view_in_browser
always getting the best out of your team.

Een team aansturen is niet altijd makkelijk. Zeker niet wanneer binnen dat team identiteit en diversiteit wel eens de bovenhand krijgen. Rachida Coaching begeleidt je op de weg van diversiteit naar inclusie. 


De i van identiteit

Er is geen i in team. En toch: wat denk je van de i van ‘identiteit’?


Je merkt het vaak: collega’s vinden elkaar op basis van een gemeenschappelijk stukje identiteit. Zo gaan al je vrouwelijke werknemers bijvoorbeeld samen zitten voor de lunch, of zijn het de mensen van dezelfde origine die elkaar vinden tijdens of na de werkuren. 
Op zich geen probleem natuurlijk. Maar wat doe je als je werknemers zich te sterk gaan identificeren met dat ene kenmerk dat ze met enkele collega’s delen en er conflicten ontstaan met ‘de anderen’?
In jouw werkomgeving wil je dat de focus ligt op de teamdoelstellingen en niet op de diversiteit binnen je team. Het is dus belangrijk te weten hoe van individuen - met ieder een eigen identiteit - één team te maken waarin geslacht, origine, levensvisie … geen issue meer zijn.


De van inclusie

Steeds meer ondernemers willen proactief werken aan inclusie op de werkvloer. Een goede keuze: het zal je bedrijf verstevigen en de banden met en tussen de werknemers verbeteren. Collega’s gaan elkaars talenten en competenties belangrijker vinden dan de verschillen die ze zien. Individuele kenmerken (uiterlijk, afkomst, leeftijd, geslacht, levensvisie, …) worden zo snel bijzaak.


De van individueel parcours

Werken aan inclusie doen we altijd via een gepersonaliseerd parcours want geen twee bedrijven zijn gelijk. 

Om een persoonlijk plan van aanpak op te stellen, nemen we tijdens een vrijblijvend gesprek heel wat onder de loep. Je visie, bedrijfscultuur, HR en het profiel van de werknemers passeren de revue. 

Op basis daarvan kunnen we nadien werken aan HR-beleid, leiderschapstraining voor leidinggevenden, het coachen van teams, je communicatiebeleid, … Alles met één focus: inclusie.

De i van interactie

Elk traject is op maat van het bedrijf en de werknemers.
De trainingen zijn interactief, ervaringsgericht en theoretisch onderbouwd.

Ik leer teams, medewerkers en leidinggevenden:
• van wantrouwen, vertrouwen te maken
• in plaats van naar verschillen, naar overeenkomsten te zoeken
• elkaars talenten te zien, te erkennen en in te zetten
• bewust te communiceren en samen te werken

Ik help talentrijke personen in diversiteit:
• hun culturele referentiekaders te begrijpen, te herkennen en te overstijgen
• de drempels, de vooroordelen en het onbegrip waarop ze soms stoten te begrijpen en om te buigen tot iets positiefs
• hun talenten te vinden en optimaal in te zetten

De klik met InPerspective.
InPerspective.

Rachida Coaching
Statiestraat 74,
9870 Zulte
0479 90 86 64
hello@rachida-coaching.be

facebook linkedin website

Je ontvangt deze e-mail ter informatie,
indien u graag afmeldt,
kan dat via de link hieronder.

Afmelden