Latvijas Universitātes fonds

Kopā varam sasniegt vairāk!

Ik gadu novembris ir īpašs mēnesis ne tikai mūsu valstij, bet arī  Latvijas Universitātes fondam. Stipendiātu godināšana LU Lielajā aulā ir sava veida filantropijas triumfs. Tas ir patiess svētku mirklis, ko rada mecenātu gādība

 

par Latvijas augstāko izglītību, par bagātīgu pienesumu sabiedrības labā.

LU fonds pateicas ikkatram ziedotājam, kurš ir sniedzis ieguldījumu izcilības sekmēšanā!

Ar cieņu
Laila Kundziņa,
LU fonda izpilddirektore

STIPENDIĀTI 2019./2020. AKAD. GADĀ

Intelektuāli bagātā gaisotnē sumināti teju 100 stipendiju ieguvēji

Ar lepnumu par izcilību!

“Būt stipendiātam – tas nav tikai finansiāls atbalsts, tā ir iespēja piebiedroties ļoti motivētu un spēcīgu cilvēku lokam, kas tevi papildina un pilnveido," tā saka divkārtējais LU fonda stipendiju ieguvējs Raivo Vilcāns.

2019./2020. akad. gada stipendiātu bilance:

▶️ kopskaitā 34 stipendiju kopas;

▶️ pirmoreiz piešķirtas 9 jaunas stipendiju kopas;

▶️ visos studiju līmeņos, visās zinātņu jomās noskaidroti 94 stipendiju ieguvēji.

Visi stipendiāti >>

UZZINĀT VAIRĀK
SKATĪT BILDES

VIVAT MAECENATUM CARITAS!

Mēneša mecenāti

Mecenāti – personības, ar kuru labvēlību un gādību LU talantīgākie studenti var saņemt stipendijas, bet pētnieki īstenot zinātniskos projektus!

Pateicībā par ieguldījumu LU attīstībā, ik mēnesi LU fonds dalās stāstos par mecenātu dāsnumu un to pozitīvo ietekmi uz kāda dzīvi.

SEPTEMBRIS

Felsbergu dzimtas ieguldījums LU un humanitāro zinātņu attīstībā

Viens no nozīmīgākajiem LU stūrakmeņiem un pamatlicējiem ir prof. Ernests Felsbergs (1866-1928). Godinot savu vecāku un vectēva ieguldījumu humanitāro zinātņu pētniecībā un pilnveidošanā, LU mecenāts Guntis Bērziņš 1999. gadā radīja piemiņas stipendiju. Mecenāts LU tās nākamajā gadu simtenī velta trīs novēlējumus – būt modernai tās attīstībā, caurvītai ar starptautiskām vēsmām un spējīgai apvienot lietišķo ar praktisko kā zinātniskajā, tā mācību darbā.

LASĪT

OKTOBRIS

LU Gadsimta stipendijas ziedotāji atbalsta “gudrību” jeb studenti Sofiju

Stipendija radīta 2019. gadā par godu Latvijas nacionālās universitātes 100. gadskārtai, tā cildinot gaišākos LU prātus. Vairāki desmiti ziedotāju sniedza ieguldījumu talantīgas LU filozofijas studentes Sofijas A. Kozlovas izaugsmei Grieķu valodas lietpratēji zinās, ka Sofija (no grieķu: sofia) nozīmē “gudrība”. Savukārt Latvijas Universitātes fonds rūpējas par filantropijas pēctecību, ko jau senie grieķi pazinuši kā mīlestību uz cilvēku (no grieķu: philein ton anthropon). No sirds Universitātei!

LASĪT

LATVIEŠU DIASPORAS IEGULDĪJUMS

LU MECENĀTI PASAULĒ

Tautieši, kas ASV rūpējas par Latvijas augstāko izglītību

Jau kopš 2012. gada bezpeļņas organizācija “Friends of the University of Latvia” apvieno latviešu izcelsmes ASV pilsoņus – Latvijas Universitātes atbalstītājus.

Fonda valde aicina atbalstīt Latvijas lielāko zinātnes augstskolu gadu no gada, lai tā arī turpmāk var strauji attīstīties. Lai tā ir stabila un vēl vairāk nostiprina savu līderes pozīciju Baltijas lielāko universitāšu vidū, lai tā būtu konkurētspējīga inovāciju un augstākās izglītības jomā.

UZZINĀT VAIRĀK

Austrālijas latviešu devums Latvijas augstākajai izglītībai

"Latvijā ir gana daudz labu mērķu, kam vēlējos ziedot, tomēr izlēmu par atbalstu Latvijas Universitātei. Kad 1944. gadā desmit gadu vecumā atstāju Latviju, nevarēju iedomāties, ka sava darba mūža lielo daļu pavadīšu akadēmiskajā un zinātniskajā darbā ārzemēs. Šim mērķim arī esmu novēlējis šo ziedojumu,” skaidro mecenāts Dr. med. Jānis Priedkalns, kura vecāki bija LU absolventi.

UZZINĀT VAIRĀK

ZIEDOT IR PATĪKAMI!

ziedot.lu.lv

Izmēģini jau tagad: ātrāki un ērtāki ziedojumi arī lietotnē “Mobilly”

Ziedojums šodien ir ieguldījums rītdienā. LU fonds arvien paplašina iespējas veicināt un sekmēt augstākās izglītības attīstību. Jau tagad LU fonda sadarbības partnera “Mobilly” lietotnē jebkurš tās lietotājs var sniegt ieguldījumu Latvijas Universitātes attīstībā, ziedojot kādam aktuālajam projektam. QR kods >>

Jau kopš 2004. gada Latvijas Universitātes fonds nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas, tā investējot Latvijas nākotnē. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus un pētniekus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī universitātes ēku būvi un rekonstrukciju.

Vivat, crescat, floreat Universitas Latviensis in aeternum!

"Latvijas Universitātes fonds", nodibinājums

Adrese: K. Barona iela 49-24, Rīga, LV-1001

Telefons:  +371 20127040

E-pasts: fonds@fonds.lv

 

www.fonds.lv | www.ziedot.lu.lv

Facebook Linkedin
MailerLite