EkoNu 3.0 nyhetsbrev - Mars 2021

EKOTANKESMEDJA 2021 goes online!

Nytt koncept för den traditionella Ekotankesmedjan – i år ordnas den som en tredelad webbserie i mars via Microsoft Teams.

***

I fjol ställdes den populära ekotankesmedjan tyvärr in på grund av Covid-19 pandemin och i vår måste vi acceptera att pandemiläget inte ännu blivit bättre. Så vi får leva ett tag till med att inte kunna träffas fysiskt. Därför har nu arrangörerna Projekt EkoNu 3.0 och Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund, SLC tagit beslutet att genomföra Ekotankesmedja 2021 via webben.

Det blir ett annat upplägg på ekotankesmedjans program, istället för en heldag blir det nu en serie av kortare föreläsningar på ca 2h/dag inklusive diskussion. Ett mångsidigt program utlovas under huvudtemat ”kolinlagring och regenerativ odling på ekogården” med föreläsare från Finland, Sverige och Kanada. Även aktuellt kring ekomarknaden, stödberedningen och nya ekoförordningen behandlas under dagarna.

 

DAG 1/3

Under ekotankesmedjans första dag, måndag 15.3. kl. 14:00-16:00 är temat – Ekospannmålsmarknaden, nya ekoförordningen och stödpolitik.

Dagens föreläsare är Anna Schulman, överinspektör Jord- och skogsbruksministeriet, Rikard Korkman, ombudsman SLC och Susann Rännäri, verksamhetsledare Luomuliitto.

TIDTABELL:
14:00 – 14:15 Välkomsthälsning och öppning av Ekotankesmedja 2021 (dagens moderator/EkoNu 3.0)

14:15 – 14:45 Inför nästa programperiod, Anna Schulman
>diskussion/frågor

14:50 – 15:20 Ekomarknaden och ekospannmålsbalansen 2021, Rikard Korkman
>diskussion/frågor

15:25 – 15:55 Förändringar i ekoförordningen och Luomuliittos målsättningar, Susann Rännäri
>diskussion/frågor

16:00 Avslutningsord/sammandrag (dagens moderator)

 

DAG 2/3

Ekotankesmedjans andra dag, onsdag 17.3. kl. 10:00-12:00 fokuserar på kolinlagring och praktiska erfarenheter från Sverige.
Vi har från Sveriges lantbruksuniversitet med oss Thomas Kätterer, professor i systemekologi, som redogör för teorin och potentialen av kolinlagring i jordbruksmark baserat på långliggande försök i bland annat Sverige. Erfarenheter av kolinlagring i praktiken, exempel Gröna fältet på Slätte gård, kommer projektledare Olle Ryegård för Slätte Ekodag att dela med sig av. Vi avslutar dagen med att höra vad som är på gång i Finland genom Carbon Action Svenskfinland och Anne Antman, projektchef, BSAG.

TIDTABELL:
10:00 Välkomsthälsning (dagens moderator)

10:05 – 10:35 Kolinlagring i jordbruksmark, Thomas Kätterer
>diskussion/frågor

10:45 – 11:20 Kolinlagring i praktiken, exempel Gröna fältet på Slätte ekogård, Olle Ryegård
>diskussion/frågor

11:30 – 11:50 Nytt från Carbon Action Svenskfinland, Anne Antman
>diskussion/Frågor

16:00 Avslutningsord/sammandrag (dagens moderator)

 

DAG 3/3

Under Ekotankesmedjans sista dag, onsdag 24.3. kl. 17:00-19:00 fokuserar vi på verktygen Holistic Management, regenerativ odling och att integrera betesdjur för jordhälsan.
Vi har med oss Blain Hjertaas från Saskatchewan, Kanada. Blain är tredje generationens jordbrukare och för ungefär 20 år sedan övergick han från konventionell högteknologisk spannmålsproduktion till holistiska principer med mångsidiga vallar och rotationsbete. Efter att ha sett de positiva förändringarna i gårdens jordbruksmark, utvecklade han en passion för markhälsa och började själv lära ut hur man genom att byta odlingssätt kan hjälpa till att regenerera landskapet.
Fredrik von Limburg Stirum från Koskis ekogård presenterar hur man kan bygga upp djurhållningen och betesstrategin i Finland med hjälp av Holistic Management.

TIDTABELL:
17:00 Välkomsthälsning (dagens moderator)

17:05 – 18:05 Regerenative Livstock Farming/Grazing Principles(Holistic management), Blain Hjertaas (engelska)
>Diskussion/Frågor

18:20 – 18:50 Holistic Management på Koskis Gård, Fredrik von Limburg Stirum
>Diskussion/Frågor

19:00 Avslutningsord/sammandrag (dagens moderator)

------------------------

Ekotankesmedjan är gratis och öppen för alla intresserade, ekologiska som konventionella producenter och aktörer.

Anmälning till alla tre tillfällena eller en enskild dag till micaela.strom@nsl.fi eller ann-sofi.ljungqvist@yrkesakademin.fi.
Efter anmälan får du en mötesinbjudan till din e-post och via länken ansluter du till webbinariet som äger rum via Microsoft Teams. Länken till mötet skickas ut en dag före webbinariet.

VARMT VÄLKOMNA!

--------------------------

-------------------------

-----------
Kom ihåg, att du enkelt kan avsluta prenumerationen av projekt EkoNu 3.0 ´s nyhetsbrev. Detta gör du, genom att välja åtgärden ”Avsluta prenumerationen” i sluttexten av detta nyhetsbrev. 


Yrkesakademin | PB 40, 65450, Vasa
Detta nyhetsbrev skickades till | Avsluta prenumerationen | Vidarebefordra detta E-mail till en vän
Skickat med MailerLite