U ontvangt deze mail omdat u in ons bestand bent opgenomen

Live chat

 

Op 1 mei 2017 is ZaZ Welzijn gestart met een dagelijks online spreekuur op onze website.

Heb je hulp nodig of ken je iemand die hulp nodig heeft? Vraag dan ons advies tijdens het anonieme chatspreekuur.

Iedere maandag t/m donderdag van 18:30 tot 20:30 uur.

Ga naar website

Aanbod UWV trajecten

Vanaf 1 januari 2017 biedt ZaZ Welzijn ook Werkfit maken en Naar werk trajecten (UWV) aan. De ondersteuning van ZaZ Welzijn is altijd gericht op het weer meedoen in de maatschappij, waarbij er aandacht is voor alle levensgebieden en er ondersteuning wordt geboden door een passende hulpverlener (Sociaal Werker en/of Jobcoach). ZaZ Welzijn is hierdoor nog beter in staat tot het leveren van maatwerk.

Ga naar ondersteuning bij werken

Raad van Toezicht van ZaZ Welzijn (even voorstellen)

Sinds enkele maanden heeft ZaZ Welzijn een Raad van Toezicht en willen wij bij deze van de gelegenheid gebruik maken om de leden aan u voor te stellen. De Raad bestaat uit 3 leden. Heidi Rikkerink, Marco de Wit en Harald Wagter. De Raad houdt toezicht op o.a. het dagelijks bestuur van ZaZ Welzijn en heeft hierin een stimulerende en adviserende functie.

Heidi Rikkerink

Marco de Wit

Harald Wagter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling (LVAK)

Binnen ZaZ Welzijn hebben wij een aandachtfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld aangesteld als onderdeel van de wettelijke Meldcode die geldt voor alle beroepskrachten die werken met kinderen, ouders en ouderen.

De aandachtsfunctionaris heeft een adviserende rol richting de beleidsontwikkeling en een coördinerende rol bij de uitvoering van de stappen van de Meldcode indien er een vermoeden is van kindermishandeling/huiselijk geweld.

De aandachtsfunctionaris binnen ZaZ Welzijn heeft een gedegen en gespecialiseerde achtergrond in gezinsproblematiek en is lid van het LVAK (Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling). Het Keurmerk Meldcode is in aanvraag en naar verwachting mag ZaZ Welzijn binnenkort dit keurmerk ook voeren.

Locatie Almelo

ZaZ Welzijn is voornemens om na de zomervakantie een locatie te openen in de gemeente Almelo. Het aantal cliënten in deze gemeente groeit en ook in de omliggende gemeenten. Om onze cliënten daar goed van dienst te kunnen zijn is dit voor ons de meest logische stap. Hierover binnenkort meer!

ZaZ Welzijn

Molenstraat 36

7514 DK Enschede

 

+31 (0)6 37 30 9210
info@zazwelzijn.nl
www.zazwelzijn.nl

Facebook Twitter Linkedin Website Email
MailerLite