Latvijas Universitātes fonds – ar lepnumu par izcilību!

Ikvienam no mums ir iespēja darīt pasauli labāku. Iespēja atbalstīt, palīdzēt un ticēt. Lai siltums dodas uz tuvām un tālām mājām, sagaidot 2019. gadu – Latvijas Universitātes simtgades gadu!

Everyone of us can make this world better. There is an endless opportunity to support, help and believe. May the warmth prosper in our households near and far, welcoming the year of 2019 – University of Latvia’s 100th anniversary!

Kāds svētku laikā iekur krāsni,

Lai visiem apkārt siltums tiek,

Cits labiem mērķiem ziedo dāsni,

Jo prieks ir – citiem prieku sniegt!

(Ieva Melgalve, K.Morberga stipendijas ieguvēja 2018./19. ak.g.)

There is a fire that, softly burning,

Gives warmth to all around it.

And there’s your help, that, kindly given,

Makes all the world much brighter.

(Ieva Melgalve, K.Morbergs Scholarship receiver in acad. year 2018/19)

Latvijas Universitātes fonds vēl Jums un Jūsu tuvajiem sirsnīgus, dāsnus un gaišus svētkus. Lai viss labais, ko esat snieguši citiem, atgriežas pie Jums!

University of Latvia Foundation wishes you and your loved ones warm, bountiful and merry holidays! Let all the kindness you have bestowed to others, return back to you!

Katrs, kas dzīvē kaut ko sasniedzis, zina, cik nozīmīgs šajā ceļā ir bijis draugu, ģimenes un pat svešinieku nesavtīgi sniegts atbalsts. To nav iespējams atmaksāt, bet to ir iespējams sniegt tālāk – nākamajiem censoņiem. Tāda ir LU fonda būtība: savienot tos, kas savulaik ir atbalstīti, ar tiem, kam nepieciešams atbalsts tagad. No gada gadā. Turpini šo tradīciju!

Everybody who has achieved something knows how important for them was the selfless support offered by friends, family and even strangers. It is impossible to pay that debt back, but it is possible to pay it forward – to the future achievers. This is the essence of the UL Foundation: to join those who have been supported before, with those who need support now. Year by year. Continue this tradition!

ZIEDO JAU TAGAD
DONATE NOW

"Latvijas Universitātes fonds", nodibinājums

Adrese: K.Barona iela 49-24, Rīga, LV-1001

Telefons:  +371 20127040

E-pasts: fonds@fonds.lv

 

www.fonds.lv | ziedot.lu.lv | www.friendslu.com

MailerLite