14 maja - Święto wszystkich Farmaceutów

14 maja to wyjątkowy czas dla wszystkich farmaceutów. To właśnie na ten dzień przypada Międzynarodowy Dzień Farmaceuty, podczas którego farmaceuci składają sobie życzenia, a także biorą udział w regionalnych spotkaniach, konferencjach naukowych i wykładach. Jednak dla zdecydowanej większości z nas ten dzień jest typowym dniem pracy, związanym z obsługą pacjentów, dlatego odwiedzając aptekę w tym szczególnym dniu, pamiętajmy o tym święcie.

Kluczowym wyzwaniem dla naszego środowiska jest wprowadzenie do aptek opieki farmaceutycznej – profesjonalnej usługi, która podniesie komfort zdrowotny pacjentów oraz przyczyni się do skrócenia kolejek oraz odciążenia całego systemu ochrony zdrowia. Efektem pilotażu opieki farmaceutycznej, nad którym pracujemy wspólnie z resortem zdrowia, ma być poprawa skuteczności leczenia pacjenta. Oczywiście dalej osobą odpowiedzialną za cały proces leczenia będzie lekarz, natomiast zadaniem farmaceuty będzie nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii. W szczególności będziemy sprawdzać, czy pacjent przyjmuje leki zgodnie z zaleceniami lekarza i czy przypadkiem w toku leczenia nie doszło do działań niepożądanych, zakłócających cały proces. Wprowadzenie opieki farmaceutycznej do aptek umożliwi pełne wykorzystanie wiedzy i umiejętności przedstawicieli naszego zawodu, zgodnie ze standardami europejskimi. Ważną kwestią jest również wzmocnienie niezależności i podniesienie rangi naszego zawodu, dlatego tak ważne jest uchwalenie ustawy o zawodzie farmaceuty, nad projektem której w ministerstwie zdrowia pracuje zespół, którego jesteśmy członkiem. Liczymy na to, że projekt ustawy ujrzy światło dzienne w połowie tego roku.

Drodzy Farmaceuci, życzę Wam satysfakcji z wykonywanego zawodu, tak aby Wasza wiedza i umiejętności zostały w pełni wykorzystane i docenione. Życzę Wam również realizacji celów, zarówno zawodowych, jak i osobistych.

Z poważaniem,

Elżbieta Piotrowska-Rutkowska

Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

Elżbieta Piotrowska-Rutkowska gościem Programu "Sygnały Dnia" w Jedynka Polskie Radio

Dzięki „ustawie 6 procent”, w systemie znajdzie się dodatkowo ok. 85 mld zł

Ile pieniędzy potrzebuje polska ochrona zdrowia, aby przestało to być przedmiotem zmartwień środowiska medycznego, pacjentów i polityków? To ważniejsze pytanie, na które starali się odpowiedzieć uczestnicy Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Wojciech Kozłowski, partner w kancelarii prawniczej Dentons przypominał w trakcie debaty, że w 2024 roku, według dzisiejszych obliczeń, dzięki „ustawie 6 procent”, w systemie znajdzie się dodatkowo ok. 85 mld zł.

Jak większe pieniądze wprowadzić do systemu? 
- Oczywiście bardzo ważny będzie sposób ich wydawania. Jaki jest pomysł resortu zdrowia na rozporządzenie regulujące tę kwestię? Bo to minister zdrowia będzie decydował o tym, na jakie cele te dodatkowe środki zostaną przeznaczone - zaznaczył prawnik podczas sesji dotyczącej finansowania ochrony zdrowia podczas zakończonego w środę (16 maja) 10. Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC 2018, Katowice, 14-16 maja). Czytaj dalej na rynekaptek.pl

Farmaceutka wydała zły lek dla 5-miesięcznego dziecka. Sprawa trafiła do sądu...

Okręgowy Sąd Aptekarski w Katowicach rozstrzygał sprawę farmaceutki, która realizując receptę na leki dla 5-miesięcznego dziecka, pomyliła krem Dermovate z Dermaveel. Pomyłka została szybko wykryta i naprawiona, jednak dziadek dziecka złożył na farmaceutkę skargę do Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego..

Farmaceutka, która popełniła błąd wydając lek dla dziecka, jest członkinią jednej z okręgowych rad aptekarskich. W rezultacie Naczelny Sąd Aptekarski w Warszawie wyznaczył Sąd Aptekarski w Katowicach do rozpatrzenia tej sprawy. Taka procedura jest stosowana w przypadku przewinień członków samorządu aptekarskiego, aby uniknąć oskarżeń o brak bezstronności Sądu (sprawy członków samorządu danej izby, są rozpatrywane przez sądy innych izb). Czytaj dalej na mgr.farm

Czy duże sieci apteczne stosują agresywną optymalizację opodatkowania? Ile płacą podatku dochodowego? Odpowiedzi w materiałach Panoramy" oraz "Wiadomości". W materiałach również komentarz NIA.

Panorama TVP2 10.05.2018

Wiadomości TVP 10.05.2018

MZ opublikowało kolejną listę leków zagrożonych brakiem dostępności

208 pozycji znalazło się na kolejnym opublikowanym przez Ministerstwo Zdrowia wykazie leków zagrożonych brakiem dostępności.

Znajduje się na nim o ponad 30 pozycji więcej niż na poprzedniej liście z marca tego roku.

Na najnowszym wykazie leków zagrożonych brakiem dostępności znajduje się 208 produktów w różnych postaciach i dawkach. Zgodnie z nowym wykazem może brakować m.in. szczepionki skoniugowanej przeciwko tężcowi, błonicy, krztuścowi, HBV, IPV i Hib, a także niektórych rodzajów insulin. Czytaj dalej

Posiedzenie zespołów ds. pilotażu opieki farmaceutycznej oraz ustawy o zawodzie farmaceuty

Dnia 16.05.2018 r. odbyły się kolejne, czwarte posiedzenia zespołów  ds. pilotażowego wdrożenia opieki farmaceutycznej oraz zespołu, który pracuje nad koncepcją ustawy o zawodzie farmaceuty

W obu spotkaniach udział wzięli przedstawiciele Naczelnej Rady Aptekarskiej. Żywa dyskusja nad ostateczną wersją ustawy oraz dopracowywanie szczegółów pilotażu OF wciąż trwa.    Kolejne posiedzenia zaplanowano na przyszły miesiąc.

Zmiany kadrowe w zespole ds. opieki farmaceutycznej

Minister rozszerzył m.in. skład zespołu o wiceprezesa NIL oraz przedstawicieli organizacji pacjenckich a także powołał nową wiceprzewodniczącą.

W myśl opublikowanej w środę noweli zarządzenia, minister zdrowia włączył do prac zespołu czterech nowych członków: Romualda Krajewskiego – Wiceprezesa Naczelnej Izby Lekarskiej, Mariolę Drozd – przedstawiciela Katedry i Zakładu Farmacji Stosowanej, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, a także Ewę Borek – przedstawiciela Fundacji My Pacjenci oraz Leszka Borkowskiego – przedstawiciela Fundacji Razem w Chorobie. Czytaj dalej

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Odliczamy dni do RODO

RODO a obowiązki aptek - analiza Radcy Prawnego Krzysztofa Baki, koordynatora Biura Prawnego NIA

Od dnia 25 maja 2018 r. aktualizuje się obowiązek stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych” lub „RODO”.

Akt ten stosowany będzie bezpośrednio, bez potrzeby implementowani go do polskiego porządku prawnego, co oznacza, że nie muszą być wydawane polskie ustawy lub rozporządzenia wykonawcze.  Ponadto, zgodnie z art. 91 ust. 3 Konstytucji RP, „jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy konstytuującej organizację międzynarodową, prawo przez nią stanowione jest stosowane bezpośrednio, mając pierwszeństwo w przypadku kolizji z ustawami”. W konsekwencji, przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych mają pierwszeństwo stosowania w przypadku kolizji z polskimi ustawami. RODO ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych w sposób całkowicie lub częściowo zautomatyzowany oraz do przetwarzania w sposób inny niż zautomatyzowany danych osobowych stanowiących część zbioru danych lub mających stanowić część zbioru danych (vide art. 2 ust. 1 RODO). Czytaj dalej na www.aptekarzpolski.pl

Kulisy dymisji w GIF. Rozmowa z Pawłem Trzcińskim

Mam nadzieję, że wyłoniony w konkursie Główny Inspektor Farmaceutyczny będzie sprawował pełnię obowiązków, a nie tylko pełnił obowiązki. Na tym stanowisku potrzebna jest koordynacja z innymi instytucjami – mówi w rozmowie z nami Paweł Trzciński, były rzecznik prasowy GIF.

Długie „bezkrólewie” w GIF to sukces czy porażka?

Paweł Trzciński: Uważam, że to jednak sukces, a składa się na niego to, że wreszcie udało pokazać się złożoność tej instytucji, nagłośnić ją, i pokazać rzeczywistą sytuację. Mogę to porównać do Churchilla, który wygrał wojnę, a stracił stanowisko. My, wspólnie z Panem Niewójtem, od lat chcieliśmy zmienić strukturę inspekcji i pokazać, że przy rosnących zadaniach, np. w 1991 r. było 4 tysiące aptek, a obecnie jest ich 4 razy więcej, a podobnie jest z hurtowniami, nie zmieniła się liczba inspektorów i ich zarobki. Naszym sukcesem jest także i to, że to wreszcie wybrzmiało i zainteresowali się tym rządzący.

Czytaj więcej na politykazdrowotna.com

Aptekarz zawodem zaufania publicznego. Skąd się to bierze?

Około 40 proc. pacjentów kieruje się przy wyborze leków radą aptekarza. Ale, jak przekonują farmaceuci, apteka to nie tylko miejsce, gdzie można kupić lek. To także miejsce, gdzie można liczyć na wsparcie fachowców. Reportaż na ten temat przygotowało TVP Bydgoszcz.

Współczesny aptekarz jest to zawód zaufania publicznego. Powinniśmy kierować się dewizą, że dobro pacjenta jest dla nas najważniejsze, cechować się wielką empatią dla pacjenta, serdecznością. - przekonuje Agnieszka Węsierska, właścicielka apteki w Bydgoszczy. - Pacjent przychodzi do apteki w celu porady. Nasza funkcja doradcza i opieka farmaceutyczna, którą powinniśmy świadczyć wobec naszych pacjentów, jest najważniejsza w naszym zawodzie. A o zdrowie Polacy chcą dbać. Coraz częściej korzystamy z badań profilaktycznych, ale też nadużywamy suplementów i leków.

Czytaj dalej na mgr.farm

Komunikaty...

Komunikat w sprawie obowiązku uzupełnienia informacji o numerze PESEL w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Zgodnie z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1893), w przypadku gdy wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie zawiera numeru PESEL, z wyjątkiem wpisów dotyczących przedsiębiorców, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca uzupełnia wpis o tę daną w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do dnia 19 maja 2018 r.). Po upływie ww. terminu, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej wykreśla przedsiębiorcę, którego wpis nie zawiera numeru PESEL.

OBOWIĄZEK DOTYCZY M. IN. OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH APTEKI W RAMACH INDYWIDUALNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

Czytaj dalej

Produkty lecznicze, dla których zostały wydane (w kwietniu 2018 r.) decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych przesyła w załączeniu zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.

Niniejsze zestawienie przedstawia decyzje wydane w kwietniu 2018 r.  Zestawienie do pobrania tutaj

Apteki ogólnodostępne dalej mogą wydawać produkty lecznicze, wyroby medyczne oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego na podstawie zapotrzebowania podmiotu leczniczego

Mimo że rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych utraciło moc, w aptece ogólnodostępnej dalej można nabyć produkty lecznicze, wyroby medyczne oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego na podstawie zapotrzebowania podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Aby jednak to zrobić, trzeba uzupełnić dotychczasowy wzór zapotrzebowania.Co należy dodać na dotychczasowym wzorze zapotrzebowania

Minister Zdrowia planuje przygotować nowy wzór zapotrzebowania. Do tego czasu można wykorzystać dotychczasowy wzór, na którym dodatkowo należy podać następujące informacje: czytaj dalej

Wydłużony termin nadsyłania zgłoszeń na staże dla farmaceutów w Hiszpanii

W związku z niedopełnieniem obowiązków rekrutacyjnych przez niektórych aplikujących Kandydatów w ramach I tury  rekrutacji do Międzynarodowego Programu Staży Zawodowych dla polskich farmaceutów organizowanego przez  Naczelną Izbę Aptekarską we współpracy z Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria 2018 termin nadsyłania zgłoszeń zostaje wydłużony*  zgodnie z poniższym harmonogramem :

KALENDARZ REKRUTACYJNY-  II TURA

15.05.2018 Rozpoczęcie rekrutacji  Programu
29.05.2018 Zakończenie terminu przyjmowania zgłoszeń
30.05.2018 Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do rozmowy rekrutacyjnej i rozwiązania krótkiego testu językowego*, ogłoszenie listy rezerwowej
06.06. 2018 Rozmowa kwalifikacyjna i test językowy w siedzibie NIA**
07.06.2018 Ogłoszenie wyników rekrutacji

Więcej informacji tutaj

NIA

ul.Długa 16, 00-238 Warszawa

e- mail: nia@nia.org.pl

tel. (+48 22) 635 92 85; 635 06 70

http://www.nia.org.pl/

Masz uwagi, chcesz zgłosić temat?

iwona.klita@nia.org.pl

Unsubscribe

MailerLite