Nieuwsbrief MGO

Maasland Gilde Oss e.o.

Nieuwsbrief maart 2018

Jaarverslag 2017

Reactie van wethouder
Het jaarverslag geeft een mooi beeld van de vele activiteiten, die u met veel vrijwillige inzet weet te realiseren. Ik wil bij deze mijn waardering uitspreken voor al die werkzaamheden die u onderneemt en die ertoe bijdragen dat de mooie gemeente Oss goed in beeld blijft bij veel mensen. Vrijwilligers zijn van groot belang voor een gemeente en zeker ook voor de gemeente Oss. Zonder hen is het onbetaalbaar om deze waardevolle taken tot uitvoer te brengen. Bovendien leidt vrijwillige inzet tot het met passie en trots uitdragen van je werkzaamheden. Mijn hartelijke dank voor de inzet, die u als bestuur toont en al uw vrijwilligers voor hun bijzondere bijdrage aan het Maasland Gilde.
Ik wens u ook dit jaar heel veel succes met de verdere uitvoering van uw taken.
Met vriendelijke groet, Annemieke van de Ven, wethouder.

Nieuwe flyer stadswandelingen

In de vorige nieuwsbrief maakten we melding van de nieuwe flyer algemeen van het Maasland Gilde. Nu is ook de nieuwe flyer stadswandelingen uit.

Jaarprogramma stadswandelingen

Op de achterzijde van de nieuwe flyer staat het gehele jaarprogramma van alle soorten wandelingen. Daarbij kunt u zien dat er nieuwe wandelingen zijn opgezet.
Behalve inschrijven op de reguliere wandelingen zijn ook altijd wandelingen, bezoeken aan atoomschuilkelder, virtuele wandelingen, lezingen enz. op aanvraag mogelijk.
Er is ook op aanvraag een virtuele wandeling voor mensen met dementie.
Stuur een e-mail naar: maaslandgildeoss@hetnet.nl

De stadswandelingen

De Kunstroute
Een wandelroute door het centrum van Oss langs de kunstwerken die in de Oss openbare ruimte zijn geplaatst.
U maakt kennis met een grote verscheidenheid van kunstvormen door middel van vier vragen:
1 Wat is het? 2 Wie heeft het gemaakt? 3 Waarvan is het gemaakt? 4 Waarom is het gemaakt?

Boter als motor
Een wandeling met als thema de ontwikkeling van de boterhandel en de margarine-industrie in de 19e en 20e eeuw in Oss. In de route zijn die plaatsen opgenomen die op deze ontwikkeling betrekking hebben.

Berghkwartier
Wandeling Berghkwartier is een bezoek aan deze nieuwe wijk waar U kennismaakt met de planologische opzet van dit inbreidingsplan ontworpen door Bureau voor Stadsontwerp Kandakar en met de stijlkenmerken van de architectuur ontworpen door oud Ossenaar Joris Molenaar die in deze buurt is opgegroeid. Deze wandeling kan worden gecombineerd met een bezoek aan hotel De Weverij en/of het Bergosskantoor.

Rondje om de Grote Kerk
Een wandelroute in omgeving van de Grote Kerk ( Maria Onbevlekte Ontvangenis) in het centrum van de stad. Dit Rondje om de Kerk laat U kennismaken met de ontwikkeling van scholing en verzorging in Oss die voornamelijk werd verzorgd door religieuzen. Met name de Zusters van Liefde uit Tilburg sinds 1839 en de eveneens uit Tilburg komende fraters na 1883.

Struikelstenen
Presentatie over zogeheten struikelstenen met een rondwandeling langs woningen waarvoor deze geplaatst zijn.
U hoort hoe de Duitse bezetting ingreep op het leven van de Joodse bevolking en hoe de deportatie werd voorbereid en uitgevoerd. De verhalen zijn samengesteld uit herinneringen van getuigen en overlevenden.
Presentatie: Conny Leijten, auteur van “Stilstaan bij Struikstenen In Oss”
Aanmelden via onze website www.maaslandgildeoss.nl

Bezoek NBC Schuilkelder
Met een bezoek aan de atoomschuilkelder kunt U enigszins ervaren hoe het zou zijn geweest u tijdens de Koude Oorlog uw toevlucht had moeten zoeken tot deze kelder. Geopend in 1986 en bedoeld voor de opvang van 3600 mensen voor de duur van 72 uur.
Het is de enige nog operationele schuilkelder in Nederland.

Virtuele wandeling
Met deze virtuele presentatie maakt U kennis met de stad Oss door middel van fotomateriaal en verhalen over het verleden en heden. Het beeldmateriaal is beschikbaar gesteld door o.a. Het stadsarchief Oss. De presentatie wordt gedaan door een ervaren stadsgids.
Er is ook een presentatie voor mensen met dementie.
 
Straatnamenwandeling
Dag, ik ga even naar de Molenstraat. Zo maar een opmerking, aangekomen in de Molenstraat blijkt er geen molen te staan. Maar toch verwijst de straatnaam naar iets uit vroegere tijden. Hetzelfde met de Koornstraat, in geen velde of wegen is er een bouwland met “koorn” te vinden. Verrassend al die namen en waar komen ze vandaan? Eigenlijk sta je er nooit of bijna nooit bij stil.
De straatnamenwandeling door en rond het centrum van Oss staat er wel bij stil en zal een soort van ontdekkingsreis zijn. U krijgt van de gids uitleg over de straatnamen en waar die zo uit de geschiedenis vandaan zijn gekomen. Buiten de straatnamen komt ook de geschiedenis van Oss aan bod.

Fietstocht Bossche School
De architectuur van de Bossche School is in de gemeente Oss ruimschoots vertegenwoordigd.
De Stichting Ontwerperskring Oss heeft deze fietsroute samengesteld om de ruimtelijke kwaliteit van Oss onder de aandacht te brengen. Tijdens deze tocht komt u langs bijzondere voorbeelden van de wederopbouwarchitectuur en vooral van de Bossche school.

Contactgegevens

Maaslandgilde Oss, Postbus 815, 5340 AV Oss.
Bezoekadres: Raadhuislaan 10, 5341 GM Oss.
Website: www.maaslandgildeoss.nl
e-mail : maaslandgildeoss@hetnet.nl

Spreekuren in het Taalhuis:
Samenspraak
Dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur.
Algemeen spreekuur
Donderdag van 10.00 tot 11.00 uur op afspraak en van 11.00 tot 12.00 uur vrije inloop.

Maasland Gilde Oss afd. PR

maaslandgildeoss@hetnet.nl

06-53954841

www.maaslandgildeoss.nl

MailerLite