Zobrazit_v_prohlížeči

Parlament by měl po vládě požadovat vyjasnění jak zohlední bezpečnostní kritéria při rozhodování o rozšiřování jaderné elektrárny Dukovany

  • Prezident Miloš Zeman před několika dny navštívil maďarskou jadernou elektrárnu Paks II, jejíž nové bloky bude stavět ruská státní firma Rosatom a financovat ruská vláda dle značně netransparentní a v mnoha ohledech nevýhodné mezivládní dohody mezi Maďarskem a Ruskou federací. Tento model prezident Zeman dlouhodobě prosazuje také pro dostavení nových bloků jaderné elektrárny Dukovany.
  • Před tímto rizikovým scénářem varuje bezpečnostní komunita, jelikož by se tak výrazně navýšila závislost na Rusku, které by tak dostalo do ruky řadu vydíracích pák. Vláda v červnu 2018 vytvořila pracovní skupinu bezpečnostních institucí, které mají vyhodnotit rizika pro národní bezpečnost ČR. Ta připravila zprávu vyhodnocující bezpečnostní kritéria zakázky, která z tendru prakticky vylučují jak ruské, tak čínské státní firmy. Kvůli zpoždění ostatních bodů z usnesení však nyní hrozí, že bude celý proces anulován, a s ním také jak existence bezpečnostní skupiny, tak i platnost její zprávy.
  • Pokud by k takovému rozhodnutí došlo, Rusko i Čína by se opět dostaly do hry o dostavbu Dukovan, a to za podpory Kanceláře prezidenta republiky. Jak ale vyplývá právě ze situace v Maďarsku, České republice by mohla hrozit možnost mezivládní dohody s autoritativním režimem, jenž považuje státy NATO (včetně České republiky) za nepřátelské. Ta by vedle bezpečnostních rizik mohla český strategický sektor energetiky vystavit ekonomicky nevýhodným podmínkám s nedostatečnými právními garancemi.
  • Bezpečnostní výbory obou komor Parlamentu by si měly předvolat představitele vlády a požadovat po nich jasné vysvětlení, jak exekutiva hodlá pracovat se závěry bezpečnostních institucí.
Potřebujete vědět
Švédská obranná komise ve své Bílé knize o bezpečnostní politice a vývoji vojenské obrany upozorňuje, že pokračující podrývání evropské bezpečnosti ze strany Ruska bude mít pro Švédsko vážné důsledky. Vojenské kapacity Ruské federace podle ní dále porostou, na což západní státy dostatečně nereagují.
Výzkumníci z Torontské univerzity zjistili, že za několikaletou dezinformační operací Endless Mayfly, cílící např. na Izrael nebo USA, stojí Írán. Dezinformátoři používali inovativní metody, např. odstraňovali původní zdroje poté, co se zprávy rozšířily, kontaktovali novináře s žádostí o spolupráci, a vydávali se za legitimní média, jako The Guardian nebo Le Soir.
V Gaze je praktikováno limitované násilí. Hamás ztrácí legitimitu mezi místními obyvateli v Gaze, vůči palestinské autonomní administrativě, ale především vůči okolním arabským státům. Není v jeho silách zničit Izrael, a proto ani izraelským cílem není zničit Hamás.
Pod povrchem probíhají složitá americko-turecká jednání (například o Sýrii) a na veřejnosti je to doprovázeno krycí dělostřeleckou palbou z obou stran. Tenhle příběh bude ještě hodně dlouho velmi komplikovaný.
Islámský stát minulý týden v souvislosti s několika teroristickými útoky vyhlásil existenci své provincie v Pákistánu v návaznosti na vyhlášení své provincie v Indií kontrolovaném Kašmíru, aniž by uvedl přesné teritoriální vymezení těchto území. Jde o další fázi geografického přeskupení IS, které oznámil Baghádí ve svém nedávném videu. Naznačuje nejen pohyb směrem do jihovýchodní Asie, výraznější konkurenci Al-Káidě, ale i globální ambice IS.
VOLEBNÍ SPECIÁL: EU ve středu zájmu české dezinformační scény před volbami do Evropského parlamentu

Dva týdny před volbami do Evropského parlamentu se předmětem mnoha článků stala Evropská unie, a to ve všech jejích členských státech. Tématu se nevyhnula ani česká dezinformační scéna a v týdnu mezi 13. a 19. květnem 2019 se o EU zmínilo na 774 textů na sledovaných webech; průměrně tak vycházelo 110 článků se zmínkou o EU za den.

Podle koeficientu AVE (Advertising Value Equivalent), který představuje finanční zhodnocení konkrétních mediálních aktivit, by takový prostor získaný v médiích v přepočtu na hodnotu reklamní plochy stál více než 14 milionů Kč.

Autoři těchto článků se přitom jenom zřídka snažili zůstat objektivní a poskytnout čtenáři úplné a nezmanipulované informace. U téměř 60 % všech zveřejněných článků byl zaznamenán jednoznačný negativní sentiment, zatímco pozitivní sentiment obsahovalo pouze necelých 6 % článků. Sentiment všech článků vydaných sledovanými weby ukazuje následující graf.

Sociální a mediální dopad byl značný. Celkově se články dočkaly 104 700 sdílení. Podle OTS indexu (Opportunity to See) měl každý obyvatel ČR starší 15 let možnost každý článek vidět průměrně 4,96 krát.

Množství článků, které české dezinformační weby šíří, a které se zároveň zmiňují o EU, meziročně roste. Zkoumali jsme, kolik takových článků bylo vydáno ve stejný týden v minulých letech a konkrétní čísla uvádí následující tabulka.

Tabulka s množstvím článků, které vyšly na sledovaných dezinformačních webech a zmiňovaly se o EU a byly vydány mezi 13. a 19. květnem v letech 2015 až 2019.

Z tabulky je patrný meziroční nárůst průměrně o 107 článků, což například mezi roky 2015 a 2016 znamenalo nárůst o 31 %. Počet článků, které na toto téma vydaly sledované weby v roce 2015 byl již v roce 2018 více než dvojnásobný a růst pokračuje i letos. Při podobném srovnání u mainstreamových médií se tato tendence jednoznačně neprojevila; v letošním roce vyšlo v mainstreamových médiích mezi 13. a 19. květnem článků, které zmiňují EU, dokonce o 8 méně než v roce předchozím, a to přesto, že se letos konají volby do Evropského parlamentu.

Dezinformační servery o Evropské unii píší především v souvislosti s přistěhovalectvím, kdy je Brusel mnohdy označován za organizátora migrace a propagátora islamizace, který se snaží zničit evropskou civilizaci. Druhým výrazným narativem je předávání národní suverenity Bruselu, další témata se liší podle aktuálního dění, přičemž tón zůstává vůči EU vždy kritický. Časté je například označování kroků EU regulujících internetový prostor za cenzuru.

Tragéd týdne - ĽSNS

S nadcházejícími eurovolbami se objevila i řada volebních spotů, které samy šíří nepravdivé informace o Evropské unii. Slovenská Ľudová strana Naše Slovensko a za Alternativu pro ČR kandidující Lubomír Volný publikovali nezávisle na sobě videa s podobnou atmosférou i (ne)kvalitou informací, v provedení má navrch spíše slovenský klip.

facebook twitter
Think-tank Evropské hodnoty
+420 773 064 169
info@evropskehodnoty.cz


Odhlásit se