Can't see images? Click here...

mcteam.ir

تیم مشاوره مدیریت

انواع نرم افزارهای تصمیم گیری چندشاخصه
در کمتر از چند دقیقه مسائل مربوط به پروژه های کلاسی، مقاله ، پایان نامه و پژوهش های خود را خودتان انجام دهید
برای مشاهده جزئیات طرح اینجا کلیک کنید
تدریس نرم افزار اکسپرت چویس و سوپر دسیژن
تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار اکسپرت چویس و سوپر دسیژن و سایر روش های تصمیم گیری چندشاخصه
برای ورود به سایت اینجا کلیک کنید
در این طرح سایر محصولات تیم مشاوره مدیریت را نیز می توانید با تخفیف ویژه دریافت کنید. از جمله محصولات دیگر
مشاوره رایگان علمی به اعضای کانال
آموزش نحوه طراحی پرسشنامه روش های تصمیم گیری چند شاخصه نمونه فصل چهار پایان نامه با روش های تصمیم گیری چند شاخصه نمونه فصل چهار پایان نامه با مدلسازی معادلات ساختاری و ایموس
SWARA نرم افزار - ARAS نرم افزار - Fuzzy Topsis نرم افزار - Fuzzy Vikor نرم افزار - Fuzzy AHP نرم افزار - Gray Topsis نرم افزار - Fuzzy SAW نرم افزار - SAW نرم افزار - GRA نرم افزار - Dematel نرم افزار - Entropy نرم افزار - , .....
برای عضویت در کانال اینجا کلیک کنید
mcteam.ir
دانلود 16 نرم افزار تصمیم گیری چندشاخصه تیم مشاوره مدیریت با شرایط ویژه

MCteam

 INFO@MCTEAM.IR

http://mcteam.ir/

SHARE TWEET FORWARD

شما این ایمیل را از طرف ما به دلیل ثبت نام در سایت ما یا خرید از ما دریافت کرده اید.

لغو اشتراک