Privatumo nuostatos

Elinta UAB (toliau – Elinta) yra įsipareigojusi saugoti jūsų privatumą elektroninėje erdvėje.

Dėl šios priežasties Elinta taiko Privalomas vidaus taisykles (toliau – PVT), kuriomis nustatoma asmens duomenų apsaugos reikalavimai. 

Jei pateikėte Elinta savo asmens duomenis svetainėje www.elintosprekyba.lt  (toliau – svetainė), Elinta įsipareigoja juos saugoti laikydamasi visų PVT ir Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose išdėstytų asmens duomenų tvarkymo taisyklių, kurias Elinta pripažįsta šiose privatumo nuostatose. 

 Bendrieji asmens duomenų tvarkymo principai

Asmens duomenų tvarkymo reglamentavimas sukuria sistemą, užtikrinančią, jog asmens duomenys bus tvarkomi tinkamai. Elinta įsipareigoja visuomet užtikrinti, kad jūsų asmens duomenys būtų:

 • tvarkomi teisingai, teisėtai ir skaidriai;
 • tinkami, aktualūs ir tik tokie, kokių reikia tvarkymo tikslais;
 • tikslūs ir naujausi – netikslūs ar neišsamūs asmeniniai duomenys bus pakoreguoti ar ištrinti;
 • saugomi ne ilgiau nei reikia;
 • tvarkomi tik konkrečiais, aiškiais ir teisėtais tikslais ir tik pagal tą paskirtį, kuriai buvo surinkti;
 • saugūs.

 Asmens duomenų rūšys

Bendrovė gali tvarkyti ar rinkti jūsų asmens duomenis su jūsų sutikimu keliais būdais:

 1. kai susisiekiate su bendrove įvairiais kanalais, įskaitant bendrovės svetainę.

Kai kuriuos asmens duomenis turime tvarkyti tam, kad galėtumėme suteikti paslaugas, kurių paprašėte, o kai kuriuos duomenis galite pasirinkti pateikti mums savanoriškai. Visuomet jus informuosime apie tai, kokie asmens duomenys yra būtini (juos pažymėsime žvaigždute (*)) ir kokios yra šių duomenų nepateikimo mums pasekmės, pavyzdžiui, kaip negalėjimas patenkinti viso ar dalies jūsų prašymo.

Bendrovės renkami ir tvarkomi asmens duomenys yra šių kategorijų:

 • kontaktinė informacija: asmens vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, pareigos, darbovietė;
 • naudojantis kontaktų formomis svetainėje pateikta informacija;
 • paskyros informacija, tuo atveju, jei mūsų svetainėje susikuriate paskyrą, įskaitant vartotojo vardą ir užkoduotą slaptažodį;
 • vartotojo informacija, pvz., Tokie duomenys gali būti Jūsų interneto paslaugų teikėjo pavadinimas, tinklalapio, iš kurio prisijungėte, pavadinimas, tinklalapių, kuriuose lankotės iš mūsų tinklalapio, pavadinimai ir jūsų IP adresas.
 • Slapukai: www.elintosprekyba.lt svetainėje naudojami vadinamieji „slapukai“. Slapukai – tai maži tekstiniai failai, per naršyklę išsaugomi jūsų standžiajame diske. Juose saugoma tam tikra informacija (pvz., jūsų pageidaujama kalba ar svetainės nuostatos), kurią jūsų naršyklė gali mums pakartotinai perduoti, kai kitą kartą lankysitės mūsų svetainėje (atsižvelgiant į slapuko naudojimo trukmę).
 • Žiniatinklio analizė: Mūsų svetainėje naudojama „Google Analytics“ – žiniatinklio analizės paslauga, sukurta „Google Inc.“, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV (toliau – „Google“). „Google“ mūsų vardu analizuos, kaip naudojatės mūsų svetaine. Šiam tikslui naudojame slapukus. „Google“ surinkta informacija, susijusi su jūsų naudojimusi mūsų svetaine (t. y. nukreipęs universalusis adresas, mūsų svetainės puslapiai, kuriuose lankėtės, jūsų naršyklės tipas, jūsų kalbos nuostatos, jūsų operacinė sistema, ekrano skiriamoji geba), bus perduodama į „Google“ serverį JAV, kur bus laikoma ir analizuojama bei pateikiami analizės duomenys mums.

 

Asmens duomenų tvarkymo tikslai

Jūsų asmens duomenis bendrovė tvarko tik teisėtais tikslais ir, apskritai, juos tvarko tik tuo atveju, jei:

 • davėte sutikimą tvarkyti savo asmens duomenis;
 • tvarkyti jūsų asmens duomenis yra būtina norint įgyvendinti sutartį;
 • kad galėtume pateikti Jums prašomus produktus ar paslaugas ar su tuo susijusią informaciją;
 • tvarkyti jūsų asmens duomenis yra būtina norint vykdyti įstatymuose nustatytas bendrovės pareigas;

Jūsų asmens duomenis bendrovė tvarko šiais tikslais:

 • norėdama palengvinti jums naudojimąsi bendrovės svetaine, paslaugomis ir produktais;
 • norėdama susisiekti su jumis, kad palaikytų įprastinius santykius su klientais;
 • norėdama siųsti naujienlaiškius apie naujausią matavimo įrangą ir kitą rinkodaros medžiagą jums, jei su tuo sutikote;
 • potencialiems verslo kontaktams užmegzti ir juos plėtoti;
 • taikomų įstatymų reikalavimams vykdyti.

Pasirinkimas

Svetainėje naudotojams suteikiama galimybė rinktis. Taigi jūs sprendžiate, ar norėsite gauti mūsų naujienlaiškius, specialius pasiūlymus ir kitą informaciją apie naujas funkcijas, ar paslaugas. Jei pageidautumėte, kad jūsų adresas būtų pašalintas iš gavėjų sąrašo, ir nebenorėtumėte ateityje gauti pranešimų ta tema, prašom el. laiško apačioje spustelėti prenumeratos atsisakymo nuorodą.
Jūs turite teisę peržiūrėti savo asmens duomenis, saugomus mūsų sistemoje, ir taisyti juos, jeigu manote, kad duomenys pasenę arba neteisingi. Kreipkitės pabaigoje nurodytu adresu ar parašykite elektroninį laišką.

Asmens duomenų atskleidimas, perdavimas ir pateikimas trečiosioms šalims

Jūsų asmens duomenų atskleidimą ir perdavimą trečiosioms šalims (Elinta nepriklausantiems subjektams) bendrovė ribos iki minimumo užtikrindama pakankamą duomenų apsaugos lygį. Mes galime atskleisti, ar pateikti asmens duomenis trečiosioms šalims esant šioms aplinkybėms:

 • trečiosios šalys teikia paslaugas mums ar mūsų vardu, pvz., hostingo, IT palaikymo, rinkodaros, CRM ir pan.; tokioms trečiosioms šalims bus leidžiama tvarkyti asmens duomenis tik pagal bendrovės nurodymus ir vadovaujantis rašytine duomenų tvarkytojo sutartimi;
 • norėdami nustatyti, įgyvendinti ir apginti savo teises;
 • jei davėte mums sutikimą atskleisti asmens duomenis trečiajai šaliai;
 • kaip nurodyta naudojant mūsų slapukus.

Jūsų sutikimas

Kaip nurodyta aukščiau, tam tikrus tvarkymo veiksmus bendrovė gali atlikti tik gavusi jūsų sutikimą. Tokiu atveju jūs turėsite teisę bet kuriuo metu savo sutikimą atšaukti.

Jei savo sutikimą atšauksite, mes nebetvarkysime jūsų asmens duomenų, nebent ir tik tiek, kiek tolesnis jų tvarkymas ar saugojimas būtų leidžiamas ar reikalingas pagal taikytinus Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos teisės aktus ar kitus taikytinus įstatymus ir reglamentus.

Prašome atkreipti dėmesį, kad sutikimo tvarkyti asmens duomenis atšaukimas neturės įtakos iki sutikimo atšaukimo akimirkos vykdytų tvarkymo veiksmų teisėtumui. Be to, jums atšaukus savo sutikimą gali būti, kad negalėsime patenkinti jūsų prašymų ar suteikti jums savo paslaugų.

Saugumas

Elinta įsipareigoja imtis tinkamų saugumo priemonių, kad apsaugotų jūsų asmens duomenis. Svetainėje įdiegtos saugumo priemonės, kad mūsų valdomi asmens duomenys nebūtų prarasti, netinkamai naudojami ar keičiami.

Jūsų teisės

Jūs turite teisę peržiūrėti savo asmens duomenis, kuriuos tvarko bendrovė, išskyrus įstatymuose nustatytas išimtis. Be to, jūs turite teisę prieštarauti, kad jūsų asmens duomenys būtų renkami ar toliau tvarkomi, bei, jei reikia, teisę pakeisti savo asmens duomenis. Jūs taip pat galite prašyti, kad tvarkymą ribotumėme.

Bendrovė ištrins ar ištaisys visą informaciją, kuri yra netiksli ar pasenusi, jei to pareikalaus naudotojas.

Jūs galite bet kuriuo metu prašyti, kad svetainėje „Elintos prekyba“ pateikta informacija būtų ištrinta. Vis dėlto informacija bus saugoma pagal galiojantį Lietuvos Respublikos teisinį reglamentavimą. Duomenys bus šalinami vadovaujantis vietinėmis duomenų šalinimo taisyklėmis, perkeltomis į sistemą. Duomenys bendrovėje yra saugojami 6 mėnesius, nebent vietiniuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose būtų nustatytas ilgesnis ar trumpesnis privalomojo saugojimo laikotarpis.

Bendrovė taip pat nedelsdama ištrins jūsų asmeninius duomenis, nebent turėtų teisinį pagrindą toliau tvarkyti jūsų asmens duomenis, pvz., tvarkymo veiksmus būtina atlikti norint pateikti, vykdyti ar gintis nuo reikalavimo ar norint įgyvendinti su jumis pasirašytą sutartį.

Norėdami pasinaudoti bet kuria iš nurodytų teisių, prašom susisiekti su mumis nurodytais kontakais pabaigoje.

Pateikdami bendrovei tokį prašymą nurodykite ir atitinkamą informaciją, kad tokį prašymą galėtumėme įvykdyti, pavyzdžiui, savo visą vardą ir pavardę, el. pašto adresą, iš kurių galėsime nustatyti tapatybę. Į jūsų prašymą atsakysime kaip įmanoma greičiau, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau nei per mėnesį.

Jei nesutinkate su tuo, kad bendrovė tvarko jūsų asmens duomenis, visada galite vietinei duomenų apsaugos institucijai pateikti skundą.

Skundai

Jei turite kokių nors skundų dėl Elinta atliekamų jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmų, prašome bet kuriuo metu susisiekti su mumis.

Bendrovė peržiūrės ir išnagrinės jūsų skundą ir, jei būtina, susisieks su jumis dėl papildomos informacijos. Bendrovė visuomet per 5 darbo dienas patvirtins, kad gavo jūsų skundą arba kad jo nepriima. 

Bendrovė deda visas pastangas, kad išnagrinėtų bet kokį skundą ar prieštaravimą per vieną mėnesį. Jei sprendimo priimti nebūtų galima per vieną mėnesį, informuosime jus apie delsimo priežastis ir apie laiką, kada sprendimas tikėtina bus priimtas (tačiau ne ilgiau nei 6 mėnesiai nuo skundo gavimo dienos).

Bet kuriuo metu prieš pateikdami skundą, kaip nurodyta anksčiau, jo nagrinėjimo metu ar pabaigus nagrinėjimą, galite pateikti skundą ir vietinei duomenų apsaugos institucijai ar kompetentingam teismui ar kitai institucijai.

Nuorodos į kitas svetaines ir pan.

Mūsų svetainėje gali būti nuorodų į kitas svetaines ar integruotas svetaines. Bendrovė neatsako už kitų bendrovių (trečiųjų šalių svetainių) turinį ar tokių bendrovių asmens duomenų rinkimo praktiką. Lankydamiesi trečiųjų šalių svetainėse turėtumėte susipažinti su jų savininkų asmens duomenų apsaugos politika ir visa kita aktualia politika.

Kontaktinė informacija

Jei turite prašymų ar klausimų, susijusių su mūsų vykdomais jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmais ar šiuo privatumo pareiškimu apskritai, susisiekite su mumis:

UAB Elinta

Terminalo g. 3, Biruliškių k., Karmėlavos sen., LT-54469 Kauno raj. (Kauno LEZ)

Įm. kodas 132641289

PVM mokėtojo kodas LT326412811

+370 37 351 987

+370 37 351999

Faks. +370 37 452 780

prekyba@elinta.lt

www.elintosprekyba.lt

 


UAB Elinta
Šis laiškas buvo išsiųstas į  | Atsisakyti | Persiųsti šį laišką draugui