Izolačka opět mezi námi
platná zpětně od 10.12.2021


Vážení uživatelé,

dne 16. prosince 2021 byl již podruhé Parlamentem ČR schválen zvláštní zákon o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě, který má pomoci zmírnit dopady pandemie covid- 19. 

Tzv. izolačka vstoupila v platnost vyhlášením ve sbírce zákonů dne 23.12.2021 a bude platná do 28.2.2022 (podle původního vládního návrhu až do 30.6.2022). 

Izolačka náleží za celou dobu nařízené izolace (maximálně však za prvních 14 dnů karantény či izolace) jen v tom případě, kdy izolace trvá k datu 23.12.2021. Pokud by izolace byla ukončena 22.12. či dříve, tak izolačka zaměstnanci nenáleží.


V této souvislosti byla v systému WAK INTRA v číselníku Hodnoty MZS složek upravena platnost mzdových složek:

 • 3470 - Příspěvek při nařízené karanténě - maximální výše příspěvku 370Kč/den je uvedena v číselníku Hodnoty mzdových složek
 • 3415 - Vyplatit příspěvek při nařízené karanténě - parametr, kterým se "zapne" vyplacení příspěvku při nařízené karanténě takto: hromadně pro všechny zaměstnance nastavením hodnoty ANO v číselníku Hodnoty MZS složek nebo individuálně pro jednotlivé zaměstnance zadáním do pracovního poměru. 

POZOR: ve výchozím nastavení je mzs 3415 "zapnut" (nastaven na hodnotu ANO) až pro období od 1.1.2022 do 28.2.2022. Pro období 10.12.2021 až 31.12.2021 doporučujeme parametr "zapínat" zadáním mzs 3415 přímo do pracovního poměru individuálně pouze pro pracovníky, kterým příspěvek náleží.  


2. ZADÁNÍ NAŘÍZENÉ KARANTÉNY

Zpracování mezd za měsíc prosinec

Parametr mzs 3415 - Vyplatit příspěvek při nařízené karanténě je v prosinci nastaven na hodnotu "NE" z důvodu, že na příspěvek mají nárok jen ti zaměstnanci, kteří byli v karanténě i po 23.12.2021. Doporučujeme tedy v prosinci těmto pracovníkům zapnout vyplácení příspěvku zadáním  mzs 3415 s hodnotou ANO přímo do pracovního poměru.

Zpracování mezd od 1.1.2022

Od 1.1.2022 je v systému parametr mzs 3415 - Vyplatit příspěvek při nařízené karanténě je nastaven na hodnotu "ANO", protože se předpokládá, že všichni zaměstnanci budou mít nárok na vyplácení příspěvku.

Přesto doporučujeme před zpracováním mezd v daném měsíci provést základní úvahu ohledně náhrad mzdy-karanténa a s tím související nastavení vyplacení příspěvku:

 1. pokud v daném měsíci budete mít POUZE nařízené karantény z důvodu COID-19, doporučujeme ponechat "zapnutí" vyplácení příspěvku hromadně pro všechny zaměstnance v číselníku Hodnoty MZS složek nastavením mzs 3415 na hodnotu ANO. 
 2. pokud v aktuálním měsíci budete mít i jiné karantény než COVID-19, je nutné "vypnout" hromadné vyplácení příspěvku v číselníku Hodnoty MZS složek nastavením mzs 3415 na hodnotu NE a naopak je potřeba vyplacení příspěvku zadat každému zaměstnanci individuálně zadáním mzs 3415 s hodnotou ANO do jeho pracovního poměru.


Jak zadat nařízenou karanténu do pracovního poměru

V případě nařízené karantény zadáte zaměstnanci do pracovního poměru mzdovou složku 2415-Náhrada mzdy-karanténa obdobně, jako zadáváte nemoc, tj. včetně datumů trvání karantény. Maximální délka může být 14 dnů. Po zadání nezapomeňte pomocí tlačítka Výpočet provést nápočet dnů a částky náhrady.

Izolačka-karanténa

Zapněte vyplácení příspěvku nastavením mzdové složky 3470 na hodnotu ANO buď v číselníku, nebo zadáním do prac.poměru.

Po výpočtu mezd vzniknou ve výsledcích výpočtu mzdové složky:

 • 2415 - částka náhrady mzdy za karanténu, zobrazí se na pásce
 • 2470 - celková částka příspěvku ve výši max. 370Kč za den. Částka příspěvku je na výplatní pásce zahrnuta do řádku Mzda - k výplatě (mzs 2902).

Celkový úhrn vyplacených příspěvků za organizaci bude spočítán na mzdové složce 9470 v pracovním poměru organizace. O tuto částku bude ponížen odvod na sociální pojištění na přehledu o výši pojistného.

Bude-li úhrn příspěvků vyšší než celkové pojistné (pojistné za zaměstnance + pojistné za zaměstnavatele), bude na přehledu vykázána částka pojistného k úhradě v záporné hodnotě. V takovém případě se tato částka považuje za přeplatek na pojistném a Přehled o výši pojistného  se považuje za žádost o vrácení tohoto přeplatku. Více na stránkách ČSSZ.


Závěrem upozornění: pro správný výpočet je nutné mít u zaměstnanců v pracovním poměru zadanou mzdovou složku 3001-Průměr pro náhrady mezd.

  Další náměty, jak efektivně pracovat ve WAK INTRA, 

  naleznete na webových stránkách v části Ukázky systému 

  nebo na video kanálu Youtube.


  Příjemnou práci Vám přeje tým pracovníků WAK System

  e-mail: waksystem@waksystem.cz, tel. +420 731 182 344

   

  Další projekty:     odi.waksystem.cz  |  dips.waksystem.cz  |  kiskan.waksystem.cz

   

  WAK System, 1998 - 2021  
  Sdílet na FaceBooku Sdílet na FaceBooku
  MailerLite