Etkö näe kuvia? Klikkaa tästä...

JÄRJESTÖTIEDOTE

4 / 2021 syyskuu EXTRA

Kumppanuusyksikön yhteystiedot ja järjestötiedotteet
Avustukset
Tilavaraukset
Välinelainaus
Monistaminen ja taitto

Nuorisotoiminnan koronalisäavustus 2021

Haku alkaa 20.9.2021 ja päättyy 8.10.2021 klo 16

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tuo haettavaksi määräaikaisen avustuksen, jonka tavoitteena on palauttaa toiminnan volyymit koronapandemiaa edeltävälle tasolle sekä vähentää pandemian aiheuttamia suoria ja välillisiä haittoja. Avustus jakautuu kolmeen osaan, joilla kaikilla on erilaiset hakukelpoisuudet ja muut avustuksen myöntämisen perusteet. Nuorisotoiminnan lisäksi avustuksia voi hakea taide- ja kulttuuri- sekä liikuntatoimintaan. Nuorisotoiminnan osuus avustusmäärärahasta on 330 000 euroa. 

Nuorisotoiminnan koronalisäavustusta voidaan myöntää nuorten harrastustoiminnan elpymiseen ja nuorisotyöhön. Avustusten tavoitteena on saada nuoria osallistumaan ja harrastamaan, sekä palauttaa nuorisotoiminnan volyymi koronapandemiaa edeltävälle tasolle. Avustusta voidaan myöntää sekä uuteen hankkeeseen että perustoiminnan tukemiseen, laajentamiseen ja kehittämiseen. Hakemukselle katsotaan eduksi, jos hakijan lisäksi mukana toimintaa tekemässä on myös yhteistyökumppaneita. Avustusta on silti mahdollista saada myös hakijan kokonaan itse järjestämään toimintaan .

Nuorisotoiminnan koronalisäavustuksia voidaan myöntää vain:  

  • yleishyödyllisille yhdistyksille, joiden kotipaikka on Helsinki ja joilla on kokemusta ja näyttöä nuorisotoiminnan järjestämisestä (hakusumma voi olla alle tai yli 3 000 euroa)  
  • itsenäisille helsinkiläisille nuorten toimintaryhmille (mahdollinen hakusumma enintään 3 000 euroa)  

Nuorisotoiminnan koronalisäavustuksen myöntämisperusteita sekä alle että yli 3 000 euron avustuksille:  

  • toiminta kohdistuu nuoriin, joista vähintään 2/3 on 7-28 –vuotiaita helsinkiläisiä  
  • toiminta sisältää tai tukee nuorten kohtaamista toisten nuorten kanssa kasvokkain ja/tai digitaalisesti  
  • toiminnan nuorisopoliittinen ja nuorisokasvatuksellinen merkitys 

Yli 3 000 euron avustusten myöntämisperusteita ovat yllä mainittujen lisäksi:  

  • toimintasuunnitelman ja talousarvion toteuttamiskelpoisuus suhteessa hakijan kokemukseen ja resursseihin  
  • toiminnan arvioinnin suunnitelma  

Avustuksen haku alkaa 20.9.2021 ja päättyy 8.10.2021 klo 16. Hakijalla on vastuu siitä, että hakemus saapuu perille määräaikaan mennessä. 

Päätöksen yli 3 000 euron avustuksista tekee nuorisojaosto loppuvuoden 2021 aikana. Alle 3 000 euron avustuksista tekee päätöksen nuorisopalvelujen kumppanuuspäällikkö loppuvuoden 2021 aikana.   

Avustuksen käyttöaika on vuoden 2022 loppuun saakka.   

Avustusta haetaan kaupungin sähköisessä asioinnissa. Katso tarkemmat tiedot ja hakuohjeet nuorisotoiminnan avustusten nettisivuilta Ajankohtaista avustuksista

Infotilaisuus koronalisäavustuksista ma 27.9.2021

Nuorisotoiminnan koronalisäavustuksesta pidetään infotilaisuus Teamsin välityksellä ma 27.9.2021 klo 16.30.

Ilmoittaudu tilaisuuteen to 23.9.2021 mennessä täältä.

Nuorisoneuvoston vaalit

Helsingin nuorisoneuvosto on 30 helsinkiläisen nuoren vaikuttajaryhmä, joka tuo nuorten äänen kuuluviin kaupungin päätöksenteossa.

Uusi nuorisoneuvosto valitaan vaaleilla kahden vuoden välein. Nuorisoneuvoston nuoret valitaan ympäri Helsinkiä ja heitä kaikkia yhdistää yksi yhteinen nimittäjä. Halu vaikuttaa helsinkiläisiä nuoria koskeviin asioihin. 

Nuorisoneuvostossa on mahdollisuus osallistua kaupungin toimintaan, edistää nuorten aloitteita sekä edistää nuorille tärkeitä asioita Helsingissä. Nuorisoneuvostossa tapaat ryhmäsi kanssa pormestaria ja poliitikkoja, jotka päättävät Helsingin asioista.  

Oletko ikinä miettinyt, että USB-pistokkeet HSL busseissa ovat nuorisoneuvoston tekosia? Kyllä vain, ja nyt USB –lataus mahdollistuu myös metroliikenteessä.

Nuorisoneuvosto on myös vahvistanut paikkansa kaupungin lautakunnissa.

Nuorisoneuvostoon osallistutaan oman elämän mahdollisuuksien mukaan, koulu, kaverit ja harrastukset kuuluvat asiaan, siksi minimitavoitteena on osallistua kaksi kertaa kuukaudessa järjestettäviin kokouksiin (+valmistautuminen perehtymällä kokouksen asioihin).  

Voit asettua ehdolle nuorisoneuvoston vaaleihin, mikäli olet syntynyt 2004-2008 ja kotipaikkakuntasi on Helsinki. 

Mitä asiaa sinä haluaisit edistää? 

Vaalien ehdolle asettuminen on auki 13.9. – 30.9.2021

Äänestys 8. – 26.11.2021

Klikkaa osoitteeseen nuorten.helsinki/vaalit ja tule mukaan!

Helsingin kaupunki, Kulttuuri ja vapaa-aika, Nuorisopalvelut

Kumppanuusyksikkö

Käyntiosoite: Konepajankuja 3
Postiosoite: PL 51400, 00099 Helsingin kaupunki
kansalaistoiminta@hel.fi
____________________________________
Osoitelähde: Avustusrekisteri

Unsubscribe

MailerLite