Nyhetsbrev Resurscentrum för litteratur

Våren 2017

Litteraturdialog med Region Norrbotten

11 april kl. 13-15 är alla litteraturaktörer välkomna på dialogmöte hos Region Norrbotten. Lokalen är Regionhuset i Luleå, 2:an. Vi bjuder på fika.

På dagordningen står statusuppdatering av komplettering Kulturplan 2017 samt tankar inför skrivningen av vår nya Kulturplan som ska gälla från och med 2018.

Anmälan görs till: carina.ronnback@norrbotten.se senast måndag 10 april kl. 09.00.

Välkommen!

Mer om dialogen

Manusbearbetningsstödet - nu kan även författare söka

Från och med 2017 finns en ny möjlighet att söka stöd från Region Norrbotten. Nu kan även ni författare söka manusbearbetningsstöd från Region Norrbotten, vilket tidigare endast kunde sökas av förlag.

Ansökningsdatumen för 2017 är 15 februari, 15 maj och 15 oktober.

 

Manusbearbetningsstödet hos Region Norrbotten (s. 2)

Följ Resurscentrum på Twitter

Missa inte litteraturnyheter från Norrbotten - följ Resurscentrum för litteratur på Twitter.

På Resurscentrums Twitterkonto publiceras löpande boknyheter från Norrbotten, nya finansieringsmöjligheter för länets litteraturaktörer och andra nyheter av intresse för litteraturområdet i Norrbotten.

Man behöver inte själv ha ett Twitterkonto för att kunna läsa nyheterna, klicka bara på länken nedan för att läsa de senaste nyheterna.

Resurscentrum för litteraturs Twitter

Nytt kulturstipendium - Barentssamarbete

Från 2017 finns ett nytt stipendium på 10 000 euro för samarbete inom kultursektorn i Barentsregionen. Stipendiet delas ut vartannat år. En stipendiat från varje land inom Barentsområdet utses. För Sverige innebär det att det antingen blir en stipendiat från Norrbotten eller Västerbotten.

Sista ansökningsdatum för stipendiet är den 30 april 2017.

Läs mer och ansök

Ny stödform - Mobilitetsstöd; konst och litteratur

Region Norrbotten har skapat en ny stödform som riktar sig till länets författare och konstnärer. Stödet kallas Mobilitetsstöd; konst och litteratur och avser resor, logi och eventuella transporter och/eller frakt både i och utanför Norrbotten samt även utanför Sverige.

 Stödet kan sökas för:

- aktiv medverkan på bok- och litteraturevenemang (t.ex. egen monter/del av andras monter

- författarframträdande

- workshopledare eller liknande aktivt producerande medverkan

Ansökningsdatumen är 15 februari, 15 maj och 15 oktober 2017.

Mer om mobilitetsstödet

Möjlighet låna mötesrum i Bergströmska gården

Det finns möjlighet för författare och andra litteraturaktörer i Norrbotten att kostnadsfritt låna Resurscentrum för litteraturs och Resurscentrum för konsts mötesrum i Bergströmska gården i Luleå för litteraturmöten. Rummet har plats för 10 personer, en projektor och projektorduk.

Hör av er till Resurscentrum för litteratur för bokning av rummet.

Boka mötesrummet

Resurscentrum för litteratur

Region Norrbotten

Bergströmska gården

Rådstugatan 7, 972 38 Luleå

070-4677892

maria.bideke@norrbotten.se

www.resurscentrumforlitteratur.se

twitter.com/resurslitt

 

MailerLite