisessa suuri taakka (46 prosenttia) verrattuna EU:ssa syntyneisiin naisiin (38 prosenttia).

Sukupuolen tuolla puolen

 

Uusi tasa-arvoindeksi ottaa ensimmäistä kertaa huomioon eri nais- ja miesryhmien väliset erot. Ihmisen elämä voi poiketa täysin muusta väestöstä riippuen hänen iästään, koulutuksestaan, synnyinmaastaan ja siitä onko hän vammainen. Esimerkiksi maahanmuuttajataustaisilla ihmisillä on kaksi kertaa suurempi köyhyysriski kuin EU:ssa syntyneillä naisilla ja miehillä. Nuoret miehet jäävät useammin ilman koulutusmahdollisuuksia kuin nuoret naiset, ja yksinhuoltajaäitien on hankalampaa saada terveys- ja hammashoitopalveluja kuin kahden vanhemman perheiden.

Vuoden 2017 tasa-arvoindeksi on julkaistu tänään!

Katso tulokset suorana Brysselistä alkaen klo 9.00 Keski-Euroopan aikaa. Seuraa Facebookissa ja Twitterissä päivityksiä pitkin päivää käyttämällä hashtagia #EIGEIndex.

Tasa-arvoindeksi on Euroopan tasa-arvoinstituutin kehittämä työkalu, joka mittaa tasa-arvon kehitystä EU:ssa. Tasa-arvoindeksi huomioi  kuusi perusalaa (työ, raha, tieto, aika, valta ja terveys) ja kaksi liitännäisalaa (naisiin kohdistuvaa väkivalta ja risteävä eriarvoisuus). Tasa-arvoindeksi osoittaa parannuskohteita ja auttaa  päätöksentekijöitä laatimaan entistä tehokkaampia toimenpiteitä sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseksi.

Lisätietoa saa Živilė Macijauskienėlta osoitteesta zivile.macijauskiene@eige.europa.eu tai puhelimitse numerosta +370 5 2157 416

Tutustu vuoden 2017 tasa-arvoindeksiin ja oman maasi pisteisiin sivustollamme
Lataa raportti tästä
Read the press release in English
Facebook Twitter Youtube Linkedin

This press release was sent to you by European Institute for Gender Equality. If you wish to stop receiving our press releases

Unsubscribe