Belangrijke e-mail, lees meteen
Lees online
Ik zat fout

Begin februari schreef ik je over het snelgroeiende Coronavirus in China en waarschuwde ik voor de gevolgen voor de rest van de wereld.

Een aantal mensen noemden me toen een paniekzaaier.

Achteraf bekeken, hadden ze eigenlijk gelijk.

Op basis van de data die we op dat moment hadden vanuit China en later Italië was het natuurlijk niet gek om te concluderen dat het ging om een gevaarlijk virus. Op een gegeven moment leek het alsof 6%-7% van de geïnfecteerden overleed aan de gevolgen ervan.

Ondertussen weten we dat deze cijfers niet kloppen. Zelfs niet bijna. 

Er zijn veel meer mensen besmet geraakt dan we indertijd dachten en het grootste deel heeft zelfs niet ééns symptomen ervaren.

Het WHO heeft inmiddels laten weten dat zij ervan uitgaan dat 10% van de wereldbevolking besmet is geraakt.

Dan hebben we het wereldwijd over 750 miljoen mensen. Op dit moment zijn er wereldwijd 1.109.739 doden geregistreerd.

Die cijfers zijn wellicht een overschatting aangezien diverse landen alle griepdoden automatisch onder de categorie “Corona” hebben gezet.

Maar goed, ik ga uit van dit cijfer. De mortaliteit is bijgevolg:

1.109.730/750.000.000

of 0,14% (ja, dat komt aardig in de buurt van de gewone griep).

De mortaliteit ligt dus 40x lager dan we in maart dachten … en toch is onze aanpak van het virus niet veranderd.

Het is opmerkelijk hoe we als maatschappij steeds meer keiharde feiten negeren. Ik kom zo meteen met een mogelijke verklaring voor de irrationaliteit die we momenteel ervaren.

Maar eerst toch nog enkele feiten op een rijtje. Ja, ik heb het wel degelijk over FEITEN en mocht er iemand data hebben die aantonen dat deze feiten niet kloppen, dan verneem ik dat graag.

Wel enkel data, aan anekdotische voorbeelden hebben we niks.

Bon, enkele feiten dus:

Het bovenstaande zijn keiharde feiten die we doelbewust negeren. De feiten passen niet in het narratief en de ‘wetenschappelijke consensus’ en worden zomaar aan de kant geschoven.

Op basis van de feiten, heb ik nog een aantal bedenkingen die ons tot verdere vragen dienen te motiveren.

Sinds 1 juli zijn er in België 724 mensen gestorven met Corona. (3,5 maanden). In de periode maart-april (2 maanden) waren er echter 7.860 doden.

Hoe kunnen de ziekenhuizen dan momenteel reeds vol liggen?

Trouwens, Zweden heeft ongeveer één derde van de ziekenhuisbedden dan ons en zelfs daar kwam men op geen enkel moment in de problemen. 

Over Zweden gesproken, daar hadden ze de voorbije weken maar enkele doden per dag dus of dit dan de levensgevaarlijke aanpak is waarvoor virologen hebben gewaarschuwd, durf ik toch te betwijfelen.

En tenslotte wil ik nog even de telling van de Corona-doden aanhalen. In België hebben we 10.359 doden. Allemaal gestorven aan Corona, of velen ook met Corona?

Gisteren is bijvoorbeeld Fons Verplaetse op 90-jarige leeftijd gestorven. 

Ik citeer de Tijd: “Fons Verplaetse is donderdagavond op 90-jarige leeftijd overleden na een korte ziekte en de gevolgen van Covid-19.”

Is hij dan gestorven aan de korte ziekte of aan Corona? Volgens diverse kranten aan Corona dus.

We hebben natuurlijk allemaal wel verhalen gehoord van mensen die leden aan één of andere ziekte maar waar de overlijdensakte wel “Corona” als doodsoorzaak aangaf. 

Als ik even terugkeer naar de uitspraak van WHO dat 10% reeds besmet is geweest met Corona, dan is het logisch gevolg dat ook 10% van de huidige doden restanten van het Corona-virus in hun lijf hebben.

Er sterven wereldwijd 150.000 mensen per dag, en 10% van hen zal dus drager zijn van het virus.

En zelfs als we door zeer strikte Coronamaatregelen mensenlevens redden, dan nog moeten we erkennen dat de maatregelen ook mensenlevens kosten door stijgende depressies, armoede en uitgestelde zorg. Die kosten-baten analyse wordt gewoon niet gemaakt.

Ok, maar waarom negeren we dan collectief al deze belangrijke feiten? 

Zelfs de experts, die zich toch als objectieve wetenschappers horen te gedragen, stappen maar al te vlot over deze feiten heen.

Wel, ik vrees dat we hier als maatschappij het slachtoffer zijn geworden van een massapsychose.

Als belegger hadden we dat eigenlijk moeten herkennen want de beurs is natuurlijk het beste voorbeeld.

Op het hoogtepunt van de markt gelooft iedereen dat de koersen blijven stijgen, economische cycli niet meer bestaan en traditionele waarderingsmethodes naar de prullenbak mogen.

Het groepsdenken heeft het gezond verstand uitgeschakeld en als je mening afwijkt van de geldende consensus word je vreemd aangekeken.

Hoogleraar klinische psychologie Mattias Desmet en filosoof Ad Verbrugge leggen dat perfect uit in onderstaande video. Echt de moeite waard om eens te bekijken.

En verder wil ik nog je één super interessante video van Dolores Cahill (PhD moleculair biologe en immunologe). meegeven die dieper ingaat op de feiten rond Covid19. 

Je hoeft enkel de eerste 22’ te bekijken. Ik vond dit één van de interessante video’s die ik de voorbije weken bekeek.

Ik wens je veel wijsheid en een prettig weekend! 

Deel dit artikel via Facebook

Deel dit artikel via Twitter

groeten,

Maarten Verheyen

twitter

Markt 9 bus 1, PEER
Belgium

Je ontvangt deze e-mail omdat je je hebt aangemeld op onze website.

Afmelden