FR - Medlemsinfo

FR Medlemsinformation

Exklusivt för dig som är medlem i Fiskbranschens Riksförbund

Följ med vad som händer på livsmedelsområdet kring Corona

Det är många aktiviteter på grund av p g a Coronaviruset.

Livsmedelsföretagens hemsida är en mycket bra sida för att få regelbunden information. Gå in där dagligen och uppdatera dig på vad som händer.

Adressen är https://www.livsmedelsforetagen.se/

AIPCE, vår organisation på EU-nivå, om Coronavirusets konsekvenser

Med anledning av det nya coronaviruset har regeringen idag tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna presenterat ytterligare åtgärder som ska underlätta för svenska företag.

Fiskbranschen kommer att påverkas på olika sätt av den pågående krisen:

  • Allmän försörjningschock som kan leda till brist på färsk fisk
  • Negativ efterfrågechock
  • Cash Flow
  • Positiv efterfrågan på produkter med högre hållbarhet p g a hamstring (konserv och djupfryst)
  • Påverkan på transportsektorn och då framförallt på transporter över gränserna
  • Nationella regler mot fri rörelse av varor som behövs för stävja Corona
  • Underhåll av utrustning på produktionsplatser

Mer specifikt vad som döljer sig under respektive punkt kan du läsa i ursprungsdokumentet från AIPCE:

AIPCE CEP initial impact assessmenton COVID-19 - 23 March 2020.pdf

Corona-info från FR

Vi håller oss dagligen uppdaterade kring vad som sker och som på ett eller annat sätt berör fiskbranschen.

Du kan se alla tidigare Medlemsinfo från FR angående Corona här: www.fiskbranschen.se/corona

 

Fredrik Strömblad 
Informationsansvarig för Corona-frågor inom FR

Behöver någon mer få denna informationen?

Du kan enkelt skicka detta brev vidare genom att använda "Forward"-knappen nedan. 

Kontakta oss på info@fiskbranschen.se om du har några frågor eller funderingar!

Fiskbranschens Riksförbund, Sverige

Ansvarig utgivare

Krishan Kent

Fiskbranschens Riksförbund

info@fiskbranschen.se

SHARE FORWARD