view_in_browser
Aktualności Farmacja Samorząd Prawo
Newsletter NIA
Aktualnie, Regularnie, Przystępnie
Wyrok NSA
nia.org.pl

Wszyscy farmaceuci są potrzebni na rynku. Przepisy należy dostosować do realiów rynkowych.

Ostatni wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego wywołał wiele kontrowersji i niepokój w środowisku aptekarskim. NSA uznał, że naruszeniem prawa jest brak obecności w aptece farmaceuty posiadającego uprawnienia do kierowania placówką. W środowisku zawrzało, pojawiły się głosy, że młodzi farmaceuci będą masowo zwalniani z aptek, że zamkniętych zostanie ponad 5 tys. placówek. Naczelna Izba Aptekarska zwraca się z prośbą o powstrzymanie emocji i wskazuje na pilną potrzebę zmian przepisów w taki sposób, aby były one dostosowane do realiów rynku i chroniły wszystkich farmaceutów.

Samorząd aptekarski stoi na stanowisku, że każdy aptekarz posiadający prawo wykonywania zawodu może samodzielnie wykonywać czynności zawodowe w aptece. Posiada więc wystarczającą wiedzę, aby być gwarantem bezpieczeństwa i właściwego obrotu lekami.

Absurd goni absurd

Absurdalnym byłoby doprowadzenie do sytuacji, w której magister z kilkuletnim stażem, posiadający pełne uprawnienia do wydawania wszystkich leków, ponoszący pełną odpowiedzialność za wykonywany zawód, musiałby pracować w obecności starszego kolegi.  Jest to sytuacja tak samo absurdalna, jak ta, w której lekarz przez kolejnych 5 lat po ukończeniu studiów nie miałby prawa samodzielnie leczyć, ponieważ musiałby to robić w towarzystwie kolegi pracującego co najmniej 5 lat w zawodzie. Trudno uznać również za racjonalne stanowisko, w którym magister farmacji z kilkuletnim stażem nie może przebywać sam w aptece w momencie, gdy równolegle przepisy prawa pozwalają na to, aby w punkcie aptecznym kierownikiem był technik farmaceutyczny.

W związku z ogłoszeniem wyroku NSA, do przedstawicieli samorządu aptekarskiego zaczęły docierać niepokojące informacje, z których wynika, że młodzi magistrowie są niepotrzebni i że stawia się im ultimatum – albo zgodzą się na radykalne obniżenie wynagrodzenia albo ich miejsce zajmą technicy, którzy i tak muszą pracować pod nadzorem magistra, jednak są tańsi w zatrudnieniu.  Wyrok NSA, a w związku z nim nagła, tak dosłowna interpretacja przepisów może spowodować wypowiadanie umów stażowych uczelniom medycznym przez apteki, ponieważ ich właściciele mówią, że w świetle takiego podejścia Inspekcji Farmaceutycznej, młodzi magistrowie stają się niepotrzebni. Czytaj dalej na www.nia.org.pl

mgr.farm

Poseł o obowiązkowej obecności farmaceutów w aptekach

„Uważam, że w aptece powinien być tylko jeden kierownik, a farmaceuci są w pełni wykwalifikowani do pracy w aptece. Jeśli będzie konieczność, zmienimy przepisy” – zapowiada poseł PiS Paweł Rychlik, z zawodu farmaceuta.

Naczelny Sąd Administracyjny jednym swoim wyrokiem wywołał ogromne zamieszanie na rynku aptecznym. Odrzucił on skargę kasacyjną przedsiębiorcy prowadzącego aptekę, w której stwierdzono szereg uchybień. Jedno z nich polegało na braku obecności w aptece farmaceuty, o którym mowa w art. 88 ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne. Zdaniem przedsiębiorcy inspekcja farmaceutyczna dopuściła się nadinterpretacji przepisów w tym zakresie. Uważał, że w godzinach czynności apteki faktycznie powinien być w niej obecny farmaceuta. Czytaj dalej na mgr.farm 

gazetaprawna.pl

NSA: W aptece musi być obecny farmaceuta. Z rynku może zniknąć nawet 5 tys. placówek

Jeden wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, stwierdzający coś, co w świetle przepisu wydaje się oczywiste, wzburzył środowisko. Wielu przedsiębiorcom zajrzało w oczy widmo upadku biznesu.

Najnowszy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego może doprowadzić do tego, że z rynku zniknie nawet 5 tys. placówek

Od blisko 30 lat przepisy prawa wymagają, by w czynnej aptece zawsze był farmaceuta. To on jest gwarantem, że nie dojdzie do pomyłki i pacjent otrzyma lek, który powinien dostać. Trwały jednak dyskusje, czy może to być każdy magister farmacji, czy jedynie osoba z kompetencjami kierownika, czyli z co najmniej pięcioletnim stażem pracy w aptece (lub trzyletnim, pod warunkiem że ma specjalizację). Zwolennicy pierwszej koncepcji argumentowali, że kierownik nie może być w placówce przez cały czas – te są przecież otwarte dłużej niż przez osiem godzin dziennie, a także w weekendy. W wyroku z 20 lutego 2019 r. NSA przychylił się do drugiej koncepcji. Co to oznacza w praktyce?

– Po pierwsze, że 6 tys. magistrów farmacji stało się systemowo nieprzydatnych: nie mogą sami zostać w aptece, lepiej więc zatrudnić technika, bo jest tańszy – wyjaśnia Marek Tomków, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. – Po drugie, doświadczonych farmaceutów na rynku brakuje, dlatego trzymając się ściśle litery prawa, należy zamknąć ok. 5 tys. aptek -dodaje Tomków.

Wojewódzcy inspektorzy farmaceutyczni już zaczęli ”trzymać się ściśle litery prawa„... Czytaj więcej na www.serwisy.gazetaprawna.pl

Aktualności
mgr.farm

Kiedy będzie ustawa o zawodzie farmaceuty?

Farmaceuci w napięciu oczekują na oddanie do konsultacji publicznych projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. Jeszcze niedawno wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski zapowiadał, że nastąpi to w marcu. Najnowsze doniesienia nie są jednak już tak optymistyczne. Problemem okazują się… pieniądze.

... – Jest szansa, że ustawa o zawodzie farmaceuty zostanie przyjęta przed wyborami – mówi ostrożnie Miłkowski w rozmowie ISB Zdrowie. Co jest powodem opóźnienia prac mimo, że dokument jest gotowy? – Nie wiem czy uda się znaleźć finansowanie, raczej jest mała szansa, że to nastąpi w tym roku...

... – Opieka farmaceutyczna jest możliwa już dzisiaj. To, że się nie rozwija to efekt problemów organizacyjnych i finansowych – uważa z kolei Miłkowski.

Czyżby zatem kwestia finansowania opieki farmaceutycznej stała na przeszkodzie wprowadzenia ustawy o zawodzie farmaceuty? Michał Byliniak – wiceprezes NRA i prezydent Grupy Farmaceutycznej Unii Europejskiej – zwraca uwagę, że w projekcie ustawy o zawodzie farmaceuty nie ma ani słowa o finansowaniu opieki farmaceutycznej. Trudno zatem zrozumieć argument wiceministra Miłkowskiego, o opóźnieniach wynikających z brakiem środków na finansowanie. Zdaniem wiceprezesa NIA, znalezienie finansowania dla opieki farmaceutycznej to kolejny krok do niezależny od ustawy o zawodzie. Czytaj cały artykuł na mgr.farm

gazetaprawna.pl

Potencjalny zarobek jest ogromny, a ryzyko wpadki mniejsze przy handlu narkotykami. Tak działa mafia lekowa

-  Rynek farmaceutyczny z punktu widzenia przestępców jest szalenie atrakcyjny. Potencjalny zarobek jest ogromny, a ryzyko wpadki mniejsze niż choćby przy handlu narkotykami - mówi Piotr Walczak dla DGP.

Czy w Polsce istnieje mafia lekowa, która zajmuje się nielegalnym wywożeniem leków z kraju?

Bez wątpienia istnieje. Czasy się zmieniły i działalność zorganizowanych grup przestępczych również wygląda inaczej niż jeszcze 20 lat temu. Dziś mafia to nie bandyci z pistoletami maszynowymi Thompsona, lecz osoby wykształcone. Na wymuszeniach i haraczach można przecież zarobić ułamek tego co na przestępczości ekonomicznej. Rynek farmaceutyczny jest zaś z punktu widzenia przestępców szalenie atrakcyjny. Mówimy przecież o rynku wartym blisko 35 mld zł rocznie w Polsce. I szacuje się, że blisko 2 mld zł warte są nielegalnie wywożone leki.

Czy państwo może więc z tą mafią lekową wygrać?

Zależy, co rozumiemy poprzez słowo ”wygrać„. Jeśli mamy na myśli zupełne pozbycie się przestępczości na rynku leków – to niestety jest to chyba niemożliwe, a już na pewno bardzo, bardzo trudne. Gra idzie o ogromne pieniądze i bardzo atrakcyjny sektor. Nadal potencjalny zarobek jest ogromny, a ryzyko wpadki mniejsze niż choćby przy handlu narkotykami. Ale jeśli jako wygraną z mafią lekową będziemy rozumieli radykalne ograniczenie nielegalnego wywozu, to się da. Najnowsze statystyki Krajowej Administracji Skarbowej pokazują, że zrobiono duży krok w dobrą stronę. Czytaj cały wywiad na www.serwisy.gazetaprawna.pl 

nia.org.pl
Kalendarz wydarzeń kulturalnych i sportowych w 2019 r. organizowanych przez Okręgowe Izby Aptekarskie

KWIECIEŃ

05-07.04.2019 Sesja Szkoleniowa Komisji Aptek Szpitalnych, Zakładowych, Działów Farmacji Szpitalnej w Sobieniach – OIA Warszawa
09.04.2019 XXIV Międzynarodowy Kongres Otwartego Systemu Ochrony Zdrowia (Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach) – wspólnie z KAMSOFT – OIA Katowice
18.04.2019 Uroczyste wręczenie Praw Wykonywania Zawodu Farmaceuty w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie – OIA Warszawa
26-28.04.2019 VIII Mistrzostwa Polski Okręgowych Izb Aptekarskich w Piłce Nożnej Halowej – OIA Kraków

MAJ

01-05.05.2019 XVI Rajd Turystyczny Śląskiej Izby Aptekarskiej (Bieszczady, Baligród) – OIA Katowice
07-11.05.2019 Wycieczka Komisji Seniorów do Holandii – OIA Warszawa
18-19.05.2019 IX Sesja Szkoleniowa Kierowników aptek ogólnodostępnych Warszawie – OIA Warszawa
23-26.05.2019 VII Górski Rajd Aptekarzy – Barania Góra – OIA Warszawa
24-26.05.2019 IV Mistrzostwa Polski Farmaceutów w Raftingu – OIA Kraków
26.05.2019 Pielgrzymka Farmaceutów Krakowskich do Ziemi Świętej – OIA Kraków
Rajd rowerowy – OIA Częstochowa. Sprawdź więcej wydarzeń na www.nia.org.pl

nia.org.pl
Programy pilotażowe opieki farmaceutycznej w Polsce

Naczelna Izba Aptekarska informuje, iż obecnie w polskich aptekach realizowane są dwa niezależne programy pilotażowe opieki farmaceutycznej. Oba projekty Naczelna Izba Aptekarska objęła swoim patronatem. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

W ramach projektu badawczego przygotowanego przez Uczelnie Medyczne w aptekach realizowane są dwie usługi Bliżej Pacjenta oraz Skieruj Pacjenta. Skieruj Pacjenta to projekt pilotażowy dla aptek dotyczący implementacji i ewaluacji usługi w formie badania przesiewowego dla pacjentów z cukrzycą i nadciśnieniem tętniczym oraz innymi jednostkami chorobowymi. Pilotaż usługi farmaceutycznej Skieruj Pacjenta jest prospektywnym i środowiskowym badaniem interwencyjnym, przeprowadzanym przez okres 12 miesięcy od stycznia 2019 do grudnia 2019. Celem jest uruchomienie, ewaluacja i przetestowanie usługi farmaceutycznej w zakresie badania stanu zdrowia Polaków po skierowaniu pacjenta przez aptekę do laboratorium na badanie. W usłudze farmaceutycznej brani pod uwagę są pacjenci przyjmujący leki związane z: cukrzycą, nadciśnieniem, endometriozą, zwyrodnieniem stawów czy chorobą Leśniowskiego-Crohna. Czytaj całość na www.nia.org.pl

rynekaptek.pl

Potraktujmy wybory jako nasze suwerenne święto

Okazuje się, że wybory do Izb Aptekarskich stają się okazją do wpływania przedsiębiorców na decyzje farmaceutów - pisze Michał Byliniak, wiceprezes NRA i szef stołecznej Izby Aptekarskiej. - Potraktujmy wybory jako nasze suwerenne święto.

Wiceprezes przypomina o zbliżających się wyborach do izb aptekarskich. Ponieważ zauważa niepokojące zjawiska w środowisku, zachęca do udziału w wyborach.

"Nadchodzące wybory do Izb Aptekarskich powinny być świętem demokracji, świętem farmaceutów i okazją do włączenia w prace samorządu osób chętnych do działania i zaangażowania w walkę na rzecz zawodu farmaceuty. Osób gotowych poświęcić swój czas i energię na reprezentowanie całego środowiska, jak i gotowych do wzięcia na swoje barki odpowiedzialności za podejmowane w imieniu tysięcy farmaceutów decyzje" - pisze Michał Byliniak. Czytaj więcej na www.rynekaptek.pl

nia.org.pl

Kobiety Medycyny 2019 – nominowana prezes NRA

Elżbieta Piotrowska – Rutkowska została nominowana w 6. Edycji Plebiscytu Kobiety Medycyny, w ramach którego wybierane są wyjątkowe kobiety związane z medycyną i ochroną zdrowia, które w swojej pracy zawodowej lub działalności społecznej robią rzeczy nadzwyczajne, godne rozpropagowania i naśladowania, coś co sprawia, że zasługują na wyróżnienie. I na to, żeby je docenić.

Organizatorem plebiscytu jest redakcja serwisu internetowego „Kobiety i Medycyna“ – kobietyimedycyna.pl oraz „Portale Medyczne“ – portalemedyczne.pl , partnerem Plebiscytu jest Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez barier“. Więcej informacji na www.nia.org.pl

.

rynekzdrowia.pl
UOKiK o zmowie producentów programów informatycznych dla przemysłu farmaceutycznego

Apteki, które chciały sprzedawać leki w promocyjnych cenach, mogły być zmuszane do korzystania z określonych systemów informatycznych - po licznych skargach UOKiK rozpoczął przeszukania w siedzibie trzech przedsiębiorców.

W sprzedaży leków po promocyjnych cenach mogły uczestniczyć wyłącznie te apteki, które korzystały z określonego systemu informatycznego lub zintegrowanych z nim systemów innych firm - poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podczas konferencji we wtorek (12 marca) w Warszawie.

Promocje dotyczyły leków trudno dostępnych, a posiadanie ich w ofercie i dodatkowo niższa cena powodowały, że apteki biorące udział w akcjach promocyjnych były bardziej atrakcyjne dla konsumentów. Wymogi posiadania określonych systemów informatycznych stawiali aptekom producenci leków. Czytaj cały artykuł na www.rynekzdrowia.pl

rynekaptek.pl
341 pozycji na wykazie leków objętych zakazem wywozu

Resort zdrowia opublikował obwieszczenie z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium RP.

Załącznik do obwieszczenia zawiera wykaz produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 15 marca 2019 roku.

Na wykazie znajduje się 341 pozycji leków w różnych postaciach, dawkach i opakowaniach.

Jak to wyglądało w poprzednich miesiącach?

styczeń 2019 - 338 
listopad 2018 - 311 
wrzesień 2018 - 266
lipiec 2018 - 205 
maj 2018 - 208
marzec 2018 - 177
styczeń 2018 - 183.

Źródło www.rynekaptek.pl

Komunikaty
nia.org.pl
Rusza II edycja Farmaceutów bez granic – Immunoprofilaktyka wybranych chorób infekcyjnych

Rusza druga edycja warsztatów Farmaceuci bez granic – Polski farmaceuta przyszłości. Tematem tej edycji jest „Immunoprofilaktyka wybranych chorób infekcyjnych”. Są to warsztaty edukacyjne dla farmaceutów przygotowujące do prowadzenia programu szczepień w aptekach, zakończone uzyskaniem europejskiego certyfikatu. Jest to kompleksowe uaktualnienie i pogłębienie wiedzy z elementów odporności wrodzonej i nabytej oraz wakcynologii, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju szczepionek, bezpieczeństwa ich stosowania, dróg podawania oraz przechowywania. Zapoznanie ze szczepieniami obowiązkowymi i zalecanymi oraz kalendarzem szczepień. Dowiedz się więcej na www.nia.org.pl

nia.org.pl
Produkty lecznicze, którym skrócono termin ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych  Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPLWMiPB) wydał decyzję w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktom leczniczym, których wykaz znajduje się w dokumencie poniżej. Niniejsze zestawienie przedstawia decyzje wydane w lutym 2019 r.

Aby pobrać zestawienie wejdż na stronę www.nia.org.pl

nia.org.pl
Jak podłączyć się do ZSMOPL – poradnik video

Od 1 kwietnia 2019 roku wszystkie podmioty, które prowadzą obrót produktami leczniczymi, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobami medycznymi będą zobowiązane do przesyłania elektronicznych raportów do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL).

Aby wysyłać raporty, należy podłączyć się do systemu ZSMOPL. To bardzo proste. Sprawdź, jak to zrobić krok po kroku.

Aby obejrzeć wszystkie filmy instruktażowe wejdź na stronę www.nia.org.pl

nia.org.pl
Zmiana kategorii dostępności z Rp na OTC dla produktu leczniczego Zincas Forte (Zinci hydroaspartas) tabletki, 27 mg jonów cynku

Zgodnie z decyzją prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zmianie ulega kategoria dostępności z Rp na OTC produktu leczniczego Zincas Forte (Zinci hydroaspartas) tabletki, 27 mg jonów cynku nr pozwolenia R/2637.

Podmiotem odpowiedzialnym dla tego produktu jest Zakład Chemiczno-Farmaceutyczny „Farmapol” Sp. z o.o. Decyzja Prezesa Urzędu o zmianie kategorii dostępności weszła w życie 1.03.2019 roku. W związku z przeprowadzonymi zmianami na stronie www.nia.org.pl zamieszczamy kopię decyzji oraz obowiązującą ulotkę informacyjną dla ww. produktu leczniczego.

nia.org.pl
Zmiana kategorii dostępności z Rp na OTC dla produktu leczniczego Bronles (Carbocisteinum) kapsułki twarde, 375 mg

Zgodnie z decyzją prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zmianie ulega kategoria dostępności z Rp na OTC produktu leczniczego Bronles (Carbocisteinum) kapsułki twarde, 375 mg, nr pozwolenia 23858. Podmiotem odpowiedzialnym dla tego produktu jest Alkaloid – INT d.o.o. Decyzja Prezesa Urzędu o zmianie kategorii dostępności weszła w życie 22.02.2019 roku. W związku z przeprowadzonymi zmianami poniżej zamieszczamy kopię decyzji oraz obowiązującą ulotkę informacyjną dla ww. produktu leczniczego. Czytaj na stronie www.nia.org.pl

aptekarzpolski.pl
„Skonsultuj z Farmaceutą” już 23 marca w 10 miastach w Polsce.

Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji to organizacja non-profit, której celem jest nie tylko własny rozwój, ale przede wszystkim progresja opieki farmaceutycznej, a co za tym idzie, świadomości społeczeństwa. Jednym z przejawów aktywnej działalności Stowarzyszenia są prowadzone liczne akcje profilaktyczne.

Do najbardziej znanej możemy zaliczyć projekt Skonsultuj z Farmaceutą. Organizowany dwa razy w roku, skupia się na chorobach metabolicznych, takich jak cukrzyca i nadciśnienie. Są to bowiem schorzenia, które współcześnie występują najczęściej wśród społeczeństwa, nie tylko w Polsce, ale też na całym świecie. Poznaj więcej szczegółów na www.aptekarzpolski.pl

Share to Facebook Share to Facebook Share to Twitter Share to Twitter Forward email Forward email
Naczelna Izba Aptekarska

ul. Długa 16, Warsaw
Poland

tel. 226350670
nia@nia.org.pl
Anulowanie subskrypcji
MailerLite