view_in_browser
Aktualności Farmacja Samorząd Prawo
Newsletter NIA
Aktualnie, Regularnie, Przystępnie
Weryfikacja autentyczności leków
nia.org.pl
Komunikat dotyczący stosowania rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/161

W związku z bardzo licznymi pytaniami i monitami farmaceutów dotyczącymi wejścia w życie w dniu 9 lutego 2019 r. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/161 z dnia 2 października 2015 r. uzupełniającego dyrektywę 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady przez określenie szczegółowych zasad dotyczących zabezpieczeń umieszczanych na opakowaniach produktów leczniczych stosowanych u ludzi (Dz.U.UE.L.2016.32.1 z dnia 2016.02.09), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Naczelna Izba Aptekarska zwraca uwagę na następujące okoliczności:

Przede wszystkim podkreślić należy, że Rozporządzenie ma zastosowanie do „produktów leczniczych, które zostały dopuszczone do sprzedaży lub dystrybucji” od 9 lutego 2019 r. Zdaniem Naczelnej Izby Aptekarskiej zwrot „dopuszczone do sprzedaży lub dystrybucji” oznacza czynność zwolnienia serii danego produktu leczniczego. Czytaj cały komunikat na www.nia.org.pl

gif.gov.pl
Informacje GIF dotyczące obowiązku serializacji produktów leczniczych

Od 9 lutego br. przedsiębiorcy mają obowiązek umieszczania na opakowaniach produktów leczniczych unikalnego identyfikatora oraz zabezpieczenia przed naruszeniem opakowania. Obowiązek ten dotyczy prawie wszystkich produktów wydawanych z przepisu lekarza (na receptę) i określonych produktów wydawanych bez recepty (omeprazole).

Obowiązki dot. „serializacji” zostały wprowadzone Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2016/161. Jest ono bezpośrednio stosowane, co oznacza, że nie potrzeba dodatkowych aktów prawnych do ich wprowadzenia, gdyż rozporządzenie samo w sobie stanowi podstawę prawną nowych obowiązków.

Zabezpieczenia, w połączeniu z systemem baz gromadzącym informacje o produktach leczniczych z terenu Unii Europejskiej, mają za zadanie przeciwdziałać obecności sfałszowanych produktów leczniczych w legalnym łańcuchu dystrybucji. Gwarantują tym samym Pacjentom większą pewność, że leki które otrzymują w aptece pochodzą z legalnego źródła dystrybucji. Nowe rozwiązania nie mogą w żaden sposób wpływać na dostępność produktów leczniczych. Czytaj dalej na www.gif.gov.pl

nmvo.pl
Komunikat Fundacji KOWAL w kwestii weryfikacji produktów leczniczych

(…) Należy zatem podkreślić, że obowiązki wynikające z rozporządzenia delegowanego mają zastosowanie wyłącznie dla opakowań zwolnionych do obrotu od 9 lutego 2019 roku. Pojawienie się alertu dla serii zwolnionych do obrotu przed 9 lutego 2019 roku należy potraktować jako alert fałszywie dodatni. Alert ten nie może bowiem stanowić przeszkody w wydaniu leku pacjentowi, ponieważ serie te nie podlegają obowiązkom wynikających z rozporządzenia delegowanego. W sytuacji braku innych przesłanek do niewydania leku pacjentowi, produkt leczniczy z tych serii powinien być wydany. Każdy przypadek alertu fałszywie dodatniego będzie jednak analizowany przez Fundację KOWAL, a w sytuacji potwierdzenia prawdopodobieństwa sfałszowania przekazany organom Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej. (..)

Przeczytaj cały komunikat
Fundacja KOWAL informuje o statusie certyfikacji

Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków (Fundacja KOWAL) sfinalizowała dwuetapową certyfikację – wysyłając drogą pocztową oraz e-mailową dane dostępowe do pobrania certyfikatów do wszystkich Użytkowników Końcowych, figurujących w bazie CSIOZ.

Aktualnie zespół Fundacji pracuje nad bieżącym uzupełnianiem nadesłanych przez Użytkowników Końcowych adresów e-mail, których brakowało w Rejestrach Medycznych CSIOZ lub były podane w rejestrach błędnie. Zespół weryfikuje również otrzymane zwroty, ponownie przesyłając korespondencję dostępową.

Najważniejsze informacje na temat Dyrektywy fałszywkowej znajdziesz tutaj

Do wyznaczonego terminu obowiązywania nowych przepisów i rozpoczęcia prowadzenia weryfikacji autentyczności leków pozostało:

Days
Hours
Minutes
Seconds
Aptekarz Polski wydanie specjalne – O dobrej praktyce weryfikacji leków w aptece ogólnodostępne oraz aptece szpitalnej

Pobierz wydanie specjalne w formacie PDF

Aptekarz Polski nr 149 (127e) styczeń 2019

Pobierz najnowsze ywdanie Aptekarza Polskiego w PDF

Aktualności
nia.org.pl

Ustawa o Zawodzie Farmaceuty potrzebuje Twojego podpisu

Całe środowisko czeka na zakończenie procesu legislacyjnego najważniejszej dla farmaceutów regulacji – Ustawy o Zawodzie Farmaceuty. I mimo, iż Zespół ds. Opracowania Projektu Ustawy zakończył swoje prace, a ustawa leży od dwóch tygodni na biurku Ministra Zdrowia, jej los jest niepewny.

Projekt ten jest gwarantem uporządkowania rynku i środowiska. Jest to akt prawny, który pozwala farmaceutom czuć się i pracować bezpiecznie, określa możliwości, kompetencje i zasady funkcjonowania. Przede wszystkim jednak gwarantuje farmaceutom niezależność, której dzisiaj na wielu płaszczyznach tak bardzo brakuje. Ustawa daje też solidne podstawy do wprowadzenia w Polsce opieki farmaceutycznej w polskich aptekach a także określa rolę farmaceutów w szpitalach. Nad przygotowaniem dokumentu przez wiele miesięcy pracowało całe grono ekspertów reprezentujących wszystkie kierunki i obszary farmacji. Samorząd aptekarski traktował ten projekt jako priorytetowy i dołożył wszelkich starań, aby obrał on obecny kształt.

W związku z niepewnością, która towarzyszy nam wszystkim, powstała oddolna inicjatywa środowiska farmaceutycznego. Ma ona na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej oraz resortu zdrowia, na niecierpiącą zwłoki konieczność wprowadzenia projektu Ustawy o Zawodzie Farmaceuty na kolejny etap procesu legislacyjnego. Jest to petycja skierowania bezpośrednio do Ministra Zdrowia, pod którą swoje podpisy składać mogą farmaceuci, technicy farmaceutyczni oraz studenci farmacji. Podpisy zbierane będą do 17 lutego b.r. Następnie petycja wraz z listą popierających je osób, zostanie przekazana bezpośrednio do adresata.

Naczelna Izba Aptekarska zwraca się apelem do wszystkich farmaceutów, techników farmaceutycznych i studentów farmacji o poparcie petycji i złożenie pod nią podpisu.

PODPISZ PETYCJĘ TUTAJ

nia.org.pl

Pierwszy miesiąc e-recepty za nami

Minął ponad miesiąc od dnia, w którym wdrożono w polskich aptekach i punktach aptecznych system e-recepty.  W praktyce oznacza to, że teraz niemal każda zrealizowana recepta, zarówno elektroniczna, jak też papierowa, jest rejestrowana w systemie i udostępniana pacjentowi – po zalogowaniu – na jego osobistym Internetowym Koncie Pacjenta oraz na portalu pacjent.gov.pl.

Podsumowania i statystyki po 30 dniach funkcjonowania wyglądają obiecująco:

  • 99% aptek i punktów aptecznych w Polsce jest już podłączonych do platformy e-zdrowie (P1) i może realizować recepty elektroniczne
  • wpłynęło blisko 190 000 e-recept, z czego aż 2/3 z województwa mazowieckiego
  • obecnie 102 placówki lecznicze z 73 miast w Polsce wystawiają pacjentom elektroniczne recepty i liczba ta każdego dnia rośnie, gdyż do systemu e-zdrowie podłączane są sukcesywnie kolejne podmioty.
  • recepty elektroniczne otrzymało dotychczas ponad 32 000 pacjentów.

Obecnie pacjenci mogą monitorować, którzy lekarze oraz które placówki wystawiają e-recepty. Informacja o nich pojawia się sukcesywnie na stronie mapa.pacjent.gov.pl. Lekarze mogą wystawiać elektroniczne recepty, gdy tylko dopełnią formalności związanych z podłączeniem oprogramowania gabinetowego do systemu e-zdrowie (P1).

nia.org.pl
Wsparcie finansowe na informatyzację aptek szpitalnych

Obecna perspektywa finansowa na lata 2014-2020 realizowana ze środków europejskich przewiduje nakłady na unowocześnienie funkcjonowania placówek medycznych. Tak zapewnia minister Janusz Cieszyński w piśmie przesłanym prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Środki, które przeznaczono na informatyzację służby zdrowia przewidziano w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020. Aby uzyskać wsparcie finansowe na informatyzację aptek szpitalnych należy zgłosić się do właściwego Urzędu Marszałkowskiego.

Dodatkowe wsparcie finansowe mogą uzyskać apteki w województwie mazowieckim, gdzie w listopadzie ubiegłego roku Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego ogłosił konkurs dla podmiotów leczniczych, które posiadają kontrakt z NFZ. W ramach konkursu możliwe jest ubieganie się o fundusze europejskie na rozwój e-usług w aptekach szpitalnych. Termin składania wniosków upływa 5 kwietnia 2019 roku.
UWAGA! Na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji celem poprawy jakości oraz efektywności pracy aptek przeznaczono 8,5 mln złotych. Czytaj więcej na www.nia.org.pl

rynekaptek.pl
Maciej Miłkowski oficjalnie bierze politykę lekową

Minister zdrowia wydał znowelizowane zarządzenie w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Zgodnie z nim, koordynatorem pracy Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji jest Maciej Miłkowski.

Wiceminister koordynuje także pracę Departamentu Systemu Zdrowia oraz Administratora Systemu Monitorowania Wypadków Konsumenckich.

Pod nieobecność Macieja Miłkowskiego zastępuje go wiceminister Zbigniew J. Król.

Czytaj cały artykuł na www,rynekaptek.pl

bydgoszcz.oia.org.pl

Sprawozdanie z XXVI Zjazdu Sprawozdawczego Pomorsko-Kujawskiej OIA w Bydgoszczy

W sobotę 2 lutego, w Bydgoszczy odbył się XXVI Zjazd Sprawozdawczy PKOIA. Na wstępie prezes Małgorzata Pietrzak przywitała wszystkich przybyłych, następnie pogratulowała i wręczyła pamiątkowe albumy autorstwa J.Harasimowicza pani mgr Ewie Szubertowskiej i mgr Adelinie Szczecińskiej, które otrzymały w tym roku tytuł Anioła Farmacji.

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny Beata Stasiak w krótkim wystąpieniu przypomniała wszystkim o obowiązku pracy magistrów w trakcie czynności apteki, oraz o przeprowadzanych kontrolach także w godzinach popołudniowych i w weekendy. Kwiaty i podziękowania w imieniu wszyskich aptekarzy otrzymała długoletnia księgowa pani Maria Zdyb, która przeszła na zasłużoną emeryturę oraz został przedstawiony nowy pracownik biura - pani Julia Bąkowska. Po wyborach prezydium Zjazdu i komisji zjazdowych, nastąpiło sprawozdanie z działalności Rady. Prezes poinformowała między innymi delegatów o powstaniu Forum Młodych Farmaceutów, przedstawiła statystyki dotyczące okresu edukacyjnego oraz podsumowała działalność szkoleniową Izby. Następnie swoje sprawozdania przedstawiła Komisja Rewizyjna, Rzecznik i Sąd. Przed sprawozdaniem Skarbnika i przyjęciem preliminarza Prezes Elżbieta Piotrowska-Rutkowska przedstawiła prezentacje o działalności NRA. Czytaj więcej na www.bydgoszcz.oia.org.pl 

Szkolenia i warsztaty
10 maja 2019, Wisła
Rola farmaceutów w profilaktyce i terapii chorób alergicznych

Polskie Towarzystwo Alergologiczne zaprasza na jednodniowe szkolenie dedykowane farmaceutom obejmujące zagadnienia przydatne w codziennym kontakcie z pacjentem z chorobą alergiczną. Szkolenie odbędzie się w ramach autorskiej inicjatywy Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, jaką jest Dzień Farmaceuty, który odbędzie się 10 maja 2019 r. w trakcie Konferencji Szkoleniowej PTA w Hotelu Gołębiewski w Wiśle.

Głównym celem tego szkolenia jest pomoc w rozeznaniu, gdzie przebiega granica kompetencji w łańcuchu lekarz-pacjent-farmaceuta oraz jak poprawić efektywność tej współpracy dla dobra chorych. Przedstawione zostaną także podstawy różnicowania i charakterystykę najczęstszych chorób alergicznych oraz przeanalizowane kontrowersje dotyczące odpowiedniego dawkowania leków przeciwalergicznych. Prezentacje i warsztaty przygotują najwybitniejsi polscy alergolodzy, liderzy specjalizacji, a jednocześnie praktycy z wieloletnim doświadczeniem klinicznym. Więcej na www.nia.org.pl

18 – 28 lutego 2019, Warszawa
Farmaceuci Bez Granic Polska – warsztaty umiejętności klinicznych już w Polsce!

Farmaceuci bez granic to kurs skierowany do farmaceutów szpitalnych, farmaceutów robiących specjalizacje, aptekarzy (apteki ogólnodostępne), stażystów oraz studentów farmacji. Z powodu dużego zainteresowania, warsztaty odbędą się w 4 terminach w dniach 18 – 28 lutego 2019 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Jak zapewniają organizatorzy, to pierwszy tak merytoryczny kurs w Polsce. Warsztaty będą prowadzone w języku polskim przez ekspertów światowej rangi. Zostaną przedstawione i przeanalizowane praktyczne tematy potrzebne w pracy każdego farmaceuty takie jak: interakcje leków, komunikacja z pacjentem, przeglądy lekowe, czy interwencje farmaceutyczne. Program i prelegenci zostali dobrani specjalnie, aby poszerzyć umiejętności prowadzenia wywiadu z pacjentem i doradzaniu w problemach klinicznych. Aby dowiedzieć się więcej o prelegentach kliknij tutaj.

Share to Facebook Share to Facebook Share to Twitter Share to Twitter Forward email Forward email
Naczelna Izba Aptekarska

ul. Długa 16, Warsaw
Poland

tel. 226350670
nia@nia.org.pl
Anulowanie subskrypcji
MailerLite