2022#6 lezing, naamgeving brug en schenking

Lezing Wanda Zevenboom 27 november 14:00 uur, Zeeuws Museum, Middelburg

Klik hier om u aan te melden

In de jaren 1970 verdiepte Harry van Kruiningen zich in het leven van wieren en algen, dat hij bestudeerde onder de microscoop. Zijn toenmalige docent dr. Wanda Zevenboom vertelt in haar lezing over Van Kruiningen’s periode als student Microbiologie. Zevenboom is in 1980 gepromoveerd bij de vakgroep microbiologie Universiteit van Amsterdam. Tot aan haar pensioen in 2014 was zij projectleider nationaal en internationaal Noordzeebeheer bij Rijkswaterstaat Noordzee / Zee & Delta. Deze lezing is onderdeel van Grafiek2022. 

Tijdens de lezing zullen enkele werken te zien zijn en wordt er een publicatie gepresenteerd met een beknopt overzicht van de twee series. De lezing is gratis toegankelijk; raadpleeg voor toegang tot het museum de website van het Zeeuws Museum.

De lezing is georganiseerd door Virusgrafiek, de stichting Harry van Kruiningen en het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen.

 

[Blauwwier (bacterie)], 1977. Kleurenets op papier, 33 x 44 cm, (Ontstaan van het leven) particuliere collectie © foto Ulco Janssen

De 'Harry van Kruiningenbrug'

Na jaren van vragen en herinneren is het nu eindelijk gelukt: in stadsdeel Amsterdam Oost wordt een brug vernoemd naar Harry van Kruiningen. Het gaat om brug 2360 bij de hoek Oranje-Vrijstaatkade / Polderweg.

Dat is vlakbij het adres waar Van Kruiningen heeft gewoond, de Laplacestraat. Het is ook vlakbij de tunnel die Van Kruiningen heeft vastgelegd in Tunnelbouw. Dit schilderij hangt momenteel op zaal bij de vaste collectie van het Stedelijk Museum Amsterdam.

We hopen het naambordje in het voorjaar feestelijk te onthullen.

Schenking

De stichting wil graag de biografe van Harry van Kruiningen, Annemieke Jurgens, hartelijk bedanken voor de schenking van een groot deel van haar onderzoeksliteratuur, enkele tentoonstellingscatalogi en primaire werken, geschreven en geïllustreerd door Van Kruiningen. De stichting stelt dit zeer op prijs en kan deze werken gebruiken in tentoonstellingen. Ook stelt de stichting deze literatuur beschikbaar voor onderzoek. Voor informatie kunt u contact opnemen met info@harryvankruiningen.nl.

Een lijst van deze literatuur vindt u in Worldcat.

Stichting Harry van Kruiningen

MailerLite