Glocal Film Festival är en ambulerande filmfestival kring de globala målen för hållbar utveckling.

Med stöd av Svenska Poskodstiftelsen åker Glocal Film Festival på Sverige-turné hösten 2018.

Festivalen pågår i sjutton veckor, från den 17 augusti fram till demokratins födelsedag den 17 december, och omfattar 17 geografiskt spridda filmvisningar – kopplade till vart och ett av de globala målen för hållbar utveckling ­– med efterföljande samtal med inbjudna samtalsledare och organisationer.

Idag släpper vi vår hemsida och turnéplan! Välkommen!

Följ oss också i sociala medier!

Facebook Instagram

17 filmer, 17 platser. 17 globala mål!

På 17 veckor:

FALUN, 17 AUGUSTI

Mål 1 är en grundläggande förutsättning för att uppnå människors fulla åtnjutande av de mänskliga rättigheterna.

SUNDSVALL, 30 AUGUSTI

Mål 2 handlar om att avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning, bättre kosthållning och hållbart jordbruk.

SÖDERTÄLJE, 18 SEPTEMBER

Hur kan vi säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar?

UPPSALA, 21 SEPTEMBER

Mål 4 handlar om att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

ÖREBRO, 25 SEPTEMBER

Jämställdhet är ett mål i sig liksom en förutsättning för hållbar och fredlig utveckling!

VÄSTERÅS, 26 SEPTEMBER

Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed också en förutsättning för en hållbar utveckling.

KARLSTAD, 8 OKTOBER

Global tillgång till modern och förnybar energi och rena bränslen är en förutsättning för att möta de utmaningar världen står inför idag.

JÖNKÖPING, 9 OKTOBER

En inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla!

LINKÖPING, 10 OKTOBER

Vi behöver bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.

NORRKÖPING, 11 OKTOBER

Mål 10 handlar om att minska ojämlikheten, både inom och mellan länder.

LULEÅ, 23 OKTOBER

I Luleå fokuserar vi på hur städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

UMEÅ, 24 OKTOBER

Hållbar konsumtion och produktion är nödvändigt för att minska negativ påverkan på klimat och miljö samt människors hälsa.

ÖSTERSUND, 12 NOVEMBER

Klimatmålet kan ge positiva effekter och förutsättningar för att bemöta flera av de utmaningar världen står inför idag

GÖTEBORG, 15 NOVEMBER

Skydd och restaurering av kust och havsområden är nyckelåtgärder för att bevara biologisk mångfald och fiskeresurser.

KALMAR, 21 NOVEMBER

Biologisk mångfald är en avgörande grund för jordens livsuppehållande system och vår välfärd vilar på denna grund.

MALMÖ, 22 NOVEMBER

Inga varaktiga framsteg kan nås i en kontext präglad av våld, konflikt och hot om våld.

STOCKHOLM, 17 DECEMBER

Ett multi-aktörsperspektiv genomsyrar 2030-agendan och kommer även att krävas vid genomförandet. 

Läs mer om festivalen på webben: www.glocalfilmfestival.com
Följ oss på sociala medier (Facebook och Instagram) och sprid informationen vidare.

De globala målen behöver engagemang för att bli verklighet, så just DU behövs!

GLOCAL FILM FESTIVAL

hello@glocalfilmfestival.com

www.glocalfilmfestival.com

Du får det här mejlet eftersom du registrerat dig på vår hemsida eller gjort inköp från oss.

Unsubscribe

MailerLite