kuukiri EKA ÕPE, apill-mai 2022

Üldjuhul kord kuus, aga seekord aprilli ja mai peale kokku – info, intervjuud ja lugemissoovitused, fookusega õpetamisel ja õppimisel loovkõrgkoolis

Märgatud Sirbis - Andrus Aaslaid kirjutas oma artiklis "Tõsine heade asjade festival" (29.04.2022) tegelikult üldse EMTA festivalist "Commute", aga sissejuhatuses tegi ka kiire kõrgharidusmaastiku kaardistuse. LOE SIIT

Lõpuaktused...

... toimuvad 21. juunil:

kell 11 disaini- ja kunstikultuuri teaduskonna lõpetajad

kell 15 arhitektuuri- ja vabade kunstide teaduskonna lõpetajad

 

TASE näituse ruumid

TEADMISEKS! Ajavahemikul 20. mai kuni 14. juuni on TASE näituse kasutuses ruumid: A-100, A-200, A-202, A-300, A-301, A-302, A-303, A-306, A-307, A-400, A-401, A-402, A-403, A-500, A-502, A-503, P-Klaasgalerii 1, P-Klaasgalerii 2, P-Klaasgalerii 3.

WELCOME, Ukrainians! EKA kiirreaktsioon Ukraina üliõpilasele kunstiõppe pakkuja ja rahvusvahelise abikoostöö käivitajana

 

25.02 (sõja teisel päeval!) avas EKA Ukraina üliõpilastele võimaluse jätkata haridusteed EKAs integratsiooniga Eesti ühiskonda. Projekt käivitas loovprotsessid EKAs ning võeti juhtiv roll ka rahvusvahelistes võrgustikes. EKA alustas tegevuste jada: täna on teised loomekõrgkoolid EKA eeskuju jälginud ning sellest on kasvanud Ukraina üliõpilaste rahvusvaheline abivõrgustik. Kiire tegutsemine aitas kõigil oludega toime tulla. 

Ukraina üliõpilased said katkestamatult jätkata oma õpiteed, mis on ülioluline. Vastuvõetute tahe tulla saabumisjärgsel päeval EKAsse õpinguplaani arutama näitas, kui oluline oli nende jaoks turvalisus. Kui kogu senine maailm oli kokku kukkunud ja valitses teadmatus, siis võimalus kogeda turvalisust oli kriitiline.

Üleskutsele tulla EKAsse vastas lühikese perioodi jooksul üle 100 üliõpilase, sulgesime registreerimise ja suunasime soovijad partnerkoolidesse, keda olime nõustanud sarnaste tegevuste avamisel.

Õppe avamine kiirkorras oli võimalik, sest EKA oli suuteline pakkuma õpet üliõpilastele ka bakalaureuse tasemel inglise keeles, mistõttu võeti nad kiiresti ainekursustele ning EKA tudengid algatasid nende õppetegevuse toetamise ja kaasamise ülikoolivälisesse ellu.

EKA missioonitunne, teo- ja mõtteerksus ning väiksus võimaldas reageerida kiiresti ja loovalt. See tõi kaasa tunnustuse rahvusvahelistelt kolleegidelt ja soovi järgida EKA eeskuju. Erialad on välja pakkunud uusi ainekursusi või töötube, mis ei eelda erilisi eelteadmisi või -oskusi ja mille raames õpiti praktilisi oskusi. Näiteks sepikojas õpiti tegema küpsetusvorme, neid kasutati kursuse lõpus ka küpsetamisel ning lõimiti uued saabujad ühisesse akadeemilisse perre. Arhitektuuritudengitele loodi 2EAP büroopraktika võimalus arhitektuuribüroodes (soovivavaldajaid oli rohkem kui tudengeid), et kogeda eriala praktikavälja ja integreeruda professionaalse kogukonnaga.

Ukraina tudengid ise on soovinud pakkuda EKA kogukonnale töötoa Ukraina kommete-traditsioonide edasiandmiseks.

Tegu on mõjutanud kogu EKAt - on toimunud “kogukondlik mobilisatsioon”. Tudengitele leiti transport, majutus, rahastus, tekkisid annetuskapid ja -keskkond, leiti võimalused toitlustamiseks – seda olukorras, kus riik alles oma meetmeid välja töötama hakkas. Moeosakond korraldas õmblusaktsiooni voodipesude õmblemiseks.

Arhitektuuristuudiosse kaastati tudengid tegelemaks eelvalmistatud puitkortermajadega. Juhendaja Sille Pihlak näeb võimaluses ja stuudio teemas aktuaalsust: „Ma juhendajana tunnen, et saan aidata läbi selle, et need tudengid hakkavad Ukrainat üles ehitama ja saan sellele otseselt kaasa aidata“. Tudengitele läheb eelvalmistatud kortermajade teema korda, see on konkreetne vastus nende küsimustele. Ning see innukus, millega nad õpivad ja üksteist toetavad, on muljetavaldav.

Ukrainlaste saabumine koondas ka EKA üliõpilased - abi pakutakse esmastest kohanemise küsimustest õppetööde selgitamiseni, samuti korraldati kunstioksjon, mille tulud annetati osaliselt Ukrainast saabunud üliõpilaste toetusfondi ning ülejäänud teistesse fondidesse. 

Õmblusaktsiooni, mille panus läks ka EKAst välja, panustasid 40-50 EKA välisüliõpilast ja õppejõudu, kelle kodu Lääne-Euroopas ja tunnetus sõjast erinev. Aktsioon aitas EKAga seotud rahvusvahelist kogukonda kõnetada, sest nad said kätega panustada, mõista olukordi ja inimesi selle taga ning kogeda aitamisrõõmu.

Õmblusaktsiooni eestvedaja Piret Puppart toob välja, et üks meessoost Itaalia üliõpilane polnud kunagi varem õmmelnud, tahtis aga kangesti aidata ning kui ta seitsme tunni pärast oma elu esimese tekikoti oli valmis õmmelnud ja seejärel emale Itaaliasse helistas, oli pisaraid mõlemal pool telefoni.

Ukraina tudengid on valmis jätkama tasemeõppes ning õppima eesti keelt. Võimalused, mida EKA neile pakub on väga olulised.

Sellest näitest võtsid eeskuju Põhjamaade kunstikõrgkoolid, NordPlus eriala võrgustikud, Cumulus (üleilmne kunsti- ja disainikõrgkoolide võrgustik). Täna on Põhjamaade ülikoolis sarnased võimalused, aga vanad ülikoolid avavad selle võimaluse alles sügisest.

EKA Ukraina põgenikele on loodud võimalus jätkata sügisest põhiõppes (riigi rahastuse toel) või Erasmus üliõpilasena.

EKAs õpib 20 Ukraina tudengit. Täna kavandame lisavastuvõttu Eestisse saabunud tudengite seas ja Erasmus rahastuse avanedes võtame juurde õppijaid, avame keelekursused.

Projekti hõlmas kogu EKA, lisaks loodi arvukalt tiime. Projekti koordinaator oli Kaja Toomla.

Avatud Akadeemia kursus sai esimese e-õppe kvaliteedimärgi

E-kursuste kvaliteedimärki on välja antud aastast 2008, eesmärgiga tõsta ja ühtlustada e-kursuste kvaliteeti erinevatel haridustasemetel. Sel aastal esitati rekordilised 132 kvaliteedimärgi taotlust (aasta varem 52). Täpsem ülevaade kõikidest taotlustest avaldatakse mai lõpus, kuid juba praegu saame rõõmustada, et EKA ainuke esitatud e-kursus “Adobe Illustratori e-kursus” (koolitaja Maris Lindoja) tunnistati kvaliteedimärgi vääriliseks.

Kursuse tugevuseks on selge ja õppijale hästi jälgitav struktuur ning juhised, õppija kogemustest lähtuv ülesannete valik, iga teema kohta detailselt loodud juhendvideod, õppejõu regulaarne õppija tööde tagasisidestamine. Samuti paistab kursus silma unikaalse visuaalse disainiga.

Kui COVID mõjul suundus Marise õpe auditooriumist veebi, asus ta oma kursust ka regulaarselt edasi arendama. Nii said kõik harjutused põhjalikud juhendtekstid ning sammhaaval valmisid õppevideod. Kuigi on paratamatu, et osadele õppijatest meeldib eelkõige klassiruumi koolitus ning teised eelistavad just e-kursuse formaati, siis Marise hinnangul on antud kursuse kogemus kinnitanud, et e-kursus võimaldab aktiivsemat osavõttu  just teistest Eesti piirkondadest. Samuti toovad mitmed osalejad tugevusena välja, et uut rakendust saab õppida eesti keeles, mis lihtsustab töövahendite kasutusvõimaluste nüanssidest paremini aru saada. Marise hinnangul on e-kursuse formaadile üleminek kiirendanud ka õppeprotsessi. Auditooriumisse tulevad Avatud Akadeemia õppijad kohale minimaalselt neljaks akadeemiliseks tunniks. Illustratori e-kursus toimub seevastu sagedamini, kuid korraga lühemat aega: kaks korda nädalas kaks akadeemilist tundi. Lühema aja jooksul õppija ei väsi, mis aitab fookust hoida, võimaldab kiiremat tagasisidet ning kiirendab edasiliikumist.

ÜLIÕPILASED, ANDKE TAGASISIDET ÕPPEAINETELE TAHVLIS!

Avasime 2022. aasta kevadsemestri õppeainete tagasisidestamise võimaluse Tahvlis. 

Tahame jätkata tagasiside osakaalu kasvatamisega, et saaksime teha põhjendatud järeldusi õppeainete kohta. Nii õppejõud kui õppekavade/erialade juhid jälgivad seda, et teha teha õpet paremaks.

Proovime hoida joont, et igaüks annab tagasisidet vähemalt 4 õppeainele!

 

Erasmus+ üleilmne praktika

Esmakordselt on tekkinud Erasmus+ programmis võimalus eraldada tudengitele stipendiumi praktikateks, mis toimuvad väljaspool Euroopat. Taotluse rahastuse saamiseks saavad esitada kõik EKA tudengid, kes soovivad 22/23 õppeaastal läbida üleilmse praktika õpingute ajal või vilistlaspraktikana.

Erasmus+ programmi abil üleilmsel praktikal osalemiseks peab stipendiumitaotlus vastama järgnevatele nõuetele:

 • praktika kestuseks on 2-6 kuud*
 • tudengil peab olema praktikakohalt kinnituskiri vastuvõtu kohta (kinnituskiri tuleb lisada taotlusvormi)
 • praktikakoha peab tudeng leidma ise. Nõu võib küsida erialaosakonnast.
 • motivatsioonikiri peab seletama tudengi soovi praktikal osalemiseks ning põhjendama praktikakoha valikut
 • tudengil peab olema alles Erasmus+ stipendiumi kuid (ühe õppeastme jooksul on lubatud kasutada 12 kuud Erasmus+ stipendiumi; vilistlaspraktika kuulub viimati lõpetatud õppeastme juurde)
 • stipendium vilistlaspraktika tegemiseks tuleb taotleda enne lõpetamist (viimasel semestril olles)
 • vilistlaspraktika peab toimuma 12 kuu jooksul pärast lõpetamist

* doktorantidel on võimalus teha ka lühiajalisi praktikaid pikkusega 5-30 päeva.

 

Rohkem infot Erasmus+ programmi kohta leiab EKA kodulehelt SIIT.

Taotlusvormi saab täita SIIN. Tähtajaks 15. juuni.

PS sooviavaldusi Erasmus+ praktikateks EU-siseselt saab esitada jooksvalt. Rohkem informatsiooni saab välissuhete osakonnast.

EKAs on käimas hindamised, vol1! 

Kaader keraamika vaasi ja lille töötoa lõpetamiselt

Lõpetajate hindamisprotokollid

Hiljemalt 25. maiks peavad Tahvlis olema kinnitatud kõik lõpukursuste õppeainete (va lõputöö) hindamisprotokollid. Peale seda toimub lõpetaja õppekava täitmise viimane kontroll ning lõpetaja lubatakse dekaani korraldusega lõputöö kaitsmisele.

NB! Teiste kursuste hindamisprotokollid peavad olema kinnitatud hiljemalt 17. juuniks (va suvel toimuvad praktikad).

 

WIKI õppekava / eriala juhile

EKA siseveebs ehk wikis on õppekava/erialajuhile info koondatud ühele lehele. Soovitame eriti lugeda, kui olete õppekava/eriala juhi ametis uus ja vajate infot nt kuidas õppekava avada, arendada/muuta jmt. Näiteks leiab sealt õppekava ülesehituse mudelid, info EKA õppekavade ja õppekava/eriala juhtide kohta, lingi statistikale, õppekavajuhi aastaringi, ülevaatliku info õppekava tagasisidest, varasemate lõpetajate rahulolu-uuringute tulemused jm.

Juurdepääsu tagab eelnev Webdesktop-i ja Google-isse sisse logimine EKA kontoga.

 

Kuvatõmmis, kuidas asi välja näeb:

EKAs on käimas hindamised, vol 2!

Külalisõppejõud Eia Radosavljevic'i kübarakursus moeosakonnas lõppes tööde esitlemisega.

Transform4Europe projekti raames toimub mais ning juunis mitmeid vebinare nii õppejõududele kui tugitöötajatele

EKA korraldab selle raames kaks vebinari (kõigile vebinaridele saad registreeruda ühise lingi alt):

25.mail kl 11-13 vebinar „Co-creation teaching methods“, Alex Neuman

Sihtgrupp: Õppejõud ja õppejuhid

Fookus: Vebinaril arutletakse, millised on haridusasutuste võimalused õpipartnerluseks ettevõtetega, et kujundada tähenduslikke ning praktilist väärtust loovaid õpikogemusi. Vebinari eesmärgiks on inspireerida ning julgustada osalejaid uute õpipartnerluste algatamiseks, andes ka esimesed suunised, miks ja kuidas alustada.

Koolitaja: Alex on pikaajalise kogemustega õpidisainer ning juhendaja, Colearn kaasasutaja ning endine Hyper Island koolitusplatvormi õppedisaini juht. Ta on õpidisaini „tööristakasti“  Hyper Island Toolbox kaasautor ning viinud läbi koolitusporgamme organisatsioonidele nagu Google, IKEA, Spotify, Greenpeace, Condé Nast and the Swedish Institute. 

26.mail kl 10.30 - 14.00 vebinar “Esitlusoskused veebikeskkonnas”, Margo Loor

Sihtgrupp: tugiteenused ja õppejõud

Fookus: Vebinar aitab tõsta osalejate enesekindlust ning veenva esinemise oskust veebikeskkondades. Vebinari jägselt teab osaleja 1) kuidas luua oma esitlusele selge struktuur ning sõnum; 2) illustreerida sõnumeid visuaalselt ja retooriliselt; 3) kaasata osalejaid interaktiivselt. 

Koolitaja: Margol on 20-aastane kogemus moderaatori, kõne- ja esinemisoskuste koolitajana.

****

Ülalpool toodud lingi alt leiab ka teiste Transform4Europe vebinaride põhjalikumad tutvustused, aga nimekiri on selline:

Õppejõududele:

 • 25.mai kl 11-13 (10-12 CET) Learning partnerships for designing co-learning experience
 • 2.juuni kl 10-13.30 (9-12.30 CET) How to promote a knowledge-entrepreneurial mindset in teaching
 • 6.juuni kl  12.30 - 15.30 (11.30 - 14.30 CET) How to flip your classes?
 • 7.juuni kl 11-13.30 (10-12.30 CET) Teaching of multilingual groups
 • 7.juuni kl 12-14 (11-13 CET) Launching knowledge-based companies. Main issues, concerns, and some tips
 • 8.juuni kl 10-13 (9-12 CET) Promoting scientific reasoning and epistemological attitude through Research-based teaching
 • 9.juuni kl 14-16.30 (13-15.30 CET) Using translanguaging and multilingualism to inspire learning in a diverse classroom
 • 17.juuni kl 10-13 (9-12 CET) Digital Storytelling

Õppejõududele kui tugipersonalile:

 • 12.mai kl 10 - 14 (9-13 CET) Time management for an effective and stress-free life
 • 24.mai kl 10 .30 - 14.45 (9.30 - 13.45 CET) One common language: How intercultural communication succeeds
 • 26.mai kl 10.30 - 14 (9.30 - 13.00 CET) Online presentation skills
 • 30.mai kl 10.30 - 14.30 (9.30 - 13.30 CET) - Do you hear what I hear? Avoiding the pitfalls of intercultural communication
 • 3.juuni kl 10-14 (9-13 CET)  Strategies for decision making: How to decide in uncertain and complex environments
 • 15.juuni kl 15-17.10 (14-16.10 CET) - The importance of digital accessibility in universities: How to create accessible content

Tugipersonalile:

 • 12.mai kl 12.30 - 16.30 (11.30 - 15.30 CET) Getting through the Culture Maze
 • 2.juuni kl 10-12.30  (9-11.30 CET) Teamwork and collaboration. New forms of teamworking
 • 14.juuni kl 11-16.30 (10-15.30 CET) Workplace Writing (English Language)
 • 15.juuni kl 13-15.30 (12-14.30 CET) Leadership. How to be an effective team leader

FAST Forward Webinar #2: Envisioning the Future of the Artist

Kunstikõrghariduse tulevikku käsitlev projekt Futures Art School Trends 2045 aka FAST45, millest eeelpool juttu oli, pakub samuti peagi vebinari, mille teemaks on kunstniku roll tuleviku ühiskondades. 

Vebinar toimub 18.05 kell 17.00 - 19.00 siinse aja järgi, rohkem infot SIIT. 

Registreerida vebinarile saab SIIT

PS. F45 projektijuht Maarin Ektermann lisab: Soovitan seda vebinari külastada kasvõi selles mõttes, et vaadata, kuidas kaasajal ühte massiivset hübriidüritust korraldada on. Demo kohaselt lastakse Zoomis osalevad inimesed suures auditooriumis mastaapselt seintele ning lavale on sisse seatud väike hubane kõnelejate nurk. 

FAST45 Public Lecture V – For and Against Creativity in Art Schools

 

FAST45 pakub peagi ka järjekordset veebiloengut. Seekord polemiseerib dr Michael Newall loomingulisuse mõistmise erinevate tahkude üle kunstikooli kontekstis, loomingulisuse ülemüstifitseerimisest ning instrumentaliseerimisest kapitalismi tingimustes. 

Loeng toimub 19.05 kell 14.00 - 16.00 siinse aja järgi, rohkem infot saab SIIT

Registreerida saab loengule SIIT.

Kunstikõrgharidus Eestis aastal 2045...?

24.03.2022 toimus EKAs europrojekti Futures Art School Trends 2045 raames õppejõududele suunatud töötuba, mis pakkus võimaluse välja mõelda kunsti kõrghariduse platvorm Eesti konteksti aastaks 2045.

Töötuba viisid läbi projekti projekti partnerid Uniartsist, Kai Lehikoinen ja Satu Tuittila.

Osalesid: Tüüne-Kristin Vaikla, Kadri Kangilaski, Juss Heinsalu, Frederik Klanberg, Eva Liisa Kubinyi, Stella Runnel, Kristiina Krabi-Klanberg, Marge Robam, Katrin Koov ja Henri Hütt.

Projektijuht Maarin Ektermann tegi töötoa esitluste põhjal kokkuvõtted kolmest tuleviku kunstihariduse platvormist, mida välja pakuti, LOE SIIT!

Millised on tulevikuoskused, mille kujundamisele ülikoolid peaks rõhku panema?

Konsultatsiooniettevõte McKinsey annab aastaid välja tulevikutöö alaseid prognoose. Viimane ilmus aasta tagasi ja puudutas tööalaseid oskuseid tulevikus, mille teadmisest on kasu ka õppekava arenduses. Nad on toonud välja 56 olulist kognitiivset, interpersonaalset, digitaalset ning enesejuhtimise oskust, mis toetavad tuleviku väljakutsetega toimetulekut. Kui oled üliõpilane, siis mida peaksid endas arendama? Millega võiks õppekava kaasa aidata?

ERIFORMAADID ÕPPES, vol 1 – ligi 30-aastase traditsiooniga väliskunsti praktika korraldus kunstiteaduse BA õppekaval!

Kristiina Krabi-Klanberg kohtus Liisa-Helena Lumbergiga (pildil), kes on kunstiteaduse- ja visuaalkultuuri bakalaureuseõppekava juht, vahetult enne nende kevadist suursündmust.

Nimelt sõitis 23. aprillil 2022 EKAst 60-liikmeline delegatsioon 8-päevasele õppekäigule ehk väliskunsti praktikale Portugali. Kaks aastat pole õppeaine koroona tõttu toimunud, mistõttu on osalejaid nii palju ja kaasatud kogu kunstikultuuri teaduskond.

Kunstiteaduse bakalaureuseõppes on kohustuslik osaleda välispraktikal kaks korda õppe jooksul. Ainekursus “Väliskunsti ajaloo praktika” (6EAP, KT6321) on kunstiteaduse bakalaureuseõppes kohustuslik õppeaine, magistriõppes ning muinsuskaitse ja konserveerimise BA ja MA õppes valikaine. Praktikate jooksul on püütud katta erinevaid piirkondi lähemal ja kaugemal, näiteks Läti, Lõuna-Poola, Itaalia, Saksamaa, Kreeka ja nüüd siis Portugal. Püüdluseks on, et programm oleks võimalikult mitmekesine (antiigist tänapäevani).

Kunstiteaduses on oluline kogeda eri piirkondi (nii tuntuid kui ka neid, millest vähem teatakse, nt Ibeeria kunstiloo eripärad), teoreetilisi kontseptsioone (nt kolonialism), ajastuid, ehitisi, teoseid jm vahetult selle loomulikus kontekstis. Kunstiteadlasele on oluline oskus vaadelda, märgata, sõnastada ning olla vajadusel ka asjatundlik giid, kes suudab teisi kaasata. Seetõttu on praktikal oluline ettevalmistus – tuleb õppida tundma võõrast konteksti, otsida infot, koondada olulist, olla allikakriitiline. Praktikal tuleb teemat esitleda, kasutades asjakohast terminoloogiat. Kõik see tundub nii lihtne, aga praktikal pannakse õpitu tõsiselt proovile ning õpitakse palju juurde.

Lisaks sellele on välispraktika oluline kogukonna kujundaja – kohtuvad üliõpilased ja õppejõud, jagatakse kogemusi ja lugusid, mida auditooriumis ei kuule, antakse tagasisidet nii praktikale kui õppekavale. Taolisest mitteformaalsest suhtlusest oli koroona ajal tõsine puudus. Kunstiteaduse üliõpilased hindavad oma praktikaid väga.

Kursus algab sellega, et põhijuhendajad (sel aastal L.-H.Lumberg ja Oliver Orro) panevad kokku nimekirja vaatamisväärsustest, mida võiks koos kogeda, mille järel üliõpilased valivad endale neist sobiva objekti-kogu, mille kohta hakkavad infot otsima. Konsultantideks on sel aastal olnud ka Hilkka Hiiop, Virve Sarapik, Anneli Randla, Ingrid Ruudi, Mait Väljas. Seejärel kirjutavad tudengid teksti (6000-8000 tähemärki, mis avab objekti tausta ning kirjeldab ja analüüsib seda) ning õppejõud ja doktorandid vaatavad teksti üle, siis tekst toimetatakse, koondatakse giidibukletti ja kujundatakse. Tihti on selle kujundamine ja trükkimine olnud ka üliõpilaste korraldada. Sel aastal valmis 200leheline buklett Portugali kohtaKogu seda ettevõtmist toetab lisaks õppejõududele veel tugipersonal (Hans Alla, Pille Teppan, Maris Veeremäe jt).

Praktikaid rahastatakse mitmest allikast: vastutavatel õppejõududel on praktika koormuses, tudengid ostavad ise lennupiletid ja toidu. KULKA abil kaetakse üliõpilaste majutus, bussirent (kui vaja) ja muuseumipiletid. Õppejõudude reisi rahastati sel aastal Erasmus+ kaasabil, kuna reisi üks eesmärk oli ka kohtumine Porto Katoliku Ülikooli konserveerimisosakonnaga.

Vt ka varasemaid praktikaid:

KVI õppereis Raplamaale ja lähikonda

Väliskunsti praktikareis Lõuna-Poolasse

ERIFORMAADID ÕPPES, vol 2 – EKA MOESHOW KORRALDUS

 

Sel aastal tähistab ERKI moeshow 40 tegevusaastat! Pikima ajalooga avalikkusele suunatud sündmus EKAs, toimub tänavu laupäeval, 11. juunil algusega kell 18.00, Põhja pst 7, mis tähendab, et show pöördub tagasi oma loomejuurte juurde ehk Eesti Kunstiakadeemiasse. Esitlusele tulevad 15 kollektsiooni nii Eestist kui välismaalt. Sündmuse ajaloo kohta saab lugeda siit: http://erki.artun.ee/2012/#ajalugu

 

EKA Ettevõtlussuhete ja projektikoordinaator ning ERKI Moeshow peakorraldaja ja produtsent Karin Kiigemägi (pildil) tutvustab, millise korralduseni on ERKI puhul nüüdseks jõutud:

ERKI korraldust toetab kaks õppeainet: sügisel „ERKI moeshow korraldus 1“ (3EAP kursus)  ja kevadel „ERKi moeshow korraldus, teoreetiline + praktiline 2“ (6 EAP). Kursusel võib osaleda iga EKA üliõpilane alates 2. kursusest ning osalejaid on kursusel maksimaalselt 26, neist 10 kohta on broneeritud DT üliõpilastele ning esimene kursuse osa on eeldus teisel osalemiseks.

Kursustel on fookuses ERKI Moeshow korraldamine alates sündmuse ajalooga, olemuse, sisendite ning väljunditega tutvumisest kuni sündmuse toimumise ning partneritega suhtluse lõpetamiseni. Juhendajateks on lisaks peakooraldajale ka Laura Kurs (ERKI avalike suhete juht). 

Kursuse õpiväljundid on küll kirja pandud üsna mahukatena, kuid tegelikkuses tegeleb tudeng suursündmuse korraldusega teiste õppeainete ja muu elu kõrvalt ning ühe korra ERKI Moeshow korraldust läbi tehes ei pruugi ta jõuda terviku tundmiseni. Sageli võtavad tudengid ka järgmisel ning ülejärgmiselgi aastal ERKI Moeshow korralduse õppeainest osa, mis annab hea võimaluse lihvida oskusi ja täiendada teadmisi ning jõudagi parimatest parimate hulka. 

Tudengid loovad eri valdkondade (sündmuse ruumide liigendatus, ruumide loogiline planeerimine, visuaalse identiteedi kasutamine terviku loomisel, tagalava töö ehk modellide ja disaineritega suhtlemine, lavastuslikud elemendid, pressitöö, suhete loomine koostööpartneritega, üldised korralduslikud ülesanded jms) vahel seoseid ning lahendavad reaalsete tulemitega ülesandeid, et ERKI Moeshow saaks pakkuda meeldejäävat etendust suurele publikule ning tasemel korraldatud showd noorte moeloojate ning modellide jaoks.   

Sügisel kujundatakse ühiselt nägemust, mis on ERKI, miks nad tahavad kaasa teha, harjutatakse sponsorkirja ja pressiteate kirjutamist, kuulutatakse välja moeshow kavandite konkurss. Kevadel moodustatakse temaatilised meeskonnad: pressi meeskond, laeva meeskond, tagalava meeskond ja sponsorlus/marketingi meeskond. Meeskondade vaatest toimuvad sisutegevused, mille raames tudengid õpivad kaardistama vajadusi, eristama olulist mitteolulisest, looma partnerlussuhteid, koostama eelarvet ja arendama omavahelist koostööd terviku toimimiseks. Kõigi meediakanalite ERKI Moeshow alast sisu loovad ja toimetavad õppeaines osalevad tudengid. 

Kuna ERKI on suursündmus, siis üliõpilastel on oluline olla kursis parasjagu mujal toimuvate  erinevate valdkondade suursündmustega, õppida märkama korralduslike nüansse - näiteks sissepääsuala lahendus, piletimüügi korraldus, õhkkond jms. Juhendamise käigus toimub ka sellealaste mõtete jagamine, informatsiooni analüüs ja arutelu. Kuna ERKI Moeshow eesmärk ei ole korraldamisel juhinduda teistest, vaid olla omanäoline ja teedrajav, siis on esikohal just sellekohased ajurünnakud. Teostusel peavad tudengid oskama lähtuda eelarvest, kahjuks on see sageli piiravaks nüansiks. Kogueelarve kavandab ja koostab üldjuhul produtsent, kuna rahaline vastutus on suur ja seotud vastava lepinguga. Üldjuhul hangib produtsent ka peasponsori ning kirjutab KULKA projektid toetuse taotlemiseks, eelarve lisa tuleb ka piletite müügist.

ERKI Moeshowl on oma Fb leht https://www.facebook.com/ERKIMoeshow  ja IG. Lisaks ka EKA veebilehega seotud veebiosa https://www.artun.ee/erki-moeshow/

 

Kohtumiseni juba 11. juunil taas ERKI Moeshowl (pileteid saab hankida juba praegu Piletilevist)!

EKAs on käimas hindamised, vol 3!

Disainiteaduskonna joonistusstuudio hindamine, juhendaja Ülle Marks

Juba eelpool mainitud projekt FAST45, mis uurib kunstikõrghariduse tulevikku, võimaldas tuttavaks saada ka sellise haridusliku eksperimendiga nagu School Of Commons, mis tegutseb Zürichi Kunstiakadeemia küljes - justnimelt küljes, olles tudengite enda algatatud pung kunstikõrghariduse paidlikumaks ja kaasaegsemaks korraldamiseks. 

SoCsse valitakse avaliku kutsungi alusel 16 projekti kümneks kuuks, mis saavad teatava rahalise toetuse ning toetava struktuuri, mille raames oma uurimisprojekti ellu viia. Projektid jagunevad kolme labori vahel: LEARNs (Learning Environment And Research Nucleus), MAPP (Methods, Affects, & Practical Pedagogies) ja READ (Research Ecologies & Archival Development). SoC korraldab neile regulaarseid kohtumisi - siinkohal on oluline märkida, et kõik kohtumised toimuvad kas online'is või vähemalt hübriidis, nii et progammis osalemiseks Zürichisse kolima ei pea. Mis on veel SoCi tugev külg, on hoolivus ja kaasamine, palju tähelepanu pööratakse tähelepanu turvalise ruumi loomisele, osalejate enda tempode ning väljakutsete arvestamisele. 

Siinkohal on hea meel avaldada Maarin Ektermanni intervjuu Marea Hildebrandiga, kes on SoC algataja ja üks eestvedajatest. Intervjuu on päris pikk ja mahukas, andes hea sissevaate alternatiivse kunstikõrgharidusplatvormi loomist motiveerinud asjaoludesse, selle ülesehitamisesse mastaapseks rahvusvaheliseks võrgustikuks ja igapäevasesse korraldusse. 

 

Intervjuu on inglise keeles ja seda saab lugeda SIIT

Richard Sennett “Taidur”

EKA kirjastus, 2021

Luges Maarin Ektermann

 

Richard Sennetti jaoks tähendab meisterlikkus töö hästi tegemist sellepärast, et teha hästi. Ja sellepärast, et tunda uhkust selle hästitegemise üle. Mida aga selle “hästitegemise” all mõista, kes teeb, kus teeb, kuidas teeb – selleks on üles ehitatud põhjalik ja struktureeritud käsitlus, mis ajab töömeisterlikkuse jälgi Lääne kultuuriruumi ajaloo ning arusaamade põhjal.

Taiduriga Burger Boxis lõunal

 

Loe pikemat raamatututvustust SIIT!

 Järgmine EKA ÕPE kuukiri ilmub septembris 2022 – kaastööd, ettepanekud, kriitika jms. teretulnud!          

Parimate soovidega,
Maarin Ektermann, koostaja
maarin.ektermann@artun.ee

Eesti Kunstiakadeemia

 

Põhja pst 7, Tallinn

kunstiakadeemia@artun.ee

www.artun.ee

 

Facebook Instagram

Saite selle kirja, sest soovime jagada Teiega EKA tegemisi

Loobun EKA kirjadest