FACHOWY PERSONEL PODSTAWĄ DZIAŁANIA KAŻDEJ APTEKI

W związku z opublikowanym 10. stycznia 2018 r. w Dzienniku Gazecie Prawnej artykułem "Apteka bez Aptekarza" wyrażamy swoje zaniepokojenie brakiem właściwego nadzoru ze strony niektórych Wojewódzkich Inspektorów Farmaceutycznych, w szczególności w zakresie kontroli dotyczącej zapewnienia pełnej obsady fachowego personelu w aptekach ogólnodostępnych.

W ocenie Naczelnej Rady Aptekarskiej, brak odpowiedniej liczby farmaceutów niezbędnych do właściwego funkcjonowania danej placówki, narusza obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa farmaceutycznego, co w konsekwencji może doprowadzić do zagrożenia zdrowia lub życia pacjentów.

Zaistniała sytuacja budzi niepokój ze strony samorządu aptekarskiego, dlatego Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, spotkała się z Głównym Inspektorem Farmaceutycznym w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Podczas spotkania prezes NRA uzyskała zapewnienie, że Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna przeprowadzi postępowanie wyjaśniające i zweryfikuje pracę Wojewódzkich Inspektorów Farmaceutycznych w tym zakresie.

Tomasz Leleno
Rzecznik Prasowy
Naczelnej Izby Aptekarskiej

Podsumowanie rynku farmaceutycznego Grudzień 2017

Barometr PEX PHARMASEQUENCE

Poznaj szczegóły

Rapotr IQVIA Poznaj szczegóły

Konferencja "Farmacja szpitalna w praktyce"

13.01.2018 roku w Krakowie na Wydziale Farmaceutycznym CMUJ odbyła się konferencja, na której między innymi farmaceuci opowiedzieli o swoich pobytach na stażach w uniwersyteckich aptekach szpitalnych w Hiszpanii. Poruszano także tematy związane z produkcją leków cytostatycznych oraz żywienia pozajelitowego w polskich szpitalach czy leczeniem żywieniowym. W konferencji udział wzięła prezes NRA Elżbieta Piotrowska-Rutkowska oraz sekretarz NRA Barbara Jękot.

O współpracy z polskimi farmaceutami opowiadają także hiszpańscy lekarze: dr Andrés Navarro Ruiz oraz dr Xavier Bonfont.  Kliknij tu

Obowiązek sprawozdawczy dla aptek i punktów aptecznych

Urząd Statystyczny w Krakowie informuje, że z dniem 8 stycznia 2019 r. na Portalu Sprawozdawczym Głównego Urzędu Statystycznego został udostępniony formularz elektroniczny ZD-5 Sprawozdanie apteki i punktu aptecznego (stan w dniu 31 XII 2017r.). Obowiązkiem sprawozdawczym zostały objęte wszystkie apteki ogólnodostępne, zakładowe oraz punkty apteczne, które działały w dniu 31-12-2017r. Na sprawozdaniu zbierane są dane dotyczące rodzaju placówki, prowadzenia sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych przez Internet, pełnienia dyżurów nocnych, przystosowania jednostki do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz pracujących w głównym miejscu pracy, w tym farmaceutów i techników farmaceutycznych. Więcej szczegółów

Kampania promocyjna XARELTO 15MG i 20MG - wyjaśnienie firmy Bayer

W związku z pojawiającymi się zapytaniami dotyczącymi zasad Kampanii promocyjnej Xarelto 15mg i 20mg x 28 tabl informujemy:

Każda apteka przystępując do Kampanii Promocyjnej i akceptując Regulamin wyraża zgodę na udostępnienie danych jedynie i wyłącznie dotyczących produktów Xarelto 28 tabl. 15 mg i 20 mg. Ponadto, zakres raportowania nie obejmuje danych osobowych pacjenta, w tym numeru PESEL. Weryfikacja poprawności wprowadzonych numerów PESEL jest wykonywana wyłącznie lokalnie, na poziomie apteki. Program apteczny w żaden sposób i w żadnej formie nie przekazuje numerów PESEL poza system apteki. Ani Bayer ani Kamsoft nie widzą numeru PESEL wpisanego do systemu przez aptekę celem weryfikacji transakcji. Czytaj dalej

Trzy wnioski o zezwolenie w trybie specjalnym, jeden już rozpatrzony odmownie

W 2017 roku do Ministra Zdrowia wpłynęły trzy wnioski w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie apteki z pominięciem ustawowych ograniczeń demograficznych i geograficznych: dwa z Wielkopolski i jeden z województwa dolnośląskiego. Jak do tej pory decyzję podjęto tylko w sprawie jednego z nich...   Czytaj cały artykuł

Kontrola suplementów diety zakwestionowała 20% z nich

Inspekcja Handlowa sprawdziła, czy informacje na opakowaniach suplementów diety lub stronach internetowych nie wprowadzają konsumentów w błąd co do właściwości produktów. Kontrola odbyła się w II kwartale 2017 roku u 80 przedsiębiorców z całej Polski. Jakie były wyniki kontroli? kliknij tu

Nowy Wiceminister Zdrowia

Minister zdrowia Łukasz Szumowski 17 stycznia 2018 r. wręczył Januszowi Cieszyńskiemu nominację na podsekretarza stanu. Wiceminister Cieszyński będzie odpowiedzialny w MZ za informatyzację sektora zdrowia w tym m.in. nadzór nad Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Nowy wiceminister zdrowia ma 29 lat, pracował jako doradca premiera Mateusza Morawieckiego w Ministerstwie Rozwoju i Ministerstwie Finansów, a w latach 2016-17 kierował Departamentem Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Rozwoju.

Może Cię zainteresować...

Wykaz produktów zagrożonych brakiem dostępności na terytorium RP
GIF wycofał z obrotu serię leku Febrisan
NSA - karta stałego klienta to niedozwolona reklama aptek

NIA

ul.Długa 16, 00-238 Warszawa

e- mail: nia@nia.org.pl

tel. (+48 22) 635 92 85; 635 06 70

http://www.nia.org.pl/

Masz uwagi, chcesz zgłosić temat?

iwona.klita@nia.org.pl

MailerLite