PLB VALDYBOS NAUJIENLAIŠKIS 2019 Nr. 5

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ DĖKOJA LIETUVOS ŽMONĖMS IR VALDŽIOS INSTITUCIJOMS

Gegužės 15 dieną, lygiai vidurnaktį, baigiami skaičiuoti Prezidento rinkimuose ir referendume dėl pilietybės išsaugojimo užsienyje dalyvavusių Lietuvos piliečių balsai ir tokiu būdu oficialiai užbaigiamas balsavimo procesas.

Nors referendume dėl pilietybės išsaugojimo nepavyko surinkti pakankamai balsų tam, kad būtų perkopta ypač aukštai iškelta reikalavimų kartelė, šiandien galime švęsti pilietiškumo pergalę – daugiau nei tris kartus išaugęs, lyginant su 2016 metų Seimo rinkimais, balsuojančiųjų aktyvumas užsienyje, kuomet balsavimui užsiregistravo 60640 rinkėjų, yra istorinis proveržis, padėsiantis tvirtesnius pamatus ateities Lietuvos kūrimui drauge.

Plačiau skaitykite čia:

Laukiant referendumo dėl pilietybės balsavimo rezultatų LRT televizija kalbino PLB pirmininkę Dalią Henke ir Valdybos narį, PLB pilietinės iniciatyvos MūsųMetasDABAR vadovą Rimvydą Baltaduonį.

 

Video įrašą žiūrėkite čia:

PLB pirmininkės Dalios Henke komentarai po referendumo lnk.lt laidoje su Rimvydu Valatka. 

Video įrašą žiūrėkite čia:

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ REMIA ATSKIRŲ RINKIMŲ APYGARDŲ STEIGIMĄ

Gegužės 12 ir 26 dienomis vykusiuose LR Prezidento rinkimuose, referendume dėl pilietybės išsaugojimo ir Lietuvos atstovų rinkimuose į EP buvo sulaukta rekordinio užsienyje gyvenančių LR piliečių aktyvumo. Prie balsadėžių Lietuvos diplomatinėse atstovybėse atėjo virš trijų kartų daugiau rinkėjų palyginti su 2016 m. Seimo rinkimais. Reaguodama į beprecedentį diasporos pilietinio aktyvumo proveržį bei užsienio reikalų ministro L. Linkevičiaus ir kitų LR Seimo narių išsakytą iniciatyvą diskutuoti dėl mažiausiai dviejų atskirų rinkimų apygardų steigimo užsienyje gyvenantiems LR piliečiams, Pasaulio Lietuvių Bendruomenė (PLB) pareiškia, kad visapusiškai remia šią iniciatyvą, kuri pasitarnautų glaudesniam ir aktyvesniam lietuvių diasporos įsitraukimui į sėkmės istorijos kūrimą mūsų bendros Tėvynės labui.

Taip pat PLB valdyba apgailestaudama konstatuoja, kad nepavyko užtikrinti balsavimo teisės visiems LR piliečiams užsienyje. Šimtai rinkėjų laiku negavo balsavimo biuletenių ir todėl neteko galimybės pasinaudoti savo konstitucine teise išreikšti pilietinę valią dėl nuo jų nepriklausančių priežasčių: atskirų šalių pašto tarnybų darbo specifikos, Lietuvos diplomatinių atstovybių tinklo ypatumų, laiko intervalų tarp pirmo ir antro turų bei skirtingų laiko juostų. Pasaulio Lietuvių Bendruomenė ragina imtis visų įmanomų priemonių išspręsti šiai įsisenėjusiai problemai, tarp jų efektyviausia būtų – elektroninio balsavimo galimybė tam tikrose užsienio šalyse, kuriose tai aktualiausia.

PLB taip pat pažymi, kad nors referendume dėl pilietybės išsaugojimo ir nepavyko surinkti pakankamai palaikančių balsų, svarbu yra tai, kad referendumas laikomas įvykusiu, o palaikančių balsų gausa yra aiškus signalas visoms LR valdžios institucijoms, LR Konstitucinio Teismo teisėjams, naujai išrinktam LR Prezidentui, LR Vyriausybės nariams ir Seimo nariams ieškoti būdų neatidėliotinai išspręsti šį klausimą.

Pasaulio lietuviai savo kasdiene veikla šimtuose lituanistinių mokyklų, pritraukiamomis milijoninėmis investicijomis ir kita kultūrine bei visuomenine veikla nepaliaujamai dirba Lietuvos gerovės labui ir atlieka neinstitucinės ambasadorystės misiją.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba

SUSITIKIMAI SU KANDIDATAIS Į PREZIDENTUS

Prieš antrąjį Prezidento rinkimų turą PLB pirmininkė Dalia Henke, Valdybos nariai Vida Bandis, Rimvydas Baltaduonis, Vaidas Matulaitis susitiko su kandidatais į Prezidentus aptarti pasaulio lietuviams rūpimų reikalų. Susitikimų metu buvo apsikeista referendumo dėl pilietybės išsaugojimo rezultatų vertinimais, taip pat aptarta kandidatų valia ir pasiryžimas spręsti pilietybės klausimą. Pokalbių metu PLB atstovai atkreipė dėmesį į poreikį spręsti elektroninio / internetinio balsavimo galimybės užsienio lietuviams klausimą, kuris ypač tapo aktualus dėl neefektyvaus kai kurių šalių pašto tarnybų darbo, kuomet pilietinei pareigai atlikti užsiregistravę LR piliečiai taip ir nesulaukė balsavimo biuletenių. Atsižvelgdami į rekordiškai išaugusį pilietinį aktyvumą užsienyje, PLB valdybos nariai priminė ir atskirų rinkimų apygardų pasaulio lietuviams steigimo būtinybę.

SUSITIKIMAS SU PREZIDENTU VALDU ADAMKUMI

PLB pirmininkė Dalia Henke ir valdybos nariai VIda Bandis ir Rimvydas Baltaduonis susitiko su Prezidentu Valdu Adamkumi. Susitikimo metu buvo aptarti referendumo dėl pilietybės išsaugojimo rezultatai. Pokalbio metu buvo išreikštas susirūpinimas dėl pavėluotai gaunamų balsavimo biuletenių, pabrėžta, kad ši problema turi būti išspręsta. PLB atstovai nuoširdžiai padėkojo Prezidentui Valdui Adamkui už nuoseklią ir tvirtą paramą sprendžiant pilietybės išsaugojimo klausimą, o Prezidentas pažadėjo ir ateityje tvirtai remti pasaulio lietuvius siekiant  šio tikslo.

2019 m. lapkričio 14-16 d. Kaune, Vytauto Didžiojo universitete vyks XVI Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas (MKS). Šių metų renginys bus jubiliejinis – jis tęsia prieš 50 metų (1969-aisiais, Čikagoje, JAV) pradėtą tradiciją, gimusią kaip kelių veiklių mokslininkų ir kūrybos žmonių iniciatyvą, kuri vėliau suvienijo šimtus bendraminčių lietuvių mokslininkų ir kūrėjų.

Plačiau apie renginį ir informacija apie registraciją

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija skelbia konkursą 2019 m. Lituanistinio švietimo mokytojo (dėstytojo) premijai gauti. Kandidatus premijai gauti gali siūlyti įstaigos ar organizacijos, vykdančios lituanistinį švietimą užsienyje, užsienio valstybėje veikiančios lietuvių bendruomenės, kitos institucijos, fiziniai asmenys.

Dokumentai premijos konkursui priimami iki 2019 m. spalio 18 d.

 

Daugiau informacijos čia:

Citadele Kauno Maratonas 2019 ir lietuvius visame pasaulyje vienijanti visuomeninė nepolitinė organizacija Pasaulio Lietuvių Bendruomenė kviečia pasaulio lietuvius, jų šeimas bei draugus birželio 9 dieną dalyvauti jungtinėje iniciatyvoje – Pasaulio lietuvių bėgimas. Šiais metais bėgimas skiriamas Pasaulio lietuvių metams paminėti.

Daugiau informacijos čia:

RAGINIMAS STIPRINTI LIETUVOS DIASPOROS POLITIKĄ

Gegužės 15 d. PLB pirmininkė Dalia Henke, Valdybos nariai Vida Bandis ir Rimvydas Baltaduonis dalyvavo Seimo Užsienio reikalų komiteto posėdyje, kuriame Užsienio reikalų ministerijos atstovai pateikė informaciją apie „Globalios Lietuvos“ programos įgyvendinimą 2018 m. ir laukiančius iššūkius ateičiai. Taip pat buvo supažindinta su Užsienio reikalų ministerijos parengtomis ir Vyriausybei pateiktomis gairėmis Lietuvos diasporos politikai 2020–2030 metams.
Užsienio reikalų komitetas posėdyje nusprendė kreiptis į Vyriausybę su siūlymu užtikrinti ryšių su užsienio lietuviais stiprinimo ir jų įsitraukimo į Lietuvos gyvenimą ir gerovės joje kūrimo veiklų tęstinumą 2020 m., skiriant papildomą finansavimą „Globalios Lietuvos“ programoje dalyvaujančioms institucijoms ir prireikus papildomų žmogiškųjų išteklių. Kuriamoje 2021–2030 metų Nacionalinėje pažangos programoje komitetas pasiūlė teikti prioritetą ryšių su užsienio lietuviais stiprinimui.

LR Seimo kanceliarijos nuotr.

PIRMASIS PASAULIO LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS

2019 metų gegužės 5–7 dienomis Vilniuje vyko pirmasis pasaulio lietuvių rašytojų suvažiavimas, kurį organizavo PLB Kultūros taryba bendradarbiaudama su Lietuvos rašytojų sąjunga ir Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu. Daugiau kaip 30 rašytojų iš 15 šalių skaitė savo kūrybą. Ta proga buvo išleista Lietuvių Fondo finansuota pasaulio lietuvių rašytojų antologija „Egzodika“. PLB kultūros komisijos pirmininkė Jūratė Caspersen tikisi, kad ši tradicija kad ir ne kasmet, bet sulauks tęsinio, o rašytojai dovanos savo kūrybos leidinius Nacionalinei M. Mažvydo bibliotekai.

Daugiau informacijos čia:

PLB IR PLJS LYDERIŲ SUVAŽIAVIMAS, SKIRTAS PASAULIO LIETUVIŲ METAMS IR CHARTOS 70-MEČIUI PAMINĖTI.

Suvažiavimas vyks liepos 1–4 dienomis Nidoje.

Pranešimų ir diskusijų temos:

  • „Iš praeities stiprybės semiamės” – Lietuvių Chartos 70-metis.
  • Pasaulio Lietuvių Bendruomenė šiandien.
  • Pasaulio lietuvių metai. Ko išmokome?
  • Užsienio lietuvių organizacijų tarpusavio bendradarbiavimo stiprinimas.
  • Užsienio lietuvių organizacijų bendradarbiavimas su LR institucijomis. Kaip panaudoti lietuvių bendruomenių potencialą Lietuvos vardo garsinimui skirtingose šalyse.
  • Lietuva dabar – po savivaldybių tarybų, merų, Prezidento, Europos parlamento rinkimų ir referendumo.
  • Kraštų lietuvių bendruomenių ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybų bendros veiklos vizija ir kt.

Suvažiavime dalyvaus atstovai iš 26 užsienio šalių: Airijos, Australijos, Ispanijos, JAV, Šveicarijos, Naujosios Zelandijos, Kipro, Jungtinės Karalystės, Norvegijos, Singapūro, Estijos, Rusijos ir t.t.

Suvažiavimo moderatoriai: Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henke, televizijos žurnalistas, laidų vedėjas ir prodiuseris, filmų garsintojas, rašytojas Rytis Zemkauskas ir Lyderystės ir komunikacijos konsultantas Rytis Juozapavičius.

 

Suvažiavimo rėmėjai ir partneriai:

PLB ATSTOVAS LIETUVOS ŠVIETIMO TARYBOJE

Gegužės 17–20 dienomis vyko PLB valdybos posėdis, kuriame buvo svarstomas Pasaulio Lietuvių Bendruomenės atstovo į Lietuvos švietimo tarybą skyrimas. PLB valdyba nutarė paskirti Alviją Černiauskaitę į Lietuvos švietimo tarybą.

LIETUVIŲ DIENOS LATVIJOJE

Latvijos sostinėje Rygoje vyko Lietuvių dienos. Gegužės 25 dieną Latvių bendruomenės namuose vyko Rygos lietuvių vidurinės mokyklos ir Latvijos Lietuvių Bendruomenės tarptautinis šokių ir dainų festivalis „Mano tėviškės spalvos“ , skirtas Pasaulio lietuvių metams. Kartu Rygos centriniame turguje vyko lietuvių amatininkų mugė. Savo gaminiais Rygos centriniame turguje prekiavo ir paslaugas siūlė 40 tautodailininkų, amatininkų ir kulinarinio paveldo meistrų iš Lietuvos.
Atvykusius dalyvius ir svečius sveikino Lietuvos ambasadorius Latvijoje Artūras Žurauskas, festivalio „Mano tėviškės spalvos“ organizatoriai - Rygos lietuvių vidurinės mokyklos direktorė Jolanta Nagle ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės vicepirmininkas, Latvijos Lietuvių Bendruomenės pirmininkas Rolandas Žalnierius.
Šventėje dalyvavo 28 meno kolektyvai, 400 lietuvių šokėjų ir dainininkų iš Lietuvos, Latvijos ir Jungtinės Karalystės.

Organizatorių nuotr.

ITALIJOS LIETUVIAI RINKOSI Į METINĮ SUVAŽIAVIMĄ

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henke dalyvavo gegužės 10-12 d. vykusiame Italijos Lietuvių Bendruomenės suvažiavime Romoje. Dalia Henke pasveikino Italijos lietuvius, dalyvavo diskusijose pilietiškumo tema, kituose renginiuose. 

KONFERENCIJA „MAN REIKALINGI PASAULIO CENTRAI, KURIUOSE AŠ NORIU UŽKARIAUTI LIETUVAI VIETĄ“

Gegužės 17 d. Prienuose vyko konferencija „Man reikalingi pasaulio centrai, kuriuose aš noriu užkariauti Lietuvai vietą“, kuri tiesiogiai buvo transliuojama per DELFI TV. Diskusijas moderavo žurnalistas Aurimas Perednis. Buvo diskutuojama, kaip suburti išvykusius ne vien į kitus Lietuvos miestus, bet ir po visą pasaulį išsibarsčiusius žmones, kokių idėjų reikia Prienų kraštui, o kartu ir visiems Lietuvos miestams. Diskusijose dalyvavo Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henke, Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorė Jūratė Zailskienė, žurnalistas Česlovas Iškauskas, lietuvių bendruomenių užsienyje atstovai.

Žiūrėkite konferencijos vaizdo įrašą:

PASAULIO LIETUVIAI IR LIETUVA

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės atstovybė Pasaulio lietuvių metams paminėti vykdo projektą „Pasaulio lietuviai ir Lietuva,“ kurio tikslas – pristatyti Pasaulio Lietuvių Bendruomenės veiklą, jos ištakas, susikūrimą, atskleisti, kaip lietuviai pasaulyje puoselėja lietuvybę, stengiasi išsaugoti lietuvių kalbą, saugoja kultūrinį ir tautinį tapatumą, išlaiko ryšį su Lietuva, garsina Lietuvos vardą užsienyje ir veikia Lietuvos labui. 

Projektas vykdomas www.pasauliolietuvis.lt 

Skaitykite apie pirmąjį Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininką Jona Matulionį

Stasį Barzduką – visuomenininką ir lituanistą, PLB pirmininką

 

Daugiau skaitykite čia:

Projektą iš dalies finansuoja:

Pirmas „Ambersail“ odisėjos uostas, kuriame prieš 10 metų su „duona ir druska“ buvo sutikti Lietuvos buriuotojai, buvo - Kylis! Tuometinio LR ambasadoriaus Vokietijoje Evaldo Ignatavičiaus ir jo komandos dėka renginyje dalyvavo ir šios Vokietijos žemės politikai, spaudos atstovai ir didelis būrys lietuvių iš šiaurės Vokietijos. Tai buvo tikra vienybės ir pasididžiavimo šventė visiems!

Šiais metais sukanka 10 metų, kai 2009 m. liepos 5 d. į Klaipėdą sugrįžo pasaulį apiplaukusi „Tūkstanmečio odisėjos“ jachta „Ambersail“ ir įteikusi prezidento Valdo Adamkaus kvietimus pasaulio lietuvių bendruomenėms švęsti Lietuvos vardo 1000-etį kartu. Būtent šio plaukimo aplink pasaulį metu, viešint skirtinguose pasaulio uostose ir susitinkant su vietos lietuvių bendruomenėmis gimė idėja „Tautišką giesmę“ giedoti visiems drauge vienu metu, kad ir kur bebūtume. Lygiai 21.00 val. Lietuvos laiku visame pasaulyje pirmą kartą nuskambėjo „Tautišką giesmė“ ir tokiu būdu pasakėme pasauliui – Lietuvos vardui – 1000 metų.

Pažymint šią progą planuojama, jog pagrindinis "Tautiškos giesmės" renginys šiais metais liepos 6 d. vyks Klaipėdoje, Kruizinių laivų terminale.

Šiuo renginiu siekiama parodyti, jog jūrose gimusi vienybės idėja yra itin svarbi 2019 m. minint Pasaulio lietuvių metus.

Dėl renginio kviečiame susisiekti el. paštu.: ieva@tautiskagiesme.lt

Žurnalo „Pasaulio lietuvis“ gegužės numeryje skaitykite:

Facebook
PRENUMERUOTI

PLB valdyba

PLB pirmininkė Dalia Henke

El. paštas: pirmininke@plbe.org

PLB atstovybė Lietuvoje: Gedimino pr.53, 

Seimo III rūmai, 212 k. Vilnius

El. paštas: plbav@lrs.lt

www.plbe.org

www.pasauliolietuvis.lt

SHARE FORWARD
MailerLite