Ericastiftelsens nyhetsbrev

NYHETSBREV FRÅN ERICASTIFTELSEN

Distansundervisning

Utifrån rekommendationerna om åtgärder för att minska smittspridning håller vi all undervisning på distans. Vi följer noga Folkhälsomyndighetens rekommendationer och öppnar utbildningsverksamheten igen för undervisning i våra lokaler när så blir möjligt.

Utbildning inom högskoleverksamheten

I höst startar en ny kurs i Mentaliseringsbaserad psykoterapi för barn (MBT-C),

Tidsbegränsad MBT-C är en psykoterapiform i åldern 5 - 12 år. Kursen vänder sig till legitimerade psykoterapeuter och sökande med grundläggande psykoterapiutbildning som arbetar med behandling av barn och deras omsorgspersoner inom barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet eller andra behandlingsverksamheter. Kursen är ackrediterad som 2 specialistkurser för psykologer av Sveriges psykologförbund. Kursen startar 11 november. Sista anmälningsdag 16 oktober.   

En ny kursomgång av vår Grundläggande utbildning i psykoterapi (GPU, 60 hp) startar i augusti. Intresset och söktrycket för denna utbildning var som vanligt mycket högt. Ansökningstiden har gått ut och 16 kursdeltagare är antagna.

Uppdragsutbildningar att söka nu

Adult Attachment Interview (AAI)

Adult Attachment Interview (AAI). Kursen hålls den 9 - 29 november. Kursledare. är professor Pehr Granqvist och docent Tord Ivarsson. Sista anmälningsdag 17 augusti.

Psykisk ohälsa hos barn och unga

Psykisk ohälsa hos barn och unga, 7.5 hp. Kursen hålls i samarbete med Ersta Sköndal Bräcke Högskola vid Campus Ersta. Kursen startar 11 september. Mer information hittas via denna pdf. Sista anmälningsdag 14 augusti.

Child-Parent Psychotherapy

Child-Parent Psychotherapy (CPP), 20 hp, startar 14 september. CPP är en evidensbaserad behandlingsmetod för traumatiserade barn i åldern 0-6 år. Den rekommenderas som insats efter utsatthet för olika former av våld och övergrepp, förlust, omsorgssvikt, olyckor och katastrofer. Kursen är ackrediterad som 2 specialistkurser av Sveriges Psykologförbund. Sista anmälningsdag 17 juni

EMDR med inriktning på barn och unga

EMDR med inriktning på barn och unga, 20 hp startar 2 september. EMDR är en av de terapimetoder som har starkast evidens för behandling av PTSD och andra traumarelaterade störningar och som rekommenderas internationellt vid behandling av PTSD. Kursen är ackrediterad som 2 specialistkurser av Sveriges Psykologförbund. Sista anmälningsdag 17 juni.

Interpersonal Psychotherapy – adolescent

Interpersonal Psychotherapy – adolescent (IPT-A), 15 hp med fokus på behandling av deprimerade tonåringar startar i januari 2021. Kursen syftar till teoretisk grundkunskap om IPT-A samt praktisk tillämpning och ger efter godkänd kurs ackreditering på A och B nivå i enlighet med den svenska IPT-föreningens ackrediteringsregler. Kursen är ackrediterad som specialistkurs av Sveriges Psykologförbund. Sista anmälningsdag 2 november.

Du kan läsa mer om kurserna och hitta information om anmälan på vår hemsida.

Kostnadsfri konsultation för dig som arbetar med barn och unga

Vi erbjuder konsultation i frågor om barns och ungas psykiska hälsa, utveckling och inlärning. Yrkesverksamma i exempelvis förskola, skola, övriga pedagogiska verksamheter liksom socialtjänst och habilitering är välkomna att kontakta oss.

Vi kan bidra med råd, stöd och vägledning till dig som vill utveckla verksamhet och yrkeskompetens. Det kan gälla en grupp eller enskilda barn/unga. Samtalen kan exempelvis handla om bemötande, förhållningssätt, särskilda insatser och utformning av miljön för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar  beteendeproblem eller annan problematik som väcker frågor. Hur barn och unga som drabbats av svåra påfrestningar och trauma kan stödjas är andra vanligt förekommande frågor.

Konsultationerna finansieras av Region Stockholm och är kostnadsfria. Mer information på vår hemsida.

Facebook Instagram

Ericastiftelsen

info@ericastiftelsen.se

08-402 17 60

www.ericastiftelsen.se

LIKE TWEET FORWARD