Leki najczęściej podrabianym produktem w Unii Europejskiej

60 miliardów euro traci rocznie europejska gospodarka z powodu podrabiania produktów. To 7,5 procent wartości całej sprzedaży w Unii Europejskiej - podaje najnowszy raport Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. 

Urząd w ciągu ostatnich 5 lat śledził koszty ekonomiczne podrabiania produktów w 13 sektorach uznanych za podatne na naruszenia praw własności intelektualnej.

─ Do produktów najczęściej podrabianych i w całej Unii Europejskiej, i w Polsce, należą leki - mówi Tomasz Leleno, rzecznik prasowy Naczelnej Izby Aptekarskiej. I wylicza, że według szacunków Komisji Europejskiej, do 2020 r na rynku znajdzie się ok. 183 mln opakowań sfałszowanych leków, a konsumenci będą wydawać na nie ok 850 mln euro rocznie. Jak dodaje, problem nie omija również Polski – wartość podrobionych leków szacowana jest na ok. 250 mln zł rocznie. Czytaj więcej i posłuchaj audycji na www.polskieradio.pl

To pacjent jest najważniejszy - Narodowa Debata o Zdrowiu

Minister zdrowia Łukasz Szumowski, który jest inicjatorem debaty "Wspólnie dla zdrowia" podziękował 13.06.2018r. wszystkim uczestnikom za przybycie na pierwszą, społeczną debatę i podkreślił, że głównym uczestnikiem i współtwórcą systemu ochrony zdrowia powinien być pacjent. W konferencji udział wzięła prezes NRA  - Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

"Podczas tej debaty chciałbym zapytać uczestników, w jaki sposób wydać te pieniądze, żeby pacjent  odniósł największą korzyść ze zwiększonych nakładów - mówił profesor Szumowski "Mamy bardzo mocną polityczną deklarację, że zdrowie jest priorytetem tego obozu rządzącego. W latach 2018-2024 publiczne wydatki na ochronę zdrowia wyniosą 830 mld zł. To gigantyczne środki, które chcemy przeznaczyć na zdrowie Polaków - dodał. Więcej na temat debaty na stronie www.gov.pl

Kara ma dyscyplinować! Tu nie chodzi o odwet. Rozmowa z mgr farm. Anną Włodarczyk – Przewodniczącą Naczelnego Sądu Aptekarskiego

Jakie przewinienia najczęściej popełniają farmaceuci? Czy kary, jakie nakładane są w trakcie postępowań dyscyplinarnych, spełniają swoją rolę? O funkcjonowaniu sądów aptekarskich w Polsce rozmawiamy z mgr farm. Anną Włodarczyk – Przewodniczącą Naczelnego Sądu Aptekarskiego.

Czy sądy aptekarskie mają dużo pracy? Ile wyroków wydają rocznie w całej Polsce?

Anna Włodarczyk: Liczba wydawanych orzeczeń przez okręgowe sądy aptekarskie w poszczególnych latach jest oczywiście różna. W 2017 roku wydano ich ok. 75, natomiast jak do tej pory, w 2018 roku – 14 orzeczeń, a 20 spraw jest w toku. To wskazuje, iż w tym roku postępowań prowadzonych przez okręgowe sądy aptekarskie powinno być znacznie mniej niż w ubiegłym. Średnia liczba spraw prowadzonych przez jeden okręgowy sąd aptekarski to około czterech rocznie, z tym że rozłożenie prowadzonych postępowań na izby jest bardzo różne i zależy m.in. od wielkości samej izby, a co za tym idzie, od liczby farmaceutów na terenie danego regionu. Oczywiście największą liczbę spraw prowadzi Naczelny Sąd Aptekarski, bowiem działa jako sąd odwoławczy od orzeczeń OSA, ponadto prowadzi postępowania pierwszoinstancyjne w przypadkach przewidzianych ustawą.

Jakie sprawy trafiają do Naczelnego Sądu Aptekarskiego i ile ich było np. w zeszłym roku?

AW: O tym jakie sprawy trafiają do Naczelnego Sądu Aptekarskiego rozstrzygają obowiązujące przepisy. Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991r. o izbach aptekarskich w art. 45 wskazuje, iż „członkowie samorządu aptekarskiego podlegają odpowiedzialności zawodowej przed sądami aptekarskimi za postępowanie sprzeczne z zasadami etyki i deontologii zawodowej oraz przepisami prawnymi dotyczącymi wykonywania zawodu aptekarza".

Z powyższego wynika więc, iż zakres spraw jakimi zajmuje się Naczelny Sąd Aptekarski, mówiąc najogólniej dotyczy zachowania członków samorządu aptekarskiego, sprzecznego z zasadami etyki i deontologii zawodowej oraz przepisami prawa dotyczącymi wykonywania zawodu aptekarza. Czytaj cały wywiad na mgr.farm

GIS: na rynku jest coraz więcej niebezpiecznych suplementów diety

Ponad 6 proc. suplementów diety skontrolowanych w ubiegłym roku przez Państwową Inspekcję Sanitarną zostało zdyskwalifikowanych ze względu na jakość zdrowotną - wynika z danych przekazanych PAP przez Główny Inspektorat Sanitarny.

W Polsce działają 202 wytwórnie i 676 hurtowni suplementów diety. Państwowa Inspekcja Sanitarna przeprowadziła w nich w 2017 r. łącznie 1032 kontroli. W ich następstwie jej organy wydały 178 decyzji administracyjnych, z czego 47 skierowano do wytwórców suplementów diety, a 131 do hurtowni. Wydano też 38 decyzji zakazujących wprowadzania do obrotu różnych produktów kwalifikowanych do grupy suplementów diety. Czytaj więcej na www.rynekzdrowia.pl

URPL: raport podsumowujący pracę w 2017 roku

Prezes URPL, Grzegorz Cessak opublikował Raport Roczny Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych za 2017 rok. Najliczniejszą kategorią w zakresie leków, stanowiły wnioski dotyczące zmian porejestracyjnych.

Dokument stanowi wymagane przepisami art. 25 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych sprawozdanie z działalności prezesa Urzędu.

W 2017 roku przeprowadzono łącznie 61 inspekcji w zakresie prowadzenia badań klinicznych, w tym 19 inspekcji w ramach współpracy z europejskimi partnerami. Więcej na www.rynekaptek.pl

Ankieta Naczelnej Izby Aptekarskiej

Twój głos jest dla nas najważniejszy. Kliknij i wypełnij.

Jak skrócić kolejki do świadczeń medycznych w Polsce? – debata ekspertów w ramach projektu Razem dla Zdrowia

Kolejki do lekarzy są jak choroba, dlaczego trzeba im zapobiegać, a nie leczyć. To myśl przewodnia 9. warsztatów dialogu społecznego w ramach projektu Razem dla Zdrowia, który został zorganizowany przez Fundację My Pacjenci. W projekcie, od jego powstania aktywnie uczestniczy Naczelna Izba Aptekarska.

Podczas warsztatów zorganizowanych 11. czerwca b.r. w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej gorąco dyskutowano na temat kolejek do świadczeń medycznych, przedstawiano potencjalne rozwiązania, szukano przyczyn i konsekwencji, jakie wiążą się z wydłużonym czasem oczekiwania na wizyty lekarskie czy badania. Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się eksperci w dziedzinie ochrony zdrowia w tym: Minister Zdrowia Łukasz Szumowski, prof. Romuald Krajewski z Centrum Onkologii (Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie), Jacek Gleba MDT Medical i Małgorzata Pietrzak – wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. Czytaj więcej na www.nia.org.pl

Nadużywanie leków jest jedną z najczęstszych przyczyn zgonów

Z wiceprezesem Naczelnej Rady Aptekarskiej - Markiem Tomkowem - w Programie Druga Kawa rozmawiano o pozostającym praktycznie poza kontrolą Rady rynku sprzedaży leków poza apteką. Środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne można kupić w każdym markecie, na stacji benzynowej a nawet w dyskotece - jako dodatek do butelki alkoholu. Wywiad do obejrzenia na www.24opole.pl


Światowy Dzień Krwiodawcy

14. czerwca obchodzimy Światowy Dzień Krwiodawcy. Krew to jeden z najbardziej pożądanych "leków", jakimi dysponuje medycyna. Pomimo znaczącego postępu w nauce nie można jej pozyskać z innego źródła niż drugi człowiek.

Komunikaty

22.06.2018 Katowice - szkolenie

Śląska Izba Aptekarska zaprasza farmaceutów aptek szpitalnych i działów farmacji szpitalnej na spotkanie szkoleniowe pt. "Nowe wytyczne FARMAKOPEI XI i ich implikacja w strukturę i funkcjonowanie aptek szpitalnych". Więcej na www.katowice.oia.pl

2.07.2018 Rzeszów - seminarium

Podkarpacka Okręgowa Izba Aptekarska zaprasza na seminarium, które odbędzie się 2 lipca 2018 roku o godz. 10.00 w Rzeszowie. W programie wykład dr n. farm. Miki Gajewskiej z Zakładu i Katedry Farmacji Stosowanej GUMed na temat sporządzania leków w aptece w świetle znowelizowanych przepisów Farmakopei Polskiej XI. Więcej na www.poia.pl

NIA

ul.Długa 16, 00-238 Warszawa

e- mail: nia@nia.org.pl

tel. (+48 22) 635 92 85; 635 06 70

http://www.nia.org.pl/

Masz uwagi, chcesz zgłosić temat?

iwona.klita@nia.org.pl

Unsubscribe

MailerLite