Etkö näe kuvia? Klikkaa tästä...

JÄRJESTÖTIEDOTE

1 / 2022 Helmikuu

Kumppanuusyksikön yhteystiedot ja järjestötiedotteet
Avustukset
Tilavaraukset
Välinelainaus
Monistaminen ja taitto

Sisältö

 • Nuorisotoiminnan avustuksia haussa nyt
 • Kumppiksen kyselytunnin aiheena toiminta- ja palkkausavustusten haku vuodelle 2022
 • Suomi.fi tunnistautuminen otettava käyttöön
 • Nuorisotilojen kausivaraukset tehdään jatkossa Varaamo-palvelun kautta
 • Järjestöhautomon koulutukset ja muut palvelut yhdistyksille
 • Ehdota Helsinki-päivän nuorisostipendin saajaa vuodelle 2022
 • Kesäseteli on nyt sähköinen!
 • Harrastamisen Suomen mallin toiminta jatkuu
 • Pohjoismaiden suurkaupunkien konferenssi - Tanska, Aarhus 6.- 8.4.2022
 • Ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikkö tiedottaa: kesätyöpaikkoja ja vapaita leirivuoroja

Nuorisotoiminnan avustuksia haussa

Ajankohtaista juuri nyt

Toiminta- ja palkkausavustushakemukset vuodelle 2022 tulee olla jätettyinä viimeistään 28.2.2022 vuorokauden loppuun mennessä. Kumppanuusyksikön henkilökunnan tavoitat neuvontaa ja ohjausta varten hakemuksen viimeisenä jättöpäivänä klo 16 asti.  

Hakemus löytyy kaupungin sähköisestä asioinnista osoitteesta asiointi.hel.fi nimellä nuorisopalvelut, toiminta- ja palkkausavustushakemus.   

Hakemuksen pakolliset liitteet on toimitettava viimeistään maaliskuun loppuun mennessä. Liitteet toimitetaan jo lähetettyyn sähköiseen hakemukseen ja se tehdään asiointikansiossa joko päivittämällä hakemusta tai käyttämällä viestitoimintoa. Huomaathan että tilin/toiminnantarkastuskertomuksesta tulee olla liitettynä kopio allekirjoitetusta versiosta.  

Toiminta- ja palkkausavustuksia valmistellaan nuorisojaoston päätöksen (27.1.2022 § 3) mukaisesti niin, että valmistelussa otetaan huomioon joko vuoden 2019, 2020 tai 2021 talouden ja toiminnan tiedot hakijan etua katsoen. Kaikki hakemuksen vaadittavat liitteet tulee kuitenkin toimittaa. Jos hakemukseen vaaditut liitteet on toimitettu jo jollekin toiselle Helsingin kaupungin avustushakemukselle, ei niitä tarvitse liittää uudelleen.  

Toiminta- ja palkkausavustuksista päättää kulttuurin ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto kokouksessaan keväällä.  

Projektiavustuksia vuodelle 2022 voi hakea läpi vuoden. Hakemuslomake löytyy kaupungin asiointipalvelusta nimellä nuorisopalvelut, projektiavustushakemus. Muista jättää hakemus sisään ennen hankkeen alkamista! 

Kumppanuuspäällikkö tekee päätöksiä enintään 3 000 euron projektiavustushakemuksista viikoittain ja nuorisojaosto tekee päätökset yli 3 000 euron projektiavustushakemuksista kokouksissaan muutaman kerran kauden aikana.  

Kannattaa olla hakemusten jättämisessä hyvissä ajoin liikkeellä.

Avustusmäärärahat vuonna 2022

Nuorisojaoston avustuksia tälle vuodelle on yhteensä 2 835 000 euroa. Määräraha jakautuu toiminta- ja palkkausavustuksiin 2 115 000 euroa, loma-aikojen leiriavustuksiin 630 000 euroa ja projektiavustuksiin 90 000 euroa. Avustusmääräraha nousi 210 000 euroa viime vuoteen verrattuna. Korotuksesta 110 000 euroa johtuu talousarvion sisäisistä siirroista ja 100 000 euroa kaupunginvaltuuston päättämästä koronatoipumisrahasta. Nuorisojaosto linjasi koronatoipumisrahan käyttäväksi toiminta- ja palkkausavustuksissa. 

Nuorisojaoston kokouksen 27.1.2022 linjaukset

Avustusmuodot

Toiminta-avustus  

Toiminta-avustusta myönnetään yhdistyksen vuosittaisen toiminnan tukemiseen. Avustusta voivat saada vähintään edellisenä vuonna toimintansa aloittaneet helsinkiläiset varhaisnuoriso- ja nuorisoyhdistykset, joiden jäsenistä tai toimintaan aktiivisesti osallistuvista 2/3 osaa on alle 29-vuotiaita helsinkiläisiä ja yli puolet on 7-28-vuotiaita helsinkiläisiä.  

Avustusta voi käyttää koulutusmenoihin, leiri- ja retkitoiminnan menoihin, harrastus- ja virkistystoiminnan menoihin, kansainvälisen toiminnan menoihin, palkkamenoihin ja tiedotus- ja hallintomenoihin. Avustuksen myöntämisperusteina ovat hakijan toiminnan laajuus, tarkoitus ja laatu, taloudellinen asema, muut saadut avustukset ja niiden käyttö, järjestön nuorisopoliittinen ja nuorisokasvatuksellinen merkitys sekä nuorten osallistuminen toiminnan suunnitteluun ja päätöksentekoon.  

Jos toiminta-avustuksen kriteerit täyttävällä yhdistyksellä on vuokrattuna oma toimitila, jossa on toimintaa vähintään neljänä päivänä viikossa, voidaan yhdistykselle myöntää vuokra-avustusta. Avustusta ei siis voi myönnetä esimerkiksi varastotilojen vuokraamiseen. Vuokra-avustusta haetaan ja myönnetään toiminta-avustuksen yhteydessä. Avustuksen tarve selvitetään hakemuksessa ja haettava summa on sisällytettävä haettavaan toiminta-avustukseen.  

Jos vuokra-avustusta haetaan ensimmäistä kertaa, tulee hakemukseen liittää vuokrasopimus sekä maksukuitti. Mikäli yhdistys on aiemmin saanut vuokra-avustusta ja vuokra on noussut vuodelle 2022, hakemukseen tulee liittää uusi vuokranmaksukuitti tai vastaava, josta korotus käy ilmi. Vuokra-avustuksen maksimimäärä tänä vuonna on 450 euroa kuukaudessa. 

Palkkausavustus  

Palkkausavustusta myönnetään rekisteröityneille helsinkiläisille nuorisojärjestöille tai vastaaville rekisteröityneille yhdistyksille, joilla on alaisuudessaan paikallisia helsinkiläisiä nuorisoyhdistyksiä, jaostoja, osastoja, toimintaryhmiä tai järjestön toiminnan luonne muutoin edellyttää organisoimista. Yhdistyksen jäsenistä tai toimintaan aktiivisesti osallistuvista tulee 2/3 olla alle 29-vuotiaita.  

Palkkausavustus on tarkoitettu päätoimisen työntekijän palkkauksesta aiheutuviin kustannuksiin. Palkkausavustusta hakeville yhdistyksille tehdään toiminnan arviointi kolmen vuoden välein ja edellinen arviointikierros oli vuonna 2020.  

Projektiavustus  

Projektiavustus on kertaluonteinen, nuorisotoiminnalliselle hankkeelle myönnettävä avustus ja sitä voi saada projektin, hankkeen, tapahtuman tai tilaisuuden toteuttamiseen tai siihen osallistumiseen. Projektiavustuksia voidaan myöntää helsinkiläisille nuorten toimintaryhmille ja varhaisnuoriso- tai nuorisoyhdistyksille, jos niiden jäsenistä/aktiivisesti toimintaan osallistuvista vähintään 2/3 on helsinkiläisiä 7-28-vuotiaita. 

Lisätietoja www.hel.fi/nuorisonavustukset 

Kumppanuusyksikkö tiedottaa

Kumppiksen kyselytunnin aiheena toiminta- ja palkkausavustusten haku vuodelle 2022

Kumppanuusyksikkö on perinteisesti järjestänyt avustusinfotilaisuuksia alkuvuodesta ja syksyllä. Tilaisuuksien järjestäminen on nyt epävarmaa pitkälle tulevaisuuteen koronan takia. Haluamme kuitenkin tarjota järjestöille ja nuorten ryhmille matalan kynnyksen kanavan saada tietoa ja vastauksia kysymyksiin. 

Kumppiksen kyselytunnit etäyhteyden kautta aloitettiin syksyllä 2020 ja niitä jatketaan edelleen. Kyselytunneilla on kumppanuusyksikön työntekijöitä vastaamassa kysymyksiin avustuksista sekä muusta nuorisopalvelujen tarjoamasta tuesta nuorten kansalaistoiminnalle. Tunneilla myös käydään läpi ajankohtaiset avustusasiat. 

Kyselyntien lisäksi vastaamme mielellämme kysymyksiin muinakin aikoina, yhteystiedot

Kyselytunti ma 21.2.2022 klo 17.00

Kumppanuusyksikön työntekijät ovat paikalla kertomassa avustuksista ja vastaamassa kysymyksiin vähintään klo 18 saakka.

Tällä kerralla kerromme erityisesti toiminta- ja palkkausavustuksista, joiden haku vuodelle 2022 päättyy 28.2.2022.

Linkki Teams-kokoukseen: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Ohjeita Teamsin käyttöön 

Microsoft Teams on esimerkiksi etäkokouksissa käytettävä sovellus. Teamsia varten ei tarvitse ladata tietokoneelle ohjelmaa, vaan se avautuu myös nettiselaimeen. Teams ei valitettavasti toimi aivan kaikissa selaimissa, mutta ainakin Microsoftin omassa selaimessa sekä Chrome-selaimessa se toimii. 

Kun avaat tässä tiedotteessa olevaa Liity Microsoft Teams-kokoukseen –linkin (esimerkiksi hiiren oikeasta napista avautuvasta pudotusvalikosta ”avaa hyperlinkki”), avautuu Teams selaimeesi. Etene sen jälkeen Teamsin esittämien kysymysten mukaan. 

Linkit toimivat jo, joten voit halutessasi testata jo etukäteen, miten pääset liittymään etäkokoukseen. Jos tulee ongelmia, ota yhteyttä Liisa Remekseen liisa.remes@hel.fi, 0931026783. 

Käydään joka kyselytunnin alussa läpi ohjeet siihen, miten Teams-kokouksessa toimitaan.

Suomi.fi tunnistautuminen otettava käyttöön

Kaupungin avustusten hakeminen siirtyy nykyisestä sähköisestä asioinnista uuteen asiointijärjestelmään vuoden 2022 aikana. Yhdistykset kirjautuvat tulevaan uuteen asiointiin vain suomi.fi-tunnistautumisen kautta. Suomi.fi-tunnistautuminen on siis nyt otettava käyttöön, jos yhdistys aikoo hakea avustuksia kaupungilta tulevaisuudessa. Nuorisopalvelujen  toiminta- ja palkkausavustukset vuodelle 2022 haetaan kuitenkin vielä vanhassa asioinnissa edellisten vuosien tapaan. Vanhassakin asioinnissa suomi.fi-tunnistautumista tarvitaan, jotta voi asioida yhdistyksenä.

Yhdistyksen omat säännöt vaikuttavat siihen, miten tunnistautumisen saa yhdistyksen käyttöön 

Jos yhdistyksenne säännöissä puheenjohtajalla tai joillain muilla hallituksen jäsenillä on yksin yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus, puheenjohtaja tai muu yksin nimenkirjoitusoikeudellinen hallituksen jäsen voi valtuuttaa suomi.fi-palvelussa muita henkilöitä asioimaan yhdistyksen puolesta.

Jos yhdistyksellänne on säännöt, joissa yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on aina kahdella henkilöllä yhdessä, täytyy yhdistyksenne tehdä digi- ja väestötietovirastolle valtuutushakemus. Hakemuksen voi tehdä sähköisesti. HUOM! Hakemusten käsittelyaika on useita viikkoja. Muistattehan suunnitella myös sen, miten toimitte henkilöiden vaihtuessa niin, että valtuutuksiin ei tule katkoksia.  Alla linkkejä, joissa ohjeita valtuutushakemukseen ja suomi.fi-tunnistautumiseen.

Ohjeet hakemuksella valtuuttamiseen (kun yhdistyksellä on säännöissä nimenkirjoitusoikeus kahdella yhdessä): https://www.suomi.fi/valtuudet/hakemuksella-valtuuttaminen

Ohjeet suomi.fi-valtuutuksiin, kun yhdistyksellä on säännöissä nimenkirjoitus jollakulla yksin (esim. puheenjohtajalla):
https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tietoa-valtuuksista/anna-valtuus-yrityksena-tai-yhteisona
- avaa keskeltä valikosta kohta ”Miten yrityksen, yhdistyksen tai muun yhteisön edustaja antaa valtuuden yksin?”

Suomi.fi-asiakaspalvelu:
https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tuki-ja-neuvonta/tietoa-organisaatioiden-asiakaspalvelusta

Nuorisotilojen kausivaraukset tehdään jatkossa Varaamo-palvelun kautta

Nuorisotilojen varaaminen säännöllistä viikoittaista toimintaa varten muuttuu sähköiseksi kausivaraushauksi tänä keväänä. Viime vuonna sähköistä hakua kokeiltiin jo kymmenessä toimipisteessä.  

Mikä muuttuu? Jatkossa vuoroja haetaan verkossa Varaamo-palvelun kautta ja paperiset käyttövuorohakemukset poistuvat käytöstä. 

Kaupunki kehittää Varaamo-palvelua entistä paremmaksi. Koska kyseessä on kehittyvä ja kokeiluvaiheessa oleva palvelu, nuorisotilojen kausivaraaminen tapahtuu tänä keväänä osoitteessa tilavaraus.hel.fi ennen uuden Varaamon julkaisemista. 

Mikä ei muutu? Hakuaika ei muutu. Nuorisotilojen vuorojen haku kaudelle syksy 2022 – kevät 2023 alkaa keskiviikkona 6.4.2022 ja päättyy perjantaina 29.4.2022 klo 16.

Päätökset kausivarauksista tehdään toukokuun loppuun mennessä. Mahdollisesti jäljelle jäävät yksittäiset vuorot tulevat varattaviksi Varaamo-palveluun elokuusta 2022 alkaen.

Tervetuloa nuorisotilojen kausivarausinfoon!  

Järjestämme maanantaina 28.3. klo 17 alkaen nuorisotilojen kausivarausinfon Teams-kokouksena. Kerromme silloin lisää nuorisotilojen kausivaraamisesta, ohjeistamme varauksen tekemiseen Varaamo-palvelussa ja vastaamme kysymyksiinne. Lisätietoa tilaisuudesta on tulossa myöhemmin. Varaathan ajan jo kalenteristasi! 

Järjestöhautomon koulutukset ja muut palvelut yhdistyksille

Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomo (jarjestohautomo.fi) tarjoaa maksutonta apua ja tukea yhdistystoimintaan. Erityisosaamistamme on monikulttuuristen, etnisten vähemmistöjen ja maahanmuuttajien perustamien yhdistysten tukeminen. Palveluihimme kuuluvat neuvonta, koulutus ja yhdistysvalmennus.

Rahoitusinfo, 14.2. & 17.2. klo 16.00-18.00

Kaksiosainen rahoitusinfo tarjoaa laajan kuvan järjestöjen ulkoisesta rahoituksesta. Info toteutetaan verkossa. Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomo, Moniheli, HyTe ry (entinen EJY ry) sekä Fingo.

Hakemusvalmennus, hae mukaan 27.2. mennessä

Valmennuksessa järjestöasiantuntijat tukevat ja ohjaavat järjestöä hankehakemuksen suunnittelussa ja laatimisessa. Valmennus sisältää kaksi Teams-tapaamiskertaa sekä hakemuksen kommentointia sähköpostilla.  Järjestöt vastaavat itse hakemuksen kirjoittamisesta. Kaikkien valmennukseen osallistuvien tulee osallistua valmennuksen yhteiseen aloitustapaamiseen 16.3.2022 klo 15-17.

Uusia materiaaleja yhdistystietopankissamme

Olethan jo tutustunut ladattaviin materiaaleihin nettisivuillamme? Yhdistystietopankista löydät vapaasti ladattavia dokumentteja ja työkaluja yhdistystoiminnan tueksi. Uusimpia materiaaleja ovat toimintasuunnitelman runko, vapaaehtoistehtävän suunnittelutyökalu sekä yhdistyshallinnon suomi-englanti sanasto!

Ehdota Helsinki-päivän nuorisostipendin saajaa vuodelle 2022

Vuosittain jaetaan Helsingin kaupunginhallituksen määrärahoista stipendejä helsinkiläisille 15–21-vuotiaille nuorille. Stipendin voivat saada nuoret, jotka ovat omalla yritteliäisyydellään saavuttaneet merkittäviä tuloksia koulunkäynnissään, opinnoissaan tai harrastustoiminnassaan, tai nuoret, joka ovat omalla toiminnallaan tai käyttäytymisellään olleet esimerkiksi muille nuorille, kuten esimerkiksi osoittaneet avuliaisuutta muita ihmisiä kohtaan ja kykyä ottaa ihmiset huomioon.

Helsinki-päivän stipendit jaetaan viidelle kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan esittämälle nuorelle Helsinki-päivänä 12.6.2022. Yhden stipendin arvo on 600 euroa.

Ehdotus vuoden 2022 stipendiehdokkaasta pyydetään tekemään sille tarkoitetulla lomakkeella 18.3.2022 mennessä.

Lisätiedot ja ehdotuslomake (word)

Kesäseteli on nyt sähköinen!

Kesäsetelin sähköinen hakulomake avautuu 15.2.2022 sivustolla Kesäseteli.fi

Nuoret hakevat Kesäsetelin sähköisestä järjestelmästä ja saavat tarkistuksen jälkeen Kesäsetelit sähköpostiinsa. Sähköpostin Kesäsetelin kera voi sitten kätevästi lähettää työnantajalle eteenpäin.

Työnantaja voi jo julkaista työpaikan Kesäseteli-sivustolla, ja työsuhteen päätyttyä voit hakea kesäsetelikorvauksen helposti sähköisen järjestelmämme kautta.

Kesäseteliin oikeutettuja nuoria on myös enemmän. Vuonna 2022 kaikki helsinkiläiset ja Helsingin kouluissa opiskelevat 9 luokkalaiset, Valma ja kymppiluokkalaiset ovat oikeutettuja hakemaan Kesäsetelin. Myös kaikki helsinkiläiset toisen asteen (lukio ja ammattikoulu) ensimmäisen vuoden opiskelijat ovat oikeutettuja hakemaan Kesäsetelin.

HUOM! Helsingissä toisen kunnan, toisen asteen opiskelijat (amis, lukio) saavat hakea kesäsetelin omasta kotikunnasta, jos sellainen siellä on. Kaikki seteliin oikeutetut hakijat saavat setelin.

Kesäsetelillä työllistyi viime kesänä yli 2 400 nuorta.  Vuonna 2021 Kesäseteli jaettiin helmikuussa kaikille helsinkiläisille yhdeksäsluokkalaisille. Maaliskuun lopulla kaupunginhallitus päätti myöntää erillismäärärahan, jonka johdosta Kesäseteli pystyttiin kesäksi 2021 myöntämään myös vuonna 2004 syntyneille. Yhteensä yli 2400 nuorta työllistyi Kesäsetelin avulla vuonna 2021.

Lisää tietoa löytyy Kesäseteli.fi-sivuilta. Tarkat ohjeet löytyvät Kesäsetelin nettisivuilta ja neuvoja voi aina kysyä sähköpostitse osoitteesta kesaseteli@hel.fi tai puhelimitse numerosta 040 485 7713.

Harrastamisen Suomen mallin toiminta jatkuu

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämiseen tähtäävän harrastamisen Suomen mallin toimintaa järjestetään 3.–9. luokkien oppilaille kaikissa Helsingin peruskouluissa. Kevään harrastusryhmät aloittivat toimintansa 24.1.2022 alkaen. Lasten ja nuorten toiveiden pohjalta rakennetut harrastukset tuovat mielekästä tekemistä koululaisten iltapäiviin.  

Järjestämme keskiviikkona 9.3. klo 14–15.30 harrastamisen Suomen mallin infotilaisuuden jo mukana oleville sekä uusille toimijoille. Teams-kokouksena järjestettävässä toimijatapaamisessa annamme tietoa lukuvuoden 2022-23 hankintojen aikataulusta sekä käymme läpi harrastusten hankintaprosessia. Lisätietoa tilaisuudesta on tulossa myöhemmin. Varaa jo aika kalenteristasi ja tervetuloa mukaan!  

Helsingin kaupunki on sitoutunut rakentamaan harrastamisen Suomen mallista pysyvät toimintamallin. Harrastustoiminnan järjestäminen kilpailutetaan seuraavaksi lukuvuodelle 2022-23. Harrastusten hankinta ajoittuu loppukeväälle.  

Tiedot tulevista infotilaisuuksista ja hankintojen aikatauluista löydät Tietoa kumppaneille harrastamisen Suomen mallista Helsingissä –verkkosivulta.

Pohjoismaiden suurkaupunkien konferenssi - Tanska, Aarhus 6.- 8.4.2022

Nuorten toivo tulevasta

Nuorten tulevaisuudentoivo on keskiössä seuraavien neljän teeman kautta:

 • toivo nuorten emotionaalisesta kehityksestä ikään ja aiempiin elämänkokemuksiin katsomatta
 • nuorten toiveet ja mahdollisuudet globaalissa ja digitalisoituneessa maailmassa toimimiselle
 • perheen merkitys nuorten mahdollisuuksille
 • nuorten mahdollisuus kouluttautua ja kehittyä – tulla joksikin.

Teemaa käsittelevät eri näkökulmista muun muassa Susan Hart (neuropsykologi), Anders Bakken (sosiologi), Øyvind Kvello (kehityspsykologi) ja Gert Biesta (eksistentialisti). Puhujien esityksiä täydentävät harjoitusesimerkit ja työpajat, joissa käytetään erilaisia menetelmiä.
HUOM! Key speakers ovat englanniksi ja työpajat pääosin skandinaaviksi.

Mikä? Aarhusin suurkaupunkikonferenssi 2022 ”Storstadens Hjärta och Smärta” (Suurkaupungin sydän ja tuska) on konferenssisarja, jossa tarkastellaan ja kehitetään Pohjoismaiden suurkaupunkien lasten ja nuorten hyvinvointia yhteisestä näkökulmasta.

Miksi? Konferenssissa käsitellään yhteisön 10 kaupungissa esille nousseita nuorisokysymyksiä, kerrotaan uusimmasta tutkimuksesta, kehitetään nuorisotyötä työpajoissa, luodaan Pohjoismaiden kaupungeissa työskentelevien ammattilaisten verkostoa ja jaetaan esimerkkejä nuorison kanssa työskentelemisestä. Nuorten ääni on mukana Youth City Future Lab -nuorisokonferenssin kautta.

Kenelle? Konferenssi on suunnattu kaikille, jotka tekevät tai kehittävät nuorisotyötä jollakin tasolla. Tällaisia ovat esimerkiksi nuoriso-ohjaajat, sosiaalityöntekijät, poliisit, opettajat, pedagogit, virkamiehet, poliitikot ja tutkijat, jotka käsittelevät työssään nuorisokysymyksiä eri muodoissa.

Esitteet: suomeksi, på svenska / Lisätietoa ja ilmoittautuminen: https://ungnord.com/

Ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikkö tiedottaa

Haetaan kesätöihin avustavia nuoriso-ohjaajia sekä alan opiskelijoita

Ympäristötoiminnan nuorisotyön yksikkö hakee nuoria 16-17-vuotiaita kesätöihin: avustavia nuoriso-ohjaajia (24 tehtävää) Saarigalleria Vartiosaaressa, Leirikeskukset, Mediatiimi ja Syötävä puisto sekä Saarityöntekijä ja keittiöapulainen (24 tehtävää) Bengtsårin leirisaareen.

Nuorisotyön harjoittelija

Haemme täysi-ikäistä nuorisotyön harjoittelijaa määräaikaiseen työsuhteeseen Ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikköön vastaamaan nuorten Saarigallerian toiminnan koordinoinnista (host) Vartiosaaressa.

Nuorten Saarigalleria toimii ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikön kesätoimintapisteenä. Saarigallerian toiminta on tarkoitettu kaikille helsinkiläisille nuorille. Toimintaa järjestetään avoimien toimintaviikkojen ja leirien muodossa.

Media-alan harjoittelija

Etsimme täysi-ikäistä media-alan harjoittelijaa määräaikaiseen työsuhteeseen Ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikköön.

Media-alan harjoittelijana vastaat yksikön kesäviestinnän suunnittelusta ja toteutuksesta yhdessä viestinnän 15-17-vuotiaiden kesätyönuorten kanssa. Ohjaat ja avustat nuoria päivittäisissä viestinnän ja markkinoinnin monipuolisissa työtehtävissä.

Leirivuoroja vielä vapaana leirikeskuksissa!

Voit kysellä suoraan leirikeskuksista vapaana olevia vuoroja.

Bengtsårin vapaat ajat:

 • Rantaniitty 18.-24.7. ja 6.8.-14.8.2022
 • Niemennokka 20.6.-10.7. ja 5.8.-14.8.2022
 • Lahdenpohja 4.7.-18.7. ja 1.8.-14.8.2022
 • Barnholm 6.-12.6. ja 11.7.-22.7. ja 6.8.-14.8.2022

Tämän lisäksi pienillä ryhmille on mahdollista kokeilla majoittua uudessa Aspholm 1 leirialueella, jossa on 8-10 henkilölle mahdollisuus majoittua Tentsile-teltassa.

Helsingin kaupunki, Kulttuuri ja vapaa-aika, Nuorisopalvelut

Kumppanuusyksikkö

Käyntiosoite: Konepajankuja 3
Postiosoite: PL 51400, 00099 Helsingin kaupunki
kansalaistoiminta@hel.fi
____________________________________
Osoitelähde: Avustusrekisteri

Unsubscribe

MailerLite