PLB VALDYBOS NAUJIENLAIŠKIS

2019/02

Vyksta Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pilietinė akcija, kuria siekiama skatinti po visą pasaulį migruojančius lietuvius nepamiršti savo pilietinės pareigos ir aktyviai balsuoti artėjančiuose Lietuvos Respublikos Prezidento ir Europos Parlamento rinkimuose bei planuojamame referendume Lietuvos pilietybei išsaugoti. Iniciatyvos tikslas – pateikti informaciją apie tai, kaip tapti rinkėju, apie balsavimo procesą, kandidatus ir jų rinkimines programas. Visą mūsų skelbiamą informaciją pasieksite per svetainę www.musumetasdabar.lt ir Facebook puslapį www.fb.com/musumetasdabar. Kviečiame sekti ir aktyviai dalintis.

Būkite aktyvūs – jūsų balsas lemia Lietuvos ateitį! Primename, kad rinkėjai užsienyje jau gali registruotis balsavimui artėjančiuose Respublikos Prezidento rinkimuose ir rinkimuose į Europos Parlamentą.

Registruokis čia:

Jeigu privalomasis referendumas dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo bus vykdomas kartu su 2019 m. gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimais, tuomet rinkėjai, užsiregistravę balsuoti Prezidento rinkimuose, bus užregistruoti ir balsavimui privalomajame referendume.

Diskusijos apie pilietybės išsaugojimą lietuvių bendruomenėse

PLB pirmininkė Dalia Henke, PLB pilietinės iniciatyvos „Mūsų Metas Dabar“ vadovas, Valdybos narys Rimvydas Baltaduonis, kiti PLB valdybos nariai lankysis lietuvių bendruomenėse ir dalyvaus diskusijose pilietiškumo tema, aptars artėjantį referendumą dėl pilietybės išlaikymo, Lietuvos Prezidento ir Europos Parlamento rinkimus, diskutuos apie aktyvaus užsienio lietuvių dalyvavimo juose svarbą.
Renginiai vyks:
Amsterdame (Nyderlandai) kovo 8 d.
Vienoje (Austrija) kovo 9 d.
Korke (Airija) kovo 10 d.
Dubline (Airija) kovo 11 d.
Liuksemburge kovo 12 d.

 

2019 metų liepos 1–4 dienomis Nidoje vyks PLB ir PLJS lyderių suvažiavimas, skirtas Pasaulio lietuvių metams ir Chartos 70-mečiui paminėti.

Suvažiavimą remia:

PLB pirmininkė Dalia Henke dalyvavo Delfi TV specialioje laidoje, kurioje buvo diskutuojama pilietybės išsaugojimo klausimu. Laidoje, kurią vedė žurnalistas Edmundas Jakilaitis, taip pat dalyvavo ir Darbo grupės visuomenės informavimui dėl pilietybės išsaugojimo pirmininko pavaduotojas Mindaugas Žičkus ir Lietuvos tautininkų sąjungos pirmininkas Sakalas Gorodeckis. Dalia Henke teigia: „Nereikia painioti ir klaidinti žmonių – siekiama įteisinti ne dvigubą pilietybę, o išsaugoti tai, ką žmonės gavo gimdami.“ 

Plačiau skaitykite čia: 

Žiūrėkite laidos įrašą:

Išeivijos balsas į Lietuvą neina?

PLB valdybos narys Vaidas Matulaitis teigia: „Lietuvos politiniame kieme vyksta jomarkas, ir jo klegesys nustelbia tolimą išeivijos balsą. Mes, pasaulio lietuviai, esame aktyvūs, bet šnekame per tyliai, todėl mūsų Lietuvoje ir neprigirdi. Ką daryti, kad mus išgirstų?.“

Plačiau skaitykite čia:

Vasario 16-osios šventė Stokholme

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henke  Vasario 16-ąją šventė Stokholme kartu su Lietuvių Bendruomenės Švedijoje nariais. Dalia Henke pasveikino susirinkusiuosius su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena, taip pat pakvietė visus dalyvauti PLB iniciatyvoje  „Mūsų metas DABAR“ ir registruotis rinkimams.  

Organizatorių nuotr.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija skelbia mokslo premijų konkursą lietuvių kilmės mokslininkams bei Lietuvos Respublikos pilietybę turintiems mokslininkams, gyvenantiems užsienyje

Kandidatus konkursui gali teikti Lietuvos mokslo ir studijų institucijos ir mokslininkus vienijančios organizacijos, Pasaulio Lietuvių Bendruomenė ir kitos užsienio šalių lietuvių bendruomenės. Jeigu šalyje lietuvių bendruomenės nėra – paraiškas gali teikti pavieniai mokslininkai.

Daugiau informacijos čia:

PLB švietimo komisijos informacija

PLB švietimo komisijos pagrindiniai tikslai: 

Lituanistinio švietimo informacijos sklaida.
Lituanistinio švietimo pripažinimas Lietuvoje.
Lituanistinių mokyklų mokytojų kvalifikacijos kėlimas ir tobulinimasis.
Rekomendacinės lituanistinio švietimo programos.
Sugrįžtančių į Lietuvą vaikų integracija.
Lietuvos mokytojų ruošimas.
Pasidalijimas specialiųjų poreikių vaikų ugdymo gerąja patirtimi.

PLB švietimo komisijos naujienas skaitykite čia:

Vizitas pas Prezidentą Valdą Adamkų

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henke ir PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis susitiko su Prezidentu Valdu Adamkumi. Dalia Henke teigė: „Tai vienas iš tų, ypatingų, susitikimų, kurių lauki labiausiai ir kurie lieka ilgam, galingu užtaisu įkvėpdami veikti dar aktyviau ir stengtis dar labiau.“ Vida Bandis pabrėžė, kad džiaugiasi susitikimu, nes „tai puiki proga pasisemti brandžių įžvalgų ir pajusti tikrą rūpestį dėl Lietuvos bei jos diasporos“. Prezidentas Valdas Adamkus susitikimo metu pabrėžė, kad lietuvių išeivijai yra ypač svarbu būti pilietiškiems ir aktyviai dalyvauti artėjančiuose rinkimuose bei galimame referendume dėl pilietybės išsaugojimo gegužės mėnesį.

Užsienio reikalų ministerija 2019 m. rems 59 užsienio lietuvių organizacijų projektus

Užsienio reikalų ministerijoje vasario 1 dieną vykusiame Užsienio lietuvių organizacijų projektų atrankos komisijos posėdyje paskirstyta parama užsienio lietuvių bendruomenių, organizacijų ir ugdymo įstaigų 2019 metų veiklos projektams.

Plačiau apie projektų finansavimą skaitykite čia:

Seimo ir PLB komisija: „Pasaulio lietuvių metai – puiki proga parodyti tautinį solidarumą“

Vasario 14 d. Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) komisija aptarė įsibėgėjančius Pasaulio lietuvių metus, Vyriausybės patvirtintą Pasaulio lietuvių metų minėjimo 2019 m. planą, kuriame numatyti 95 renginiai Lietuvoje ir užsienyje. Pasitarime akcentuota, kad vienas svarbiausių pasaulio lietuviams metų renginių yra jubiliejinis Mokslo ir kūrybos simpoziumas, kuris vyks lapkričio mėnesį Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių išeivijos institute. Simpoziumo siekis – stiprinti Lietuvos ir lietuvių kilmės mokslininkų, verslininkų, užsienyje gyvenančių kultūros veikėjų ryšius, sutelkti visą Lietuvos ir išeivijos žiedą kuriant ateities Lietuvą, gebančią priimti globalaus pasaulio iššūkius ir neprarasti savo tapatybės. Komisijos posėdyje dalyvavo PLB Valdybos narės Vida Bandis ir Jūratė Caspersen.

Nuotr. Jolitos Šedauskienės

Sporto sąskrydyje Nevados valstijoje (JAV)

PLB sporto komisijos pirmininkas Laurynas Misevičius vasario 23–24 dienomis dalyvavo JAV Lietuvių Bendruomenės Reno, Nevados valstijos apylinkės (pirmininkė Laima Etchegoyhen) surengtame populiariausios Šiaures Vakaruose žiemos sporto šakos, slidinėjimo, sąskrydyje. Susirinko apie 30 dalyvių iš Nevados, Kalifornijos, Oregono, Vašingtono valstijų lietuvių bendruomenių apylinkių, svečiai iš Prancūzijos ir Lietuvos. Po varžybų dalyviai rinkosi aptarti JAV vyksiančių renginių, skirtų Pasaulio lietuvių metams pažymėti, diskutuoti dėl būsimo referendumo dėl Lietuvos pilietybės išlaikymo. Laurynas Misevičius papasakojo apie PLB rengiamą pilietinę iniciatyvą „MūsųMetasDabar-2019“.

Žurnalo „Pasaulio lietuvis“ kovo numeryje skaitykite:

Facebook
PRENUMERUOTI

PLB valdyba

PLB pirmininkė Dalia Henke

El. paštas: pirmininke@plbe.org

PLB atstovybė Lietuvoje: Gedimino pr.53, 

Seimo III rūmai, 212 k. Vilnius

El. paštas: plbav@lrs.lt

www.plbe.org

www.pasauliolietuvis.lt

SHARE FORWARD

Atsisakyti

MailerLite