Inbjudan
Matsektorns tillväxt - effektiv utveckling genom samarbete 20.11.2019

Välkommen matsektorns utvecklare, projektfinansiärer, företagare , intressegrupper och andra aktörer till ”Ruoka-ala kasvuun” -tillfället den 20.11.2019.

På ”Matsektorns tillväxt” -seminariet uppdaterar vi oss om vad som är på gång inom sm-livsmedelsföretagens utveckling av närproducerad mat, ekologiska produkter och naturprodukter. På tillfället presenteras vad som är på gång inom matsektorn samt diskuteras utvecklings- och samarbetsmöjligheter. Det riksomfattande projektet Matsektorns koordineringsprojekt och
Plattform för Matriket Österbotten samordnar tillfället för att intensifiera de olika intressenternas samarbete och utbyte av idèer.

Plats: YA! Yrkesakademin i Österbotten, Kungsgårdsvägen 30 A, Vasa
Tid: 20.11.2019 kl 9 – 12.30, förmiddagskaffe från kl 8.30

Program
Närmat, eko- och naturprodukter – nationellt och regionalt
Diskussioner samt samarbetspartnernas korta talturer mm.

  • Päivi Töyli, Marja-Riitta Kottila och Juha Rutanen, Ruokasektorin koordinaatiohanke/Matsektorns koordineringsprojekt
  • Plattform för matriket Österbotten / Ruoka-alusta Ruokamaa Pohjanmaa, Mats Sabel, Ab Företagshuset Dynamo Yritystalo Oy
  • EkoNu 3.0., Ann-Sofi Ljungqvist, YA! Yrkesakademin i Österbotten / Yrkesakademin Pohjanmaa
  • Luomubuumi, Maarit Mäki, Luonnonvarakeskus / Naturresursinstitutet
  • Ruoka-alan kehittäminen Pohjanmaalla / Matsektorns utveckling i Österbotten, Petri Svanbäck, Pohjanmaan ELY-keskus/Österbottens NTM-central
  • Ruokaviraston pk-neuvonta- ja vientihanke / Livsmedelsverkets, Katja Pethman, Ruokavirasto / Livsmedelsverket
  • Företagscase / Yrittäjäpuheenvuoro: Skarpuddens knäckebröd

Diskussion & hur fortsätter vi härifrån?
--------------

Efter tillfället är det möjligt att äta lunch (på egen bekostnad) i elevrestaurangen Kungsgården.

Anmälningar till lunchen: mats.sabel@dynamohouse.fi

Anmälningar till seminariet senast 13.11.2019: http://ty.fi/ruoka-pohjanmaa

Tilläggsinformation: Päivi Töyli, Ruokasektorin koordinaatiohanke, Turun yliopiston Brahea-keskus, Paivi.toyli@utu.fi, 040 189 1929.  Mats Sabel, Plattform för matriket Österbotten, Ab Företagshuset Dynamo Yritystalo Oy, mats.sabel@dynamohouse.fi,  046-9229059

Seminariet är tvåspråkigt.

- Ann-Sofi Ljungqvist, EkoNu 3.0 - Nya steg framåt för ekobranschen i Svenskfinland