Webversion
Nyhetsbrev vecka 15
Arbetsrapport presenterar tre alternativ för Göteborgs Fiskhamns framtid

Arbetet med Fiskhamnens utmaningar och framtida möjligheter finns samlade i en arbetsrapport som nås via bifogad länk.

Här kan ni följa hur det fortsatta arbetet fortlöper.

Läs mer

Idag står Fiskhamnens verksamheter inför stora utmaningar och staden tränger sig på. Det behövs en utvecklingsplan som tar hänsyn till en bred branschutveckling och en växande stad.

Därför har Fiskhamnen tydligt gjort klart att man står redo att hitta en holistisk utveckling som främjar både näringsliv och stadsliv. I denna rapporten presenteras tre olika alternativ för Göteborgs Fiskhamns framtid.

  1. Nollalternativet - Att fortsätta på platsen som det är i dag. I ett nollalternativ utförs bara de mest nöd- vändiga åtgärderna.
  2. Flytta och börja på nytt - Företagen flyttar och marken dedikeras till annat.
  3. Utveckla - Ett urbant centrum för havsbruk etableras.
www.fiskhamnen.se
VISION 2024
Fiskhamnen

414 58 Göteborg

Ansvarig utgivare
Roger Thilander

info@fiskhamnen.se

PRENUMERERA på detta nyhetsbrev!


Du får detta nyhetsbrev eftersom du tillhör området runt fiskhamnen eller angett att du vill ta del av denna information. 

Avprenumerera