Rydbo Saltsjöbads nyhetsbrev

Nyhetsbrev # 3 - 24 maj 2017

Bryggiläggning 3 juni

Så var det dags igen för säsongsöppningen av Stora Badet. Lördagen 3:e juni kl. 10.00  hjälps vi åt att baxa ner flotte och bryggor i vattnet. Nytt för i år är att vi också byter ut de trasiga länsarna mot nya röda garnblåsor som markering mot båtlivet. Väl mött med solsken i blick och blå himmel som bakgrund.

Skippa gymet den dagen och ta med en spade så hjälps vi till att skotta ut sanden som sandbåten har levererat. Välkomna!

Vägarna

Styrelsen har haft kontakt med en konsult från REV (Riksförbundet Enskilda Vägar) som har varit och tittat på våra vägar och lämnat en åtgärdsplan. Den är långsiktig och kommer att genomföras på sikt. Några omfattande åtgärder kommer inte att vidtas i år då vägarna fortfarande är utsatta för omfattande byggtrafik med anledning av all byggnation som fortfarande pågår i området. Men sedvanligt underhållsarbete kommer förstås att ske. Grusvägarna kommer att hyvlas och dammbekämpas med samma naturvänliga och långtidsverkande medel som användes föregående år och vägtrummorna kommer att spolas igenom. En översyn av Norsundsvägen kommer också ske enligt årsmötesbeslut.

Sandleverans 25:e maj

Den 25:e maj kommer den beställda sanden till Stora och Lilla badet samt Badudden och till er andra som anmält att ni ville ha sand till era tomter.

Vägbelysning

Styrelsen kommer nu att påbörja arbetet med att sätta upp fem lyktor på de platser som bestämdes på årsmötet.

Att det inte projekteras för vägbelysning i området närmare Svinningevägen beror på att det finns planer från kommunens sida på att överta Svavelsövägen från fotbollsplan mot Svinningevägen.

Brevlådor

I vårt område råder regler för utdelning av post via lantbrevbärare. Det innebär att brevbäraren delar ut post vid vissa stoppställen – ställningarna där brevlådorna sitter bredvid varandra.

Du som fastighetsägare kan alltså INTE sätta upp en brevlåda vid din egen tomtinfart utan du är hänvisad att sätta upp din brevlåda vid närmaste stoppställe.

Stoppställena får inte heller flyttas utan de ska vara placerade som de är nu. Ni som har era brevlådor tillsammans på ett stoppställe ansvarar gemensamt för ställningens underhåll och ska också bereda plats om så behövs för ytterligare brevlåda.

Styrelsen återkommer inom kort med mer information.

Båtplatser

Årsmötet 2017 beslutade att medlemar som har båt vid brygga på föreningens mark ska betala en avgift för detta till föreningen. Avgiften kopplas till dem som har ett avtal om bryggan med föreningen. Avgiften är 500 kronor per år och kan komma att gälla från den 1 januari 2018.

Midsommar

I år är det Lillsundsvägen som håller i midsommarfirandet på Lillsundsängen. Det ryktas att planeringen redan är i full gång.

Fakturor

Som du säkert märkt så har vi från och med i år fakturerat via e-post. Påminnelse har dock skickats ut via post i år. Fr o m nästa år kommer all fakturering och ev påminnelse att ske via e-post.

Du som inte har någon e-post angiven – hör gärna av dig till oss om detta. Föreningen sparar mycket på att skicka ut via e-post!

Datum i kalendern

 3 juni - Bryggiläggning & Cykelfest

23 juni - Midsommarfirande (Lillsundsvägen arrangerar)

Styrelsen i maj genom Marianne Lidbrink

Rydbo Saltsjöbads Väg & Fastighetsägareförening

Mer information finns alltid på www.rydbosaltsjobad.se eller på vår Facebooksida