view_in_browser
Informace k vykazování distančního kontaktu s pacientem

Vážení členové SPGE, milé kolegyně a kolegové,

zasíláme přehled organizačních opatření pojišťoven ohledně vykazování distančního kontaktu s pacienty.

VZP:

Pro účely vykazování distančního kontaktu s pacienty, kteří se nemohou fyzicky dostavit do ordinace, umožněno vykazovat níže uvedené výkony:

09614 – (VZP) – Distanční konzultace zdravotního stavu ambulantním specialistou v hodnotě 117 bodů.

 • Výkon lze vykázat pouze u pacienta, u kterého distanční konzultaci předcházela ambulantní kontrola za fyzické přítomnosti pacienta v ordinaci ambulantního specialisty, a to nejdéle v intervalu 12 měsíců (tj. pacient již byl v péči daného lékaře).

09616 - (VZP) - Distanční konzultace zdravotního stavu ambulantním specialistou u pacienta se závažným chronickým onemocněním, který má bodovou hodnotu 234 bodů.

 • Výkon lze vykázat pouze u pacienta se závažným chronickým onemocněním, který se nemůže dostavit fyzicky do ordinace ambulantního specialisty a je u ambulantního specialisty dispenzarizován se závažným chronickým onemocněním.

Společné podmínky pro vykázání uvedených výkonů:

 • Výkony se vykazují u pacientů, kteří se nemohou dostavit fyzicky do ordinace z důvodu respiračního infektu nebo z důvodu nařízené izolace či karantény.
 • Provedená konzultace zdravotního stavu distanční formou musí být řádně zdokumentována ve zdravotnické dokumentaci pacienta.
 • Výkon nenahrazuje telefonickou konzultaci (výkon 09513) a jeho obsahem není objednání na vyšetření, oznámení výsledku vyšetření apod.

Podrobné informace zde

Přehled aktuálních opatření VZP.

  ČPZP:

  pro účely komunikace využívá výkonu 9513 telefonická konzultace ošetřujícího lékaře pacientem u poskytovatelů ambulantní specializované péče s navýšeným počtem bodů 152 a hodnotou bodu 1.- Kč v době od 12. 10. 2020 do odvolání. Tento postup má zajistit přiměřenou úhradu vyšší náročnosti telefonických konzultací v době epidemie. Výkon se při vykázání automaticky spočítá s vyšším počtem bodů a definovanou hodnotou bodu, není potřeba žádné další úkony na straně poskytovatele zdravotních služeb.

  ČPZP nadále využívá výkon dle platného SZV s bodovými hodnotami, tj. 09513není potřeba ze strany PZS vykazování ničeho dalšího a jiného.

  Stejně jako u dalších svazových ZP je možné požádat o nasmlouvání výkonu 09557 - telemedicína.

  ZPMV:

  pro účely distanční komunikace ZPMV umožňuje:

  • vykazovat výkony VZP - tj. 09614 a 09616. Výkony není nutné nasmlouvat.
  • 09557 - (SZP) - Telemedicína - videokonzultace vzdáleným přístupem, 176 bodů. Tento výkon je nutno nasmlouvat. Omezení frekvencí je 1/den; 2/měsíc.

  Přehled aktuálních opatření ZPMV.

   VoZP:

   Pro účely distančního vyšetření ambulantním specialistou jsou 2 možnosti:

   • 09513 - Telefonická konzultace - 76 bodů, hrazena s bodovou hodnotou 2 Kč/bod. Celková úhrada za výkon je 152 Kč.
   • 09557 - (SZP) - Telemedicína - videokonzultace vzdáleným přístupem, 176 bodů. Tento výkon je nutno nasmlouvat. Omezení frekvencí je 1/den; 2/měsíc.

   Přehled aktuálních opatření VoZP.

   OZP:

   oznamuje, že zařadila výkon SZP pro distanční komunikaci lékaře s pacientem 09557 - Telemedicína - videokonzultace vzdáleným přístupem do rozsahu poskytovaných zdravotních služeb automaticky všem ambulantním poskytovatelům, kteří na základě tohoto kroku mohou výkon do konce roku 2020 vykazovat i bez v současné době vráceného podepsaného úhradového dodatku.

   Výkon 09513 je možné vykazovat za standardních podmínek beze změny.

   Přehled aktuálních opatření OZP.

   ZPŠ:

   pro účely distanční komunikace ZPŠ umožňuje vykazovat výkony VZP - tj. 09614 a 09616. Výkony není nutné nasmlouvat.

   Výkon 09513 je možné vykazovat za standardních podmínek beze změny.

    S pozdravem

    Výbor SPGE

    Partneři SPGE
    SPGE, z.s.

    V sadech 1081/4A, Bubeneč
    160 00 Praha

    Tento e-mail jste obdrželi, protože jste se zaregistrovali na našich webových stránkách.

    Odhlásit se