Se abre el plazo para solicitar los Cheques Tutorías Internacionalización
IVACE Internacional

Vols començar a exportar? T'agradaria desenvolupar un pla de màrqueting digital internacional? Vols accedir a licitacions públiques?

Obrim el termini de les ajudes Xec Tutories d'Internacionalització per al desenvolupament d'un programa d'Assessorament estratègic

Ens recolzem en professionals experts perquè t'acompanyen i assessoren en les següents matèries: 
- iniciació a l'exportació 
- revisió de l'estratègia exportadora
- inici a la contractació pública internacional
- presentació d'ofertes en contractació pública internacional
- màrqueting digital internacional.
- estratègies de marca i comunicació internacional
- finançament internacional
- expansió internacional de start-ups.

Si estàs pensant a abordar / revisar la teua estratègia entorn d'aquestes temàtiques, t'interessen aquestes ajudes a través de les quals podràs sol·licitar un màxim de dues consultories.  La intensitat de l'ajuda serà d'un màxim del 90% del cost dels honoraris del personal expert, amb un límit de 3000 euros

Les ajudes comptaran amb finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional en un percentatge del 50% a través del programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

A més, les empreses beneficiàries d'aquest programa comptaran amb ajudes de fins al 50% per al desenvolupament del pla d'internacionalització l'any 2019. 

Pots consultar el llistat de professionals en la Borsa d'Experts publicada en www.ivace.es. 

Aprofita aquesta oportunitat.

Més informació i sol.licitud

¿Quieres comenzar a exportar? ¿Te gustaría desarrollar un plan de marketing digital internacional? ¿Quieres acceder a licitaciones públicas?

Abrimos el plazo de las ayudas Cheque Tutorías de Internacionalización para el desarrollo de un programa de Asesoramiento estratégico

Nos apoyamos en profesionales expertos para que te acompañen y asesoran en las siguientes materias: iniciación a la exportación

  • iniciación a la exportación 
  • revisión de la estrategia exportadora
  • inicio a la contratación pública internacional
  • presentación de ofertas en contratación pública internacional
  • marketing digital internacional.
  • estrategias de marca y comunicación internacional
  • financiación internacional
  • expansión internacional de start-ups.

Si estás pensando a abordar / revisar tu estrategia en torno a estas temáticas, te interesan estas ayudas a través de las cuales podrás solicitar un máximo de dos consultorías.  La intensidad de la ayuda será de un máximo del 90% del coste de los honorarios del personal experto, con un límite de 3000 euros. 

Las ayudas contarán con financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional en un porcentaje del 50% a través del programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

Además, las empresas beneficiarias de este programa contarán con ayudas de hasta el 50% para el desarrollo del plan de internacionalización en el año 2019. 

Puedes consultar el listado de profesionales en la Bolsa de Expertos publicada en www.ivace.es. 

Aprovecha esta oportunidad. 

Más información y solicitud

Plazos solicitud

- Del 15 de enero al 28 de febrero de 2019.
- Del 1 de marzo al 31 de mayo de 2019. 
- Del 1 de junio al 30 de septiembre de 2019.

 

Más información

Teléfono: 961209752
info.internacional.ivace@gva.es  

IVACE - Ciutat Administrativa 9 d'Octubre (Torre 2)

C/ Democracia, 77 46018 Valencia

Tel: +34 96 120 96 00 

http://www.ivace.es/