Pierwsze spotkanie NRA z Ministrem Zdrowia

We wtorek 30 stycznia 2018 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Naczelnej Rady Aptekarskiej z Ministrem Zdrowia Łukaszem Szumowskim. W spotkaniu wzięli udział prezes Elżbieta Piotrowska-Rutkowska oraz wiceprezes Michał Byliniak.

Spotkanie zaaranżowano w celu omówienia obecnej sytuacji na rynku farmaceutycznym i przedstawienia priorytetów związanych z pracami legislacyjnymi regulującymi rynek. Dyskusja dotyczyła m.in. roli farmaceuty i aptek w systemie ochrony zdrowia, a więc projektu ustawy o zawodzie oraz pilotażu opieki farmaceutycznej. Poruszono również kwestię nielegalnego wywozu leków za granicę.

Minister Zdrowia podtrzymał chęć kontynuowania prac, które odbywają się w ramach resortowych zespołów ds. pilotażu opieki farmaceutycznej, jak również ustawy o zawodzie. Oba akty prawne powinny zostać wprowadzone jak najszybciej i stać się fundamentem pracy każdego farmaceuty. Obie strony zgodnie zadeklarowały, że efektem przyjętych regulacji powinno być jasne i czytelne określenie zadań stojących przed farmaceutami, a także stworzenie ram prawnych do świadczenia profesjonalnej opieki farmaceutycznej przez aptekarzy. Czytaj więcej na stronie www.nia.org.pl

Media o spotkaniu:

Przeczytaj

 

Posłuchaj

Resortowe zespoły o ustawie o zawodzie farmaceuty i opiece farmaceutycznej

29 stycznia br. odbyły się kolejne posiedzenia dwóch zespołów ministra zdrowia: ds. ustawy o zawodzie farmaceuty oraz zespołu ds. pilotażu opieki farmaceutycznej. W obu zespołach uczestniczyli przedstawiciele Naczelnej Rady Aptekarskiej: prezes Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, wiceprezesi Michał Byliniak i Małgorzata Pietrzak oraz eksperci z Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji MZ, eksperci z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wrocławskiego i Gdańskiego, przedstawiciele GIF, PTFarm oraz NFZ.

Efektem posiedzenia zespołu ds. pilotażu opieki farmaceutycznej jest wstępna wersja projektu, który zakłada przeprowadzenie pilotażu w 600 wybranych aptekach ogólnodostępnych a także w aptekach szpitalnych na terenie całego kraju. Projekt zakłada m.in. przeprowadzenie przeglądów lekowych dla grupy 6 tys. pacjentów aptek ogólnodostępnych. Są to jednak wstępne założenia, które będą weryfikowane po skompletowaniu i przeprowadzeniu analizy wszystkich wniosków dotyczących szczegółów projektu.

Ministerialny zespół ds. ustawy o zawodzie farmaceuty dogłębnie analizował projekt ustawy oraz argumenty poszczególnych środowisk związanych z farmacją. Prace zespołu zmierzają w kierunku wypracowania wspólnej koncepcji.

Ustawa o zawodzie farmaceuty a klauzula sumienia

materiał Informacji Dnia TV Trwam a w nim komentarz Naczelnej Izby Aptekarskiej 

Podpis elektroniczny, ważny dla farmaceutów - szczegóły, rodzaje, zastosowanie

Posiadanie podpisu kwalifikowanego daje możliwość korzystania z szerokiego wachlarza e-usług. Przykładów zastosowań przybywa, np. wystawione elektroniczne zwolnienia lekarskie i recepty obecnie mogą być podpisywane certyfikatem kwalifikowanym. 

Podpis elektroniczny idealnie sprawdza się w przypadku dokumentacji medycznej. Dzięki niemu odbiorca ma pewność, że otrzymane dane (np. karta choroby czy inne informacje o zdrowiu pacjenta) zostały przygotowane przez osobę upoważnioną. Od stycznia 2018 roku wszyscy przedsiębiorcy są objęci obowiązkiem przekazywania do Urzędu Skarbowego danych w ramach jednolitego pliku kontrolnego opatrzonego podpisem elektronicznym. Czytaj cały artykuł

NIA: Ta sytuacja przysparza środowisku aptekarskiemu wiele problemów...

Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej skierowała pismo do Ministerstwa Zdrowia, w którym prosi resort zdrowia o zajęcie stanowiska, w sprawie obecności na liście leków refundowanych, produktów leczniczych i wyrobów medycznych, którym wygasła decyzja o refundacji. Sytuacja ta może oznaczać problem dla aptek...

W najnowszym obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków refundowanych, znalazło się dziesięć kodów EAN produktów leczniczych, dla których decyzja o objęciu refundacją skończyła się 31 grudnia 2017 r. Dolnośląski NFZ wydał w tej sprawie komunikat informując, że w takiej sytuacji leki te nie podlegają refundacji, a to wywołało zamieszanie w środowisku aptekarskim.  Czytaj artykuł lub przeczytaj pismo NRA do wiceministra Marcina Czecha

Jest propozycja finansowania dyżurów aptek

Koszt dofinansowania dyżurów nocnych aptek, gdyby pokrywał go Narodowy Fundusz Zdrowia, wyniósłby ok. 40 mln zł rocznie. Takie rozwiązanie proponują wspólnie samorządowcy i aptekarze.

Dofinansowania nie otrzymywałyby jednak wszystkie apteki, ale jedynie te dyżurujące w siedzibach powiatów o liczbie mieszkańców poniżej 40 tysięcy. Związek Powiatów Polskich wraz ze Związkiem Miast Polskich oraz Naczelną Izbą Aptekarską dopracowują już ostatnie elementy do projektu nowelizacji ustawy z 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne... Czytaj dalej

Zakaz handlu w niedzielę - to pewne. Prezydent podpisał ustawę

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę ograniczającą handel w niedzielę. Nowe prawo wejdzie w życie od 1 marca 2018 roku.

W tym roku będą dwie niedziele handlowe w miesiącu, w 2019 r. - tylko jedna w miesiącu, a od 2020 r. ma obowiązywać zakaz handlu we wszystkie niedziele z wyjątkiem siedmiu w roku,  a złamanie zakazu handlu w niedziele przewidziano karę grzywny w wysokości od 1 tys. zł do 100 tys. zł., a nawet - przy uporczywym łamaniu zakazu - karę ograniczenia wolności. Czytaj więcej

Eksperci o skuteczności, bezpieczeństwie i zamiennictwie leków

Zamiennictwo leków było głównym tematem konferencji prasowej, która odbyła się 1 lutego br. Spotkanie miało na celu przedstawienie merytorycznych argumentów dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności leczenia lekami generycznymi i biopodobnymi.  Stanowisko Naczelnej Rady Aptekarskiej w tej kwestii zaprezentowała prezes Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

W trakcie dyskusji eksperci starali się rozwiać wątpliwości związane z, nieuzasadnionymi ich zdaniem, zastrzeżeniami wobec zamiennictwa leków. Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej wspomniała, że to zagadnienie jest częstym tematem rozmów farmaceutów z pacjentami, którzy pytają o bezpieczeństwo i skuteczność produktów generycznych.

 - Leki generyczne zawierają tę samą substancję czynną, co produkty innowacyjne. Terapia lekami generycznymi jest więc dla pacjenta skuteczna i bezpieczna oraz co równie ważne nawet kilkukrotnie tańsza. Pamiętajmy, że dla osób starszych, szczególnie tych mniej zamożnych, ten czynnik jest niezwykle istotny w podjęciu decyzji o rozpoczęciu, a następnie kontynuacji leczenia – powiedziała Elżbieta Piotrowska-Rutkowska prezes NRA.

Na przestrzeni ostatnich miesięcy pojawiło się wiele nieprawdziwych i szkodliwych informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności zamiennictwa leków. By skutecznie przeciwdziałać takim mitom instytucje publiczne i naukowe wypracowały wspólne stanowisko w tej sprawie - deklarację „Stanowisko ekspertów w sprawie zamiennictwa leków”, która odnosi się do naukowo potwierdzonych i gruntownie przeanalizowanych danych świadczących o bezpieczeństwie stosowania i efektywności klinicznej procesu zamiennictwa leków. Pod dokumentem podpis złożyli przedstawiciele: Ministerstwa Zdrowia, Polskiej Akademii Nauk, Narodowego Funduszu Zdrowia, Urzędu Regulacji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Głównego Inspektoratu farmaceutycznego, Naczelnej Izby Aptekarskiej, Narodowego Instytutu Leków, Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu farmaceutycznego. Stanowisko to jest zgodne z wiedzą naukową oraz regulacjami prawnymi obowiązującymi w Polsce oraz Unii Europejskiej. Więcej czytaj na stronie www.nia.org.pl

Widocznym efektem AdA jest stopniowe uspokojenie rynku

Jakie są skutki nowelizacji Prawa Farmaceutycznego, czy przepisy antykoncentracyjne są przestrzegane, jaka jest obecna sytuacja na rynku farmaceutycznym? Wiceminister zdrowia podsumował kwestie dotyczące 1% i Apteki dla Aptekarza.

Do tej pory zapadło 16 wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawach przekraczania limitu liczby aptek przed podmioty, które w wyniku połączenia naruszały wskazany limit (1%), z czego 2 wyroki stały się prawomocne - przypomina Marcin Czech. Czytaj cały artykuł

Podsumowanie roku 2017 na rynku farmaceutycznym

Rozmowa Aleksandry Kurowskiej (politykazdrowotna.com) ze Stefanem Bogusławskim (PEX PharmaSequence)

Działo się...

XVIII Koncert Noworoczny OIA w Warszawie

Najpiękniejsza muzyka filmowa to temat przewodni XVIII koncertu noworocznego OIA w Warszawie, który odbył się 28 stycznia b.r. w Filharmonii Narodowej.

Na scenie pojawili się muzycy CoOperate Orchestra, która w ciągu wielu lat swojej działalności gościła na licznych międzynarodowych festiwalach w Polsce i za granicą. Batutę trzymał Maciej Sztor, który fenomenalnie oddał kompozycje najwybitniejszych współczesnych kompozytorów takich jak: Krzesimir Dębski, Ennio Morricone, Jan A.P. Kaczmarek czy Ryuichi Sakamoto. Koncert rozpoczął Polonez z filmu „Pan Tadeusz” autorstwa Wojciecha Kilara, którego utwory niejednokrotnie wracały na scenę. Muzykę filmową swoimi głosami dopełnili Barbara Kurdej-Szatan i Rafał Szatan oraz Kamila Lendzion. Uroczystość swoim przemówieniem rozpoczął prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie Michał Byliniak.

Istebna 2018 - II Puchar Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim

27 stycznia br. narciarze z całej Polski zjechali na Złoty Groń do Istebnej koło Wisły, gdzie odbyły się zawody II Pucharu Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim.

Organizatorem zawodów była Śląska Izba Aptekarska oraz HURTAP. Patronat nad zawodami objęła Naczelna Izba Aptekarska, a patronat medialny Aptekarz Polski. Druga edycja Pucharu Polski zgromadziła na starcie prawie 130 uczestników: farmaceutów, przyjaciół farmacji i dzieci, a także całą masę kibiców, którzy tego dnia zebrali się na stoku Złoty Groń w Istebnej. Więcej informacji, zdjęć oraz informacje o zwycięzcach czytaj tutaj

Może Cię zainteresować....

Ministerstwo Zdrowia o zakładaniu kont w ZSMOPL
Zaktualizowany wykaz aktów prawnych

NIA

ul.Długa 16, 00-238 Warszawa

e- mail: nia@nia.org.pl

tel. (+48 22) 635 92 85; 635 06 70

http://www.nia.org.pl/

Masz uwagi, chcesz zgłosić temat?

iwona.klita@nia.org.pl

MailerLite