Resurscentrum för litteraturs nyhetsbrev

Våren 2019

Ny ansökningsomgång för Region Norrbottens kulturstöd

Nu är det dags att söka Region Norrbottens kulturstöd. Nästa ansökningsdag är 15 februari. Ansökan görs i ansökningsportalen Kulturdatabasen. 

Stöd som passar litteraturområdet är exempelvis:

Projektstödet

Manusbearbetningsstödet

Mobilitetsstödet (söks löpande)

Läs mer och ansök

Webbplatsen Norrbottensförfattare har flyttat in på Bibblo.se

Webbplatsen Norrbottensförfattare är en sida med författarporträtt av norrbottensförfattare. Sidan ägs av Regionbibliotek Norrbotten i samarbete med biblioteken i Norrbotten. 

Från januari 2019 finns sidan Norrbottensförfattare på bibliotekens gemensamma webbplats Bibblo.se och där går det att läsa om norrbottensförfattarna och reservera böckerna på biblioteket.

Sidan Norrbottensförfattare

Nya rekommenderade författararvoden 2019

Från och med 2019 har Sveriges Författarförbund ändrat de rekommenderade arvodena för författarframträdanden. De nya rekommenderade minimiarvodena för framträdanden är nu:

Upp till 15 min - 3000 kr

Upp till 2 h - 7500 kr

Sveriges Författarförbunds arvodesrekommendationer

Min berättelse

Kulturarvsprojektet Min berättelse lyfter fram Norrbottens nedskrivna och berättade litteratur på nationella minoritets- och urfolksspråk. Projektet täcker hela länet under våren 2019 med en utställning om norrbottensförfattare som skriver på nationella minoritetsspråk, samt programverksamhet som kan bestå t.ex. av författarframträdanden av norrbottensförfattare, poesiläsning, litterärt berättande, musik eller jojk.

Projektet drivs av Resurscentrum för litteratur, Regionbibliotek Norrbotten och Biblioteken i Norrbotten med finansiering från Statens kulturråd och Region Norrbotten.​

Mer om Min berättelse

Resurscentrum för litteratur på Instagram

Resurscentrum för litteratur finns på Instagram, där vi publicerar bilder från vårt arbete och olika arrangemang. 

Följ oss gärna.

Resurscentrums Instagramkonto

Lista med norrbottensförfattare som föreläser

Resurscentrum för litteratur har en lista med norrbottensförfattare som föreläser på hemsidan. Är du norrbottensförfattare och vill stå med på denna lista, hör av dig till oss.

Norrbottensförfattare som föreläser

Kulturstipendium Barentssamarbete

Norrbottens län är en av 13 regioner i Barentsområdet, vilket sträcker sig över Norge, Finland, Sverige och Ryssland. I området finns ett formaliserat nätverk kring kulturfrågor; Joint Working Group on Culture (JWGC). 

Nu utlyser JWGC ett stipendium för samarbeten inom kultursektorn i Barentsområdet på 10 000 euro.

En stipendiat från varje land inom Barentsområdet utses. För Sverige innebär det att det antingen blir en stipendiat från Norrbotten eller Västerbotten.

Sök senast 15 mars.

Läs mer och ansök

Ny Facebookgrupp för författare i Norrbotten

Det finns en ny grupp på Facebook för författare som är verksamma i eller har anknytning till Norrbotten. I gruppen kan författare tipsa varandra om kommande evenemang och dela med sig av idéer och tankar kring skrivande, marknadsföring och annat matnyttigt.  

(Gruppen drivs av författare och är inte kopplad till Resurscentrum för litteratur.) 

Facebookgruppen

Resurscentrum för litteratur

Region Norrbotten
Bergströmska gården
Rådstugatan 7, 972 38 Luleå

Verksamhetsledare
Maria Junkka Bideke, 070-467 78 92 
maria.junkka-bideke@norrbotten.se 

Verksamhetsutvecklare 
Milka Jafri, 072-205 32 67
milka.jafri@norrbotten.se

www.resurscentrumforlitteratur.se

MailerLite