view_in_browser
Correctie: Belangrijke informatie voor leden met een sportschutterslicentie

Vrijdag stuurde de Vlaamse Schietsportkoepel vzw de nieuwsbrief ivm de beslissing van de Vlaamse Regering i.v.m. de uitzonderingsmaatregelen voor sportschutters die in het bezit zijn van een geldige (voorlopige) sportschutterslicentie. 

Net zoals velen onder jullie hadden wij ook vastgesteld dat er bij de DEFINITIEVE SPORTSCHUTTERSLICENTIE een tegenstrijdigheid stond in het BVR (besluit van de Vlaamse Regering) en de door Sport Vlaanderen opgestelde communicatie. Op onze website hebben wij de correctie onmiddellijk tussen haakjes toegevoegd, maar een verplicht te gebruiken communicatie kan je maar wijzigen na goedkeuring van de schrijver. 

Zaterdag om 17:59 krijg VSK volgend bericht: 

"Dag Martine
Inderdaad, klopt, 6 schietbeurten gespreid over zes dagen.
Bedankt om me erop te wijzen."

Enkel minuten later kregen we dan ook de aangepaste communicatie van Sport Vlaanderen. 

Om volledig en duidelijk te zijn, sturen wij u alsnog de volledige communicatie door.

Het heeft even geduurd, maar vandaag heeft de Vlaamse Regering enkele uitzonderingsmaatregelen goedgekeurd i.v.m. sportschutters die in het bezit zijn van een geldige (voorlopige) sportschutterslicentie. 

Lees hieronder de officiële communicatie opgesteld door Sport Vlaanderen: Communicatie BIS over de tijdelijke coronamaatregelen van toepassing op sommige (voorlopige) sportschutterslicenties

Door de coronamaatregelen werden tussen 14 maart 2020 en 8 juni 2020 alle sportactiviteiten geannuleerd. Ook de schietstanden waren gesloten. Sinds 8 juni 2020 kunnen in het kader van de corona-exitstrategie indoorschietclubs opnieuw openen. Door de opgelegde veiligheidsmaatregelen zoals social distancing, een maximale bezettingsgraad van 20 personen tot en met 30 juni en 50 personen vanaf 1 juli, is de capaciteit van de schietsportclubs evenwel beperkt. Het behalen van de vereiste van twaalf schietbeurten, gespreid over twee trimesters, blijkt ook bij de heropstart van de schietclubs, voor heel wat sportschutters niet haalbaar.

Op voorstel van Vlaams minister van sport Ben Weyts, besliste de Vlaamse Regering op 3 juli 2020 tot aanpassing en aanvulling van de tijdelijke maatregelen uit het besluit van 27 maart 2020.


 1. De tijdelijke regeling voor de voorlopige sportschutterslicenties wordt gewijzigd en uitgebreid
  De vorige tijdelijke regeling uit het BVR van 27/3/2020 over de voorlopige sportschutterslicenties wordt opgeheven.

  De nieuwe tijdelijke regeling is ruimer dan de vorige: de duur van alle voorlopige sportschutterslicenties die op 14 maart 2020 geldig waren wordt verlengd met zes maanden. De spreiding van de schietbeurten over minstens twee trimesters is niet van toepassing op de houders van deze voorlopige sportschutterslicenties.

Voorlopige sportschutterslicentie die geldig waren op 14 maart 2020

 • worden uitzonderlijk verlengd met 6 maanden
 • geen spreiding van de schietbeurten over 2 trimesters vereist
 • wél 12 schietbeurten, gespreid over 12 dagen vereist
 • tijdens de verlenging kan je in dat geval dus
  • eventuele schietbeurten inhalen
  • deelnemen aan de praktische proef voor het behalen van een definitieve sportschutterslicentie
 • Voorbeelden
  • Voorbeeld 1: voorlopige sportschutterslicentie met vervaldatum 20/3/2020 heeft als nieuwe vervaldatum 20/9/2020
  • Voorbeeld 2: voorlopige sportschutterslicentie met vervaldatum 30/7/2020 heeft als nieuwe vervaldatum 30/01/2021.


Bijkomende tijdelijke regeling voor definitieve sportschutterslicenties met jaarlijkse vervaldag (verjaardag eerste wapencategorie) in de periode 8/7/2020 t.e.m. 13/3/2021

Definitieve sportschutterslicentie met jaarlijkse vervaldag in de periode 8/7/2020 t.e.m. 13/3/2021

 • kunnen toch – uitzonderlijk - geldig verklaard of hernieuwd worden, op voorwaarde de sportschutter 6 schietbeurten heeft behaald, gespreid over 6 dagen
 • geen spreiding van de schietbeurten over 2 trimesters vereist

Dat kan uiteraard alleen als aan alle andere voorwaarden voldaan is.

Deze sportschutters moeten – zoals andere jaren - hun aanvraag tot geldigverklaring of hernieuwing van de sportschutterslicentie tijdig indienen.


Het integrale besluit is beschikbaar in de club en lidzone op de website www.sportschieten.be.

Log dus zeker in!!

Vlaamse schietsportkoepel vzw

Boomgaardstraat 22 bus 7, Berchem
Belgium

facebook twitter instagram
03/286 07 25 (8u30 tot 12u30)
vsk@sportschieten.be

je ontvangt deze mail omdat u lid bent van ons en omdat u een sportschutterslicentie hebt bij ons en wij u op de hoogte willen houden van zaken die u aanbelangen. Meer informatie over de manier waarop wij omgaan met u gegevens kunt u terugvinden in onze privacyverklaring

Afmelden
MailerLite