FR - Medlemsinfo

FR Medlemsinformation

Exklusivt för dig som är medlem i Fiskbranschens Riksförbund

Nya bakslag mot foodservice

IKEA meddelar att de kommer att stänga alla restauranger i sina varuhus i Sverige.

Varuhusen hålls öppna medan restaurangerna stängs ner tillfälligt.

Almi får 3 miljarder i kapitaltillskott för att öka utlåningen till små och medelstora företag

Med anledning av det nya coronaviruset har regeringen idag tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna presenterat ytterligare åtgärder som ska underlätta för svenska företag.

Detta hjälper särskilt små och medelstora företag att finansiera sig i ett besvärligt läge. Genom att tillföra resurs- och kapitaltillskott för Almi Företagspartner är syftet att öka utlåningen till små och medelstora företag i hela landet och därmed underlätta finansieringen för företagen.

Läs mer på regeringens pressrelease.

https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/almi-far-3-miljarder-i-kapitaltillskott-for-att-oka-utlaningen-till-sma-och-medelstora-foretag/

Corona-info från FR

Vi håller oss dagligen uppdaterade kring vad som sker och som på ett eller annat sätt berör fiskbranschen.

Fredrik Strömblad 
Informationsansvarig för Corona-frågor inom FR

Behöver någon mer få denna informationen?

Du kan enkelt skicka detta brev vidare genom att använda "Forward"-knappen nedan. 

Kontakta oss på info@fiskbranschen.se om du har några frågor eller funderingar!

Fiskbranschens Riksförbund, Sverige

Ansvarig utgivare

Krishan Kent

Fiskbranschens Riksförbund

info@fiskbranschen.se

SHARE FORWARD