PLB VALDYBOS NAUJIENLAIŠKIS

2018/06

0
0
0
0
0

Birželio 9 d. LRT laidoje Labas rytas  PLB pirmininkė Dalia Henke ir  renginio „Šimtas Lietuvos veidų – sujunkime Lietuvą“  vedėja ir projekto vadovė Jurga Gailūtė kvietė visus pasaulio lietuvius susitikt Vilniuje, Rotušės aikštėje liepos 1 d.! Ateik ir Tu!

0
0

Birželio 25 d. Tautinių mažumų departamente aptarti paskutinių renginio detalių susitiko  renginio „Šimtas Lietuvos veidų – sujunkime Lietuvą“ organizatoriai –  Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ir  Tautinių mažumų departamento atstovai.

0

Nuotraukoje iš kairės: iniciatyvų „Lietuva 4.000.000” ir „Tautiška giesmė aplink pasaulį“ vadovas Raimundas Daubaras, Dalia Henke, Dainų šventės direktorius Saulius Liausa, Jurga Gailiūtė, Vida Bandis, Tautinių mažumų departamento prie LRV atstovas Sigitas Sliažas.

PLB pirmininkė Dalia Henke, PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis, PLB renginio „Šimtas Lietuvos veidų – sujunkime Lietuvą“ vedėja ir viena organizatorių Jurga Gailiūtė dalyvavo Katedros aikštėje atidarytame informaciniame Dainų šventės paviljone vykusioje spaudos konferencijoje, kurios metu buvo pateikta informacija apie artėjančius renginius. Birželio 30 – liepos 6 dienomis Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti skirtos Dainų šventės metu vyks net penkiolika renginių. Vienas iš renginių –  liepos 1 d. Rotušės aikštėje vyksianti šventė „Šimtas Lietuvos veidų – sujunkime Lietuvą“.   

0
0

PLB pirmininkė Dalia Henke pasakoja apie artėjantį XVI PLB Seimą bei nuveiktus 2015–2018 metų PLB valdybos darbus. Pasak Dalios Henke: „tai buvo sėkmingi, be galo darbingi, įdomūs, intensyvūs ir pilni įvairovių treji metai PLB valdyboje. Visiems PLB valdybos nariams neteko nuobodžiauti, iš kiekvieno mūsų ši veikla pareikalavo didelio laiko indėlio bei atsidavimo.“ 

Plačiau skaitykite čia:
0
0

Sujunkime Lietuvą

Liepos 1 d. Vilniaus rotušės aikštėje Pasaulio Lietuvių Bendruomenė, bendradarbiaudama su Tautinių mažumų departamentu, rengia šventę „Šimtas Lietuvos veidų – sujunkime Lietuvą“. Viena iš šio renginio vedėjų ir projekto vadovė Jurga Gailiūtė pasakoja apie artėjantį renginį, jo prasmę. 

Jurga sako: „Tai yra unikalus renginys. Unikalus jau vien todėl, kad pirmą kartą nepriklausomos Lietuvos istorijoje vienoje vietoje vienu metu susirinks Lietuvos tautinės bendrijos ir pasaulio Lietuva. Aš drąsiai sakau „pasaulio Lietuva“, nes kiekvienas iš mūsų yra pasaulio lietuvis, nes jeigu Lietuva yra pasaulio dalis, tai visi gyvenantys joje ir visi, kurie jaučiasi esą lietuviai, yra to pasaulio ir Lietuvos dalis. Taigi susirinks pasaulio lietuviai ir Lietuvos tautinės bendrijos. Susirinks, stebins, dalinsis, džiaugsis, diskutuos, atskleis, kuo gyvena.“ 

Plačiau skaitykite čia:
0

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės XVI Seimas

Liepos 8–11 d. Vilniuje

Vienas svarbiausių įvykių Pasaulio Lietuvių Bendruomenės veikloje – PLB Seimas. Tai yra aukščiausias PLB valdymo organas, šaukiamas kas treji metai. Jis sprendžia visus PLB reikalus, renka pirmininką, valdybą, Kontrolės komisiją ir Konfliktų sprendimo komitetą.

0
0
0

Konferencija „Laisvės byla ir išeivija: palikimas, dabarties rūpesčiai ir lūkesčiai“

Birželio 18 d. PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis dalyvavo nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje vykusioje konferencijoje „Laisvės byla ir išeivija: palikimas, dabarties rūpesčiai ir lūkesčiai.“  V. Bandis savo kalboje pažymėjo: „Prieš trisdešimt metų mes, išeivijos lietuviai, susidūrėme su politiniu lūžiu, kuris mūsų svajones pavertė tikrove, o Lietuvos nepriklausomybės palaikymas per daugelį okupacijos dešimtmečių tapo realiu faktu. Visi dirbusieji Lietuvos labui jau galėjo atvykti į Tėvynę ir prisidėti prie jos stiprinimo. Pagalba ir realia finansine parama visose gyvenimo srityse – nuo Kauno Vytauto Didžiojo universiteto atkūrimo iki verslo vienetų – išeiviai daro įtaką šalies gyvenimui. Nėra nė vienos srities, kuri nebūtų mūsų akiratyje. Džiugu, kad visos problemos ir siūlymai šalies valdymo grandyse būna išgirsti ir pamažu sprendžiasi. Tos problemos ir klausimai, ar pasaulėžiūriniai, ar visai konkretūs ir kasdieniai, pirmiausia liečia kelių kartų, augusių skirtingomis sąlygomis ir išblaškytų po skirtingas šalis, susikalbėjimą ir galimą tikslų ir uždavinių suvienodinimą, esminių Lietuvos ateities krypčių brėžimą kartu.“ 

Plačiau skaitykite čia:

Organizatorių nuotraukos.

0
0

Nuotr. Gediminas Karoblis

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos narys Gediminas Karoblis dalyvavo „Santaros-Šviesos“ suvažiavime, vykusiame  birželio 22–24 dienomis Molėtų rajone, Alantoje.  Savo pranešime Gediminas Karoblis iškėlė retorinį klausimą: „Kas mes ten: profesionalai ar runkeliai?“ Visų pirma jis pristatė „švytuoklės“ sąvoką: tai žmonės, kurie gyvena vienoje vietoje, o dirba kitoje. Švytuoti gali būti skausminga, net jei tai laiko dalijimas: darbo dienomis – toli nuo namų esančioje darbovietėje, o savaitgaliais – namie, šeimoje. „Laikas dabar matuojamas ne kilometrais, o valandomis,“ – kalbėjo G. Karoblis. Švytuoti įmanoma tarp kelių vietų toje pačioje šalyje arba tarp kelių šalių, ir tai nebūtinai tie „globalūs kosmopolitai“, kurie klaidžioja po pasaulį, nerasdami ar net neieškodami savo vietos.

Plačiau skaitykite čia:
0
0

Nuotraukoje iš kairės: Rolandas Žalnierius, Dalia Henke, profesorius Liudas Mažylis, Vida Bandis, Arūnas Teišerskis.

Birželio 26 d. PLB pirmininkė Dalia Henke ir valdybos nariai Vida Bandis, Rolandas Žalnierius ir Arūnas Teišerskis dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos organizuotame Užsienio lietuvių bendruomenių švietimo tarybų pirmininkų, lituanistinio švietimo įstaigų atstovų ir lituanistikos centrų dėstytojų forume „Lituanistinio švietimo pamokos: šimtmečių jungtys“. Forume dalyvavo atstovai iš 28 šalių.

0
0

Birželio 1–3d. Danijoje, Vejlės mieste vyko sąskrydis „Draugystės tiltas.“ Sąskrydžio tema „Lietuviai pasaulyje – 100 istorijos kaladėlių“. Tai buvo žvilgsnis į istoriją ir ją kūrusius bei tebekuriančius žmones. „Draugystės tiltas“ – tai tarptautinis Europos lituanistinių mokyklų vasaros sąskrydis, į kurį kviečiami šių mokyklų mokiniai, tėvai ir mokytojai, lietuvių bendruomenių, diplomatinių atstovybių bei Lietuvos vyriausybinių organizacijų atstovai.

Sąskrydyje dalyvavo ir susirinkusius pasveikino Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henke.

Organizatorių nuotraukos.

0

Lietuviai pasaulyje kviečiami giedoti 100-mečio „Tautišką giesmę“

0
0

Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimas - didelių idėjų ir geros muzikos festivalis - kas dvejus metus visus lietuvius kviečia į Prienų rajone esantį „Harmony Park“. 

Pažinsi (o jei jau žinai, tai išgirsi ar pakalbinsi) mūsų tautiečius, veikiančius neįtikėtinus dalykus. Tai pasaulyje pripažinti mokslo daktarai, menininkai, verslininkai ir daugybė kitų veidų. Įkvėps Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henke, užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius, Global Lithuanian Leaders vadovė Kotryna Stankutė ir kiti.

0

Skaitykite „Pasaulio lietuvį“!

Facebook
PRENUMERUOTI

PLB valdyba

PLB pirmininkė Dalia Henke

El. paštas: pirmininke@plbe.org

PLB atstovybė Lietuvoje: Gedimino pr.53, 

Seimo III rūmai, 212 k. Vilnius

El. paštas: plbav@lrs.lt

www.plbe.org

www.pasauliolietuvis.lt

SHARE FORWARD
MailerLite