View in browser
Atlas Zedeler Adalet Platformu
Atlasjet İflası ve Çalışanların Ödenmeyen Alacakları
facebook twitter instagram youtube
Atlas Zedeler Basın Açıklaması
Blog

Ersoy'ların İkametindeler

Müflis Patron Ali Murat Ersoy
 • Şirketi nasıl iflasa getirdi
 • Pandemiyi nasıl bildi?
 • Şirketin kasası neden boş?
 • İsviçre'de kaç tane şirket kurulmuş?
 • Murat Ersoy 41 tane yurtiçi şirketi kurmuş.
 • İsviçre'de 7 tane şirket kurmuş.
Turizm Bakanının İkiz Kardeşi
 • Bakan kardeşini koruyor mu?
 • Atlaszedeler alacaklarını istiyor.
 • Alacaklarını alabilecekler mi?
 • Aileleri ile perişan oldular.
 • Ödeyeceğim dedi ve hiç ödeme yapmadı.
 • Hileli iflas ipuçları var.
 • Bilirkişi bunları görmeli.
Hak ve Adalet Arayışımız Devam Ediyor...

AZAP BASIN AÇIKLAMASI - 14 Kasım 2020

Sayın Kıymetli Arkadaşlar, Basın Mensupları, Sendika Temsilcileri. Hepiniz hoşgeldiniz. Sizleri Saygı ve Sevgiyle selamlıyorum.

Bizler, AtlasGlobal Havayolları çalışanları olarak, Kasım 2019’dan 14 Şubat 2020 tarihine kadar, yani şirketin iflası açıklanıncaya kadar, Müflis Patron Ali Murat Ersoy tarafından ücretlerimizin ödeneceği vaadi KANDIRILDIK ve SAF bir şekilde çalıştık.

Sürecin sonunda söz verilen üç buçuk (3,5) aylık birikmiş ücretlerimiz ödenmediği gibi, kıdem tazminatlarımız da dahil tüm özlük haklarımızdan da mağdur olduk.

2 Temmuz 2020 günü yapılan ilk iflas duruşmasında, Mahkeme bilirkişi görevlendirmiştir.

Temmuz’un ikinci haftası, Bilirkişi çalışmasından hemen önce, Müflis Patron Murat Ersoy,

tüm eski emekçilere mesaj göndererek ödeme protokolünü imzalamamız durumunda,

31 Ağustos 2020 tarihinde ödeme yapacağını taahhüt etmiştir.

Atlasglobal çalışanları, yani bizler, iyi niyet göstererek, duruma anlayışla yaklaşarak,

bazı alacaklarından feragat ederek mutabakat protokolünü imzaladık.

Ödeme tarihi olan 31 Ağustos 2020 günü herhangi bir ödeme yapılmamıştır. ŞAŞIRDIK MI? HAYIR. Daha sonra sırasıyla 7 Eylül, 14 Eylül, 28 Eylül gibi yeni tarihler verilerek ödeme beyanları tekrarlanmıştır. Ancak, bugün 14 Kasım 2020 tarihine kadar hiçbir ödeme yapılmamıştır.

Kıymetli Arkadaşlar. Karun Kadar Zengin Bir Ersoy Aileden Bahsediyoruz:

Ersoy Ailesi, Gayrimenkul Zenginidir,

Voyage Grubunda Altı (6) Tatil Köyü

Maxx Royal Grubunda İki (2) Tatil Köyü

Girne’de Elexus Tatil Köyü

İrili ufaklı küçük oteller, işyerleri, binaları vardır.

Türkiye Genelinde;

Murat Ersoy tarafından kurulmuş 41 adet Şirket.

İkiz Kardeşi olan Turizm Bakanı Mehmet Ersoy tarafından kurulmuş 31 adet Şirket vardır.

Ayrıca İsviçre’de Murat Ersoy tarafından kurulmuş 7 Adet Şirket.

Yakın geçmişte, dört (4) havayolu şirketi kurmuş ve batırmışlardır.

Yani o kadar Çalışkan Bir Aile ki, turizminden, otelcilikten enerjiye; inşaattan madenciliğe, havacılıktan tur operatörlüğüne kazancı bol, emekçiyi sömüren birçok sektöre el atmışlardır.

Tüm bu hak arayışımız sırasında, Türkiye genelinde kangren olmuş bir durumu fark ettik. Neredeyse tüm uyanık patronlar, emekçilerin alacaklarına çökmüş ve çalışanları bu pandemi de çaresiz bırakmışlardır.

Bimeks, Soma Maden, Ermenek Maden İşçileri gibi bir çok iş alanında alacak sorunları yaşanmaktadır.

AZAP Platformu olarak, hak ve alacaklarımızı almak için tüm platformlarda, basında ve sosyal medyada hak arayışımız devam edecektir. Vicdanı olan, yetkililerin, siyasi partilerin, milletvekillerinin ve basın kuruluşlarının bu işe müdahil olması ve haklarımızın ödenmesi için desteklerini bekliyoruz.

Sadaka değil Alın Terimizi İstiyoruz. Hak ve alacaklarımızı alıncaya kadar mücadele edeceğiz.

Hepinize katılım ve desteğiniz için, buraya kadar geldiğiniz için teşekkür ediyorum.

Saygılarımızla.

A.Z.A.P. (AtlasZedeler Adalet Platformu) Yönetim Kurulu

Rahatsız Eden Bilgi ve Belgeler
Devamı

Hileli İflas mı? Tüm Bunlar Neyi Gösteriyor?

 • Atlasglobal’in para akışları ile ilgili olarak, Muhasebe Başkanı, yeminli bir müşavir olarak doğru işlemleri yapmış mıdır?
 • Şirketin kasasının boşaltılması ile ilgili işlemlere onay vermiş midir?
 • Hizmet alınmadığı halde ödemesi yapılmış olan faturalar var mıdır?
 • Hizmet faturaları olması gerektiği şekilde kabul ve ödemesi yapılmış mıdır?
 • Atlasglobal’in iflasından sonra, Eski Muhasebe Başkanı, Murat Ersoy’un hissedarı olduğu AFA Uçuş Okulunda görevlendirilmesi ne anlama gelmektedir?
 • Muhasebe Başkanlığı tarafından kayda alınan veya alınmadan ödeme emri geçilen faturalar Finans Başkanlığı tarafından ödenmiş midir?
 • Eğer ödenmiş ise, para transferi yapılan şirketlerin Atlasglobal’e hizmet verip vermediği incelenmiş midir?
 • Atlasglobal’in iflasından sonra, Eski Finans Başkanı, Murat Ersoy’un hissedarı olduğu Anayurt Kömür Madencilik şirketine yönetici olarak atanması ne anlama gelmektedir?
 • Haziran 2019 tarihinden itibaren, ETS firması Atlasglobal biletlerini satmayı neden durdurdu?
 • Atlasjet, uçuş yaptığı, Paris, Amsterdam, Londra, Rusya Havalimanları, Bağdat, Tahran, Tel-Aviv ve diğer havalimanlarına ne kadar borç taktı?
 • Bu aynı zamanda diğer havayolları için kredibilite anlamında büyük bir sorun yaratmadı mı?
 • Atlasjet’in bilet satış için kullandığı POS cihazları neden Atlas Holidays firmasına yönlendirildi?
 • Acentaların sattıkları biletlerin ve charter uçuşlarının paraları neden Atlas Holiday firmasına aktarıldı?
 • Atlas Holiday firmasına gelen paralar AKFE şirketine mi aktarılıyor?
 • Bu tür yasal olmayan ve şirketin içini boşaltmaya yönelik para transferlerinin suç olduğu Muhasebe Başkanı ve Finans Başkanı olan kişilerce biliniyor mu?
 • Atlasjet’in iflas başvurusundan önce Ortaklara yapılan ciddi ödemelerin neden yapılmıştır?
 • Aynı dönemde Ortaklardan Atlasjet’e hiç ödeme yapılmadığı tahmin edilmektedir.
 • SAP Kayıtları incelendiğinde tüm bu para hareketleri görülecektir.
İletişim
Atlas Zedeler Adalet Platformu

https://azap.online-b2b.net/

+905334787191
admin@azap.online-b2b.net

Bu epostayı almak istemiyorsanız, aşağıdaki buton ile üyelikten ayrılabilirsiniz.

Üyelikten Ayrıl - Unsubcribe
MailerLite